حسبناالله


من حسنم شیخ جور.......جان وتنم غرق نور
ازسرعلم الیقین...............گشته ام ازورته دور
حوم ستاندبه زور.........خواجه قشیری به تور
قاضی شارع حق است.........لعن شودازضرور
هردل اینجابه سور..............سوخته شددرتنور
وآنکه خداپیشه گشت.....می رسدش برسرور
(حوم:راه زن نقش مقابل سوسن تسلیمی
خواجه قشیری:محمدعلی کشاورزوزیرایرانی
قاضی شارع:علی نصریان قاض القضات باشتین
حسبناالله:آخرین کلمه امین تارخ درنقش شیخ
حسن جوری به وقت تبعید)شعرازسعیدحریری
]


تاریخ ارسال : سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:04 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

قیام قبل ازقائم 1


(درآستانه نیمه شعبان1439قمری وتقدیم به روح استادم آیت الله سیدمهدی مرعشی نجفی(ره))
یاالمجید.یک شبهه غلط مدام وبااستنادبه رفتارظاهری قدیسین ورجل برجسته شیعه وتوسط چهره-
های مختلف ازمعمم تاباکلاه این روزهابه جامعه تلقین می شودکه حتی خواص رابه سمت وسوی
خطرناک کشیده است...
قاعله شیخنان کاظمینی بروجردی وحسین خمینی که بااستنادبه تفسیر خودازنظرات آیت الله العظمی
بروجردی دین راازسیاست جدادانسته ودرجهت ترویج این مدعاباتناب پوسیده ربع پهلوی به چاه رفتند...
یاسخنان آیت الله گرامی قمی به نقل ازآیت الله فقیدمحمدتقی بهجت درکتاب:جهاددرفقه معاصرشیعه
دفتراول انتشارات میراث قم چاپ یک سال1396شمسی صفحه:172
در سال های ۴۵ یا ۴۶ یک روز آقای بهجت به بنده گفتند که معلوم نیست که کارت [مبارزات علیه رژیم
پهلوی] در نهایت به نفع باشد. بعد مقدمه صحیفه سجادیه را خواند که می‌گفت؛ هر کس قبل از ظهور
حضرت حجت قیام کند، چه برای ابطال باطل و چه برای اقامه حق، بلایا اطرافش را می‌گیرند و قیام او
باعث ناراحتی بیشتر ما و شیعیان ما می‌شود. من به آقای بهجت گفتم که منظور جهاد است؛ زیرا دفاع
بر همه واجب است اما ایشان گفتند که دفاع هم منظور است و بین ما بگو مگو درگرفت.
این موضوع گذشت تا اینکه روز وفات آقای خویی، آقای بهجت را دیدم و گفتم که یادم می‌آید که بر سر
مقدمه صحیفه دعوا کردم، ایشان هم گفتند که دعوا را به یاد ندارم اما حرفم همان است؛ یعنی گاهی
شخص برای خدا هم قیام می کند اما متوجه نیست که چه عواقب و عوارضی دارد.
او در توضیح بیشتر، به سکوت مرحوم حاج شیخ [عبدالکریم حائری‌یزدی، موسس حوزه علمیه قم] در
برابر رضاخان اشاره کرد و گفت: در آن زمان حاج شیخ وقتی در برابر رضاخان سکوت می کرد و تحرکی
نشان نمی‌داد، نه فقط عوام، بلکه علما هم نسبت به ایشان خرده می گرفتند؛ چراکه یک روز آقای
شیخ محمد روحانی برای من نقل کرد که ایشان روزی با پدرش [سید محمود] به جلسه‌ای که در منزل
حاج شیخ بود، می رود. از قضا تمام آقایان هم در آنجا بودند و به ایشان فشار می‌آوردند که باید سکوت
خود را بشکنید اما ایشان می‌گفت که من همه مطالب شما را می‌دانم اما اگر اقدام کنم، خطراتی که
شما می‌گویید، زودتر می رسد. بعد از مشاجره فراوان، حاج شیخ در آخر عصبانی شد و گفت که خدا
من را مرگ بدهد؛ از دست شما راحت شوم...
لذاراقم این سطوردریک سلسه جستارهاتحت عنوان قیام قبل ازقائم(عج)درصددپاسخ بدین پرسش
است که چنین فعلی توسط حاکم شرع درعصرغیبت فی النفسه جایزمی باشدیانه واختلاف علماء
ماضی مابرسرماهیت آن بوده ویامحتواوکیفیتش....ومن یتوکل الی شمس الخفی

تاریخ ارسال : دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 11:04 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

قصه مجنون


لا یوم کیومک یا اباعبدالله
سرت یکجا تنت یکجا انگشترت یکجا.........بزودی کل الارض کربلاتفسیرخواهدشد
یاالقادر.فرمانده ارشدعملیاتی جنگ درچندماه آخرچنان بادوستان خوددچاراختلاف
می شودکه قیدهمکاری رازده باتنهاماشینی که شخصاازعراقی هابه غنیمت گرفته
بودراهی مدرسه وشغل سابق خویش یعنی معلمی می شود.چیپی که می شود
آب راقاطی بنزینش کردوراه برد...!؟
کمترازده سال ازآتش بس وقطنامعه598می گذشت که روزی باشنیدن نام جزیره
مجنون بغض استادماترکیدوگفت:یک ملای جوانی رافرستاده بودندبرای تبلیغ او
وقتی به قایق شناوربچه هاروی آب رسیدوحالت خسته وحال بهم خوردگی آنهارا
شاهدبودبه من گفت:نطقم کورگشت!؟بنده روبگوکه می خواستم برای اینهاسخنرانی
کنم...ومن جوابش دادم:شب وروزهرچندلحظه عراق یک خمپاره می زندوسط این
آب مجنون وتلاطم آن نمی گذاردچشم روی هم بگذاریم بلانسبت خیلی هاازدست
این گهواره ناآرام بیرون روی گرفته اند...شده مثل زلزله ای که بندنمی آیدورفته روی
اعصاب رزمنده ها.شیخ چندروزی مهمان مابوداماهیچوقت خدا ضعف وخستگی
به جسم وروحش راه نیافت!آخرسرهم درهمان عملیات نزدیک سحرخمپاره سرگردانی
آسمانی اش کرد...روزی ازاودلیل این روحیه عالی وروان آرام راپرسیدم!؟گفت:درقم
موقع تحصیل مقیدبودم هرصبح قبل ازورودبه حرم خانم(س)زیارت نامه ایشان را
بخوانم ودرهمان حجره طلبگی هرشب روبه کربلازیارت عاشورا می خوانم و...
الان وقتی واردفاززیارت نامه می شوم وجملات آن رادرذهن مرورمی کنم اصلادیگر
تشخیص نمی دهم دراطرافم چه می گذرد.چنان آرام می گردم که هیچ خواب طولانی
آن رانمی بخشدو...این شهیدبنده خدانگاه خیلی قشنگی به زندگی داشته است.
مثلابایک موقعیت ساده مرثیه تاثیرگذارمی گفته: آب مدام روسروصورت مامی زندو
سرمای هوااذیت می کردواودرعالم خودندامی داد:به یادکشته ای که حسرت یک
قطره آب داشت....
آنهاباسربندیازهراء(س)برپیشانی وذکرزیارت عاشورابرلب ازهمه تعلقات دنیابریده و
رفتندتامویدتولی وتبری همزمان باشند.امااکنون....بایدپرسیدچرازیارت عاشورابعنوان
شناسنامه شیعه ازصدا وسیمای ملی پخش نمی شود!!!؟؟؟الهم العجل لولیک الفرج


تاریخ ارسال : دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 09:32 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

باغهای کاشان


یاالقادر.کاشان این سرزمین کم آب پهن شده درحاشیه کویر...چگونه است
که محله ای داردازدیربازسرسبزبه نام فین وباغی دلگشا وتاریخی که قرار-
گاه سلاطین وقتلگاه امیرکبیربوده است!؟پاسخ راامابایددریکتاپرستی گذشته
ساکنان آن دانست که درتبری ازسه خلیفه ناحق ووتولی به امام عادل علی
(ع)به نقطه اوج خویش می رسد.اینجادیارسهراب سپهری است....
(عکس های این مجموعه توسط سعیدحریری اصل ودربهار1397شمسی
ازارگ باغ فین کاشان گرفته شده است)
الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 03:37 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

الی بیسوادا!؟


یاالجیل.آقای رحیم پورازغدی به برکت شانتاژ رسانه ملی دیگرمعرف حضورهمه
ملت ایران هست!؟بایدپرسید:اساتیددگراندیش واصطلاحا بقول حضرات ستاره-
داردانشگاه به کنار...چقدرزیاداستادایثارگروجنگ دیده دراین مملکت وجوددارند!؟
پس چگونه است که ازآن میان تنهاسه نفر:حسن عباسی رحیم پورازغدی و
علی اکبررافئی پوربه رخ کشیده شده حتی دروب سایت های مهمی چون آپارات
میدان داده می شوند!!؟؟آیاجزسلیقه گرای فراقانونی اساسی سبب دیگری هم
هست...!؟
چندسال قبل هواداران حسن عباسی درتبلیغ سخنرانی اونوشته بودندکه وی
بزرگ استراتژیست جهان اسلام است!؟به یکی ازنزدیکانش گفتم:شماقائل به
ولایت مطلق فقیه هستیداگرحسن عباسی بزرگ استراتژیست جهان اسلام
می باشدپس ولی فقیه دررده دوم قرارمی گیردواین عین توهین به ایشان است
که حسن عباسی رابراوترجیح می دهیدراستی آیانزدشماجرمی بزرگترازجسارت
به مقام شامخ ولی امرهم وجوددارد!؟پس باخودتان هم برخوردکنید...
آقای رحیم پورازغدی جهت نکوهش فرهنگ ایران باستان وخدشه زدن به تصور
نیک مردم ازنیاکان خودوطبعاکاستن ازبارگناه ووحشی گری دواعش صدراسلام
یعنی سپاه خلیفه اول ودوم که حتی به ناموس مارحم نکردندمی گوید:آریایی
جماعت بول گاومی خورده است!؟بایدپرسید:توکوچک اصلااطلاع ازجنبه دارویی
بول ومدفوع حیوانات غیرگوشت خوارداری ومی دانی که سیدناحسین بروجردی
(ره)به کسی که مرض بواسیل داشت فرموده بود:کمی مدفوع گنجشک به
همراه تعدادی تخم گیاه وادویه دیگربه شیاف خوداضافه کن تاتورم معقدی ات
کاسته شودوشفایابی!؟اکنون رسانه ملی ماست خاصی رابعنوان محرک روده
وتقویت کننده دستگاه گوارش تبلیغ می کند...آخه مردک تومی دانی بول گاوبا
آن بوی زننده متمایل به یونچه وشبدردقیقا صافی شکم انسان است.جناب
عالی بجای ملامت آریای ها به دلیل خوردن بول گاوسری به کتاب تحریرالوسیله
امامت خمینی بزن که خوردن آب جووشراب رادردرمان بیماری جایزمی داند...
وامااین آخری علی اکبررافئی پورکه درکمال وقاهت باریش نداشته خودپشت
منبروجایگاه سخنرانی مذهبی وارشادمردم قرارمی گیردودرنکوهش فیلم
رستاخیزبیانیه ای صادرکرده که قابل جستجودرفضای مجازی است وطبق
سندآن فرق بین طفل رضی وحضرت علی اصغر(علیهما السلام)رانمی داند!؟
همین آقاورفقایش که شیخناسیدحسن ابطحی خراسانی(ره)رابخاطرنقل خواب
ومکاشفانه آن هم غالباازشخص ثالث ملامت می کندشخصا ونادررویایی نقل
کرده ومی گوید:ندای ازطرف امام عصر(عج)به گوش چپم فرمود!؟
حال آنکه اهل معنامی دانند:اصلااولیاء خدا وراس قطب دایره امکان امام
معصوم(علیه السلام)خصوصا حجت(عج)اهل الیمین هستندوالشمال یا
همان به فارسی چپ نماداهل دوزخ است وازروزغیبت صغراتاکنون درهیچ
نقل تشرفی ذکرنگردیده امام روحی فداء سمت چپم ایستادبه گوش چپم
حرف زدو....ازاینجا بفهمیدعمق انحراف وشیشه خرده داشتن رافئی پوررا
وبقول معروف:حسنی به مکتب نمی رفت وقتی می رفت جمعه می رفت...
الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 01:29 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

ماجرای تمام روز!؟(2)


یاالحبیب.یکی ازعلماء برجسته تبریزمرحوم آیت الله مولاناباناراحتی ریه ازدنیارفت.
مدتی بعدفردی ازشاگردان نیزبه همین ناراحتی گرفتارآمدوچندسال درداخل کشور
مشغول مداوابود.روزی به ایشان پیشنهادکردم برودبه ترکیه!؟راستش مرادم بیشتر
ازدیدن دکترخارجی سفروتغییرآب وهوابرای آن شخص بود.چون ناخوشی همیشه
جداازدردجسمی تضعیف روحیه وافسردگی هم می آورد.اونیز چون فامیلی درآنکارا
داشت قبول کرد.این ماجرامصادف بااشغال شمال عراق وتصرف موصل به دست
داعش بود.وقتی این شیخ به بیمارستان معرفی می شودتخت وی رادرکنارروحانی
شیعه دیگری قرارمی دهندکه ازعراق آمده بود.آن عراقی باسوزدل می گفته:من
همین چندروزپیش ازموصل آمدم شهردرامن وامان بود.ولی نیروهای نظامی کم
بودند!؟معلوم نیست این نخست وزیرنوری مالکی چه غلطی می کند....
القصه رفیق ماجهت عوض شدن حال اوکنترل ماهواره رابرداشته وبه شوخی جواب
داد:می خواهم چندتادخترخوشگل ببینی بلکه روحیه توعوض شود...!؟شیخ
عراقی پاسخ می دهد:حتی یک همچنین لطیفه جلفی رانگو!؟درنجف که بودیم
استادمامی گفت:شیطان ازکوچکترین مبرهاعبورمی کندوچنین دوایی عین زهره.
دست آخروقتی تصویرسیدابوالحسن بنی صدرروی صفحه مانیتورظاهرمی شود
چون هردوطرف اورامی شناختندبه حرفش گوش می دهند.بنی صدرنقل می کرد:
من تازگی مطلب جدیدی رامتوجه شدم واین چنان عمیق است وچنین وسیع...
ملای عراقی که کم وبیش فارسی هم می دانسته می زندزیرخنده...
رفیق مامی گفت:اول فکرکردم این پیرمرددیوانه است تادودقیقه قبل ازسقوط شهر
موصل می گریست حالامی خندد!؟
عراقی که ازنگاه خیره ایرانی به دلیل آن پی می بردمی گوید:من درجوانی درس
آقای خمینی وپدربنی صدرسیدنصرالله(ره)می رفتم.باورمی کنی مطلبی که حالابعد50
سال پسراوکشف کرده واینگونه باآب وتاب تعریف می کندهمان موقع باباش برای ما
خیلی بهترشرح داد!؟منتهااین بچه بجای نشستن پای منبرودرس اومدام باروشنفکران
وسیاسیون بود.اصلافکرکنم آن موقع دراروپازندگی می کرد.حاصلش هم شده این
فرزندی که الظاهرپنجاه سال ازپدرخودعقب است....الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 12:24 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

ماجرای تمام روز!؟(1)


یاالبصیر.جنبش فدائیان سپس مجاهدین خلق وحماسه های شورانگیزآفریده شده درسیاهکل
یاتوسط شهیدمحبوبه متحدین وبرادرش درمبارزه بادیکتاتوری پهلوی و...
حقایقی است که درمخیله تاریخ ماجاخوش کرده وحتی مخالفین شدیدآن دررژیم سابق ونظام
کنونی رایارای پاک کردن خاطره آن نیست.
بنیانگذارمجاهدین شهیدمحمدحنیفی نژاداهل محله سعدی تبریزبود.طبعا وهسته مرکزی این
جماعت چون مرحوم موسی خیابانی و...قبل ازبرپایی تشکیلات شبه نظامی خوددرتهران وبه
کمک آیت الله فقیدسیدمحمودطالقانی وشیخ اکبرهاشمی رفسنجانی و...درآذربایجانشرقی و
مخصوصاباعلماء برجسته وروشنفکرچون مرحوم آقای خسروشاهی وپسرش هادی بحث هایی
داشتندوازجمله جدماآیت الله عیوضی(ره).
شخصی که شاهدگفتگوی آقای عیوضی بوده برایم نقل کرد:آن عالم بزرگوارمدام ازضرورت وجه
به پدرومادروبستگان خویش دم می زده وبابی اعتنایی این جوان هاذیل این توجیه مواج می-
گشته که:والدین ماهم یکی ازهزاران خلق هستندومارسالت اجتماعی خودراقربانی منافع شخصی
نمی کنیم.آقای عیوضی فرموده بود:آیاشماپیروپیامبراسلام(ص)نیستید!؟چراررسول خدا(ص)دراوج
مبارزات ودرعین تنگ دستی همیشه باهدیه وعنایت ازدایه خودبانوحلیمه استقبال می کرد!؟
نمی شدبااستدلال شمابرخودکرده بفرماید:توهم یکی اززنان هوادارمنی وبس!؟پس محبت خاص
به جنابت دراین شرایط بی معنی است......
پس ازانقلاب دردرگیری نظامی که به خانه تیمی مجاهدین درزعفرانیه تهران باکمیته اتفاق افتاد
موسی خیابانی کشته شدومن چندسال بعدش دریک صبح سردزمستانی ازنانوایی برمی گشتم
که زنی درمانده درگوشه پیاده رورادیدم.اومدام ازسوی چادرخودودوتاسنگک رودستش رانگاه
می داشت وازطرف دیگرمراقب بود روی برف ویخ هانلغزد...باخودگفتم:بی غیرت هست پسرش...
نزدیکترکه شدم دیدم مادرموسی خیابانی است وناگهان آن خاطره گذشته مثل پتک به مغزم فشار
آورد.آری گفت ونشنیدند!؟درآخرمجاهدان اجبارابه دیارباقی یااردوگاه اشرف رفتند...وخلق به خانه
خود!؟وتنهاکسی که دراین میانه ضرربسیارکردولطمه شدیدخوردهمین پدرومادر بیچاره بودند...
قال علیه السلام:بهشت زیرپای مادران است....الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 11:43 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

کهن ترین خیابان ایران!؟


یاالقادر.شایدبگویی:بدسلیقه این عکس راکه گذاشتی یک خیابان معمولی
است ودرهرگوشه ایران به شهرهافقط کافی است تاازخانه به سرکوچه خود
آمده ومشاهده اش کنی ...پس این چه تیتردروغی است که زدی:کهن ترین
خیابان ایران!؟
اما نه!؟حقیقت داردزمانه غریبی شده!؟خیلی چیزها غلط اندازگشته اند...
ولی اینجا یکسرش می خوردبه باغ فین ودیگرسوتاتپه های باستانی تمدن
سیلک پیش می رودودرمیانه ازمقابل مقبره سرداروطن باباشجاع(علیه السلام)
می گذرد.
اینجاکاشان است دیاری که درمقابل عرب تازی سرخم نکردوبه ولایت عرب
سامی علی بن ابیطالب(ع)به اختیارتن داد....سلام خدابرکاشان
اگرباچشم دل ببینی وکمی دقیقتربه آن کالسکه نمادین گوشه عکس بنگری
خواهی فهمیدروزگاری چاپار(پستچی)هخامنشی نیزازآن می گذشته است.
الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 01:51 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

شاهان همه رفتند...


شاهان همه رفتند
، کاخ ها به جا مانده - شاه و گــدا مُردند، دنیـا به جـا مانده...
(عکس هاازسعیدحریری اصل.باغ فین کاشان بهار1397شمسی)الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 01:33 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

همیشه پای یک زن درمیان است!؟(1)


یاالمعین.درجامعه سنتی ایران ازدواج یک امردردسترس بودولذا جوانان پیش ازبسیاری
تجربه های جنسی که صرفا جنبه مجازی داشته استمناء و...باطرف مقابل خودارتباط
می یافتندوغریزه آنهافروکش می کردواصلا به سمت بیماری روی خودارضائی و... پیش
نمی رفت.امااکنون بابالارفتن سن ازدواج وموانع تراشیده شده توسط فرهنگ غلط مردم
مسائل اجتماعی و...برسرراه زناشویی بلاشک یکی ازمنطقی ترین شیوه هابیان حقایق بری
ازجلف بازی و...می باشدتادرسایه آن باشدکه جوانان ماازخواب هوس بیدارشده شیطان نیز
مبری جهت جولان نیابد....
غالب ماامروز چیزهای درباره دستگاه اسکن سه بعدی شنیده ام!؟
این وسیله طبق برنامه ای که به حافظه آن داده می شود یک مجسمه یاهروسیله دیگررا
عینا کپی کاری می کند...
وقتی مردی بصورت مشروع بازنی ازدواج کردوطبعامدتی قبل ازآمیزش جنسی باهم زندگی
نموده وباخلقیات حتی شکل بدن واعضاء خویش آشناشدنددرلحظه ارتباط جنسی که حاصل
آن بسته شدن نطفه انسان سوم است اسپرم های نربادرک فیزیولوژی ماده تناسب قوی و
صحیحی باهم خواهندیافت وبچه حاصل یک انسان نرمال می شود.این آمیزش قانونی بری
ازترس واضطرابی است که هررابطه غیرمشروع ولودرممالک بی بندوباربه حسب فطرت انسان
تعالیم مذهبی و...به بارمی آوردوتاثیرخویش رابلاشک برجسم و روح کودک حاصل خواهد
گذاشت.
درفرهنگ مذهبی وعامیانه مااصلاح حرام زاده دقیقا باچنین بینشی تعریف شده است.
بی تعصب درتاریخ بشربزرگترین جنایت هاتوسط کسانی صورت گرفته که پدرومادردرست وحسابی
نداشته اند....قتل یاتخریب مراقداولیاءخدا(علیهم السلام)وغصب منسب ایشان همیشه کارافرادی
است که ازقبل زناکارولوط پیشه بوده اند...(حدیث صحیح ازرئیس مذهب امام صادق(ع)دراین
باب موجوداست)
درگذشته نطفه مامون عباسی ازارتباط پدرش باکنیزبی حیای ایرانی بود...
ودرتاریخ معاصرتخریب بارگاه سیدالشهداء(ع)درکربلای معلی بعدازانتفاضه شعبانیه عراق به امر
صدام حسینی صورت گرفت که طبق شواهدحاصل ارتباط نامشروع تاجری یهودی بامادراوبوده
است....خودهمین ملعون نیزبه زوربه زنی اروپایی تجاوزکردوحاصل آن دختری شده که ازنظر
اعضاءبدن تناسب نداردوباجستجودراینترنت تصاویروی قابل دسترسی است...
(الهم العن صدام تکریتی وخلفاهو....)

تاریخ ارسال : شنبه 1 اردیبهشت 1397 11:05 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

نقاشی کاخ باغ فین


یاالجمیل.معماری مساجدمسلمین عامه بخصوص بعداستیلای بنی امیه باتردعنصرنقاشی از
اماکن مذهبی ذیل استنادبه برخی روایات دینی وارده درنفی مجسمه سازی ونقاشی شکل
راه راه وسایه روشن کنونی رایافت که درطاق های مسجدنبی(ص)وکاخ اموی دردمشق سوریه
قابل مشاهده است.امادرایران وبخصوص بعداستقراردولت شیعه پناه صفویه چون ملاک احادیث
صحیح ومنطبق برنظرغالب علماء شیعه بوده آن دلیل مستنددرنفی نقاشی ازدیوارهای مسجد
پیدانشدوگل وگیاه باشمایل دل فریب خودروی سطح عبادتگاه ومحراب همینطورکاخ سلاطین را
پرکردوبخاطروجه سکولارونه چندان مذهبی سیستم های حکومتی گذشته ایران حتی عکس
انسان نیزبرخلاف مسجدکه نسب آن بخصوص به سمت مقابل قبله حرام شناخته شده بوددرارگ
سلطنتی جایافت.باغ فین کاشان یک نمونه بارزازاین دست است.
(عکاس تصاویراین پست سعیدحریری اصل.فروردین1397شمسی باغ فین کاشان)

تاریخ ارسال : شنبه 1 اردیبهشت 1397 10:23 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

ارواح فی الدنیابرزخ والجنه

یاالکبیر.پیرومطلب قبل درباره گذرارواح مومنان واقعی ازعالم برزخ واقامت ایشان دربهشت
برین الهی قبل ازوقوع قیامت دوستی پرسیده:عالم برزخ بعنوان جهان محل قرار روح مجرد
شده ازبدن درتعالیم مذهبی ماتعریف شده است اماشماصحبت تان چنین است که:برخی
ارواح چنان متعالی اندکه قبل ازحساب وکتاب جوازدخول به بهشت می یابند...خوب بسیاری
ازمردم حتی دوربین های مداربسته این روزهاتصاویری ازروح رارویت نموده اند.
اگرایشان ارواح انسانهای ضعیف ومعمولی هستندچرادربرزخ نیستندواگرارواح اولیاء خداچرا
جنت راکه بهترین جا است ول کرده به این دنیای فانی می آیند!؟
عرض می شود:پاسخ سوال شمابصورت کامل درکتاب عالم عجیب ارواح اثرعالم عامه مذهب
طنطاوی ذکرگردیده است.
آیه شریفه می فرماید:یَا أَیَّتُها النَّفسُ المُطمَئِنَّة.إِرجعی إِلی ربِّکَ راضیةً مَرضیةروحی که به مقام
رضایت نرسیده ودرگاه مرگ یادآورکلام شورانگیزحضرت ثارالله(ع)که فرمود:
الهی رضا برضائک
صبرا علی بلائک تسلیما لامرک لامعبود سوائک نشده است غالبادراین عروج معنوی به حسب
ناخالصی خوددریکی ازمقامات برزخی ویاحتی خوددنیاگرفتارمی شود.غالب ارواحی که دراینجا
به چشم انسانهامی آیندمعمولابه محل یک جنایت یاگناه دیگرکه دردنیامرتکب شده اندمتوقف
ومدام آن خاطره تلخ رادرذهن خویش مرورکرده وبخاطرشرم ساری وعذاب وجدان که بعدموت
باشکنجه ماموران قبروبرزخ همراه شده است درنقطه واقعه توقف ایستاده حتی به چشم ما
می آیندبلکه باجلب توجه آنهاکه هنوز دردنیاهستندوخدابه دعا وعرض حاجتشان توجه دارد
غفرانی نسیب خویش کنند.درگاه احضارروح که غالب علماء امامیه به حسب ضرورت جوازبه
آن داده اندوتنهامرحوم آیت الله خمینی فتوابرترکش صادرکرده!!؟؟رنج وفشارخاصی برروح برزخ
نشین می آید.چنانکه راقم این سطورازیکی ازعلماء فقیدشنیدم :روحی رااحضارنمودیم گفت:
راه های سه هفته ای رادرسه روزآمده وسخت خسته ام....
روح مومنان شب های پنجشنبه به دنیامی آیندوچون نیازی به چنین خودنمایی نمی باشد
غالبا آنچه ازایشان(سلام الله علیهم اجمعین)مشاهده شده حرکت توده ای شبیه ستاره به
سمت الارض وادی السلام نجف الاشرف است وبس که به نوعی اعلان تبری وتولی است
القصه:روح مجردازبدن اگرازمحبین الجبت وطاغوت یعنی ظالمین درحق زهراء(س)نباشد
امیدمی رود پس ازطی مراحل برزخ قیامت وحتی دوزخ موقت به بهشت منتقل گرددو
انشاء جمیع خلایق به جزاهل کفرمسلم وسقیفه بنی ساعده ولوزرتشتی کلیمی مسیحی و...
به جنت خداراه یابند.پس هروقت روحی رادردنیامشاهده کرده ویااینکه شخص فوت شده ای
رابه خواب دیدیدبمنظور آرامش وطی طریق اوبه سمت خدای متعال دعا کنیم وازجمله دراین
شب پنجشنبه اول شعبان المعظم که این مطالب مرقوم شدشادی روح استادفرزانه عالم عامل
فقیه مجاهدآیت الله مسلم
سیدحسن ابطحی خراسانی رضوان الله تعالی علیه الفاتحه.....

تاریخ ارسال : جمعه 31 فروردین 1397 12:16 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

تابرزخ رفتم!؟


(به جهت سوم شعبان زادروزحضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام)
یاالقادر.شب تاروهوای سردزمستانی درست نازل شده بودم وسط یک شهرک مخروبه!؟
جای که انگارمدتی قبل حمله هوایی راتجربه داشته ولهیب بمب حتی تیرآهن ساختمان-
هارا آب کرده وخمیده است واکنون برفک ویخ رویش جایافته اند....هیچ روشنایی درکار
نبود.ساکنین اماهریک به گوشه ای ازخرابه وداخل ماشین های اسقاطی پناه برده باپالتو
وزیرپتوهم ازسوزهوادرامان نبودند.فقط داشتندتحمل می کردند!؟چون انگارچاره ای غیر
آن نبودواین شب سیاه خیال سحرشدن نداشت...
پس ازمدتها گشتن ازدورآتشی دیدم اماشعله نداشت!؟چیزی شبیه قطعه ای نوربودکه جلو
مردجوانی براسفالت مانده واودرحالی که مدام مانع افتادن پتوازدوشش می شدباآن خودرا
گرم می کرد.پیش رفتم ولی ازتعجب میخ کوب شدم. مجیدبودهم کلاسی دبیرستانی من.
ولی آخراوکه 18سال قبل مقابل چشمم زیرماشین رفت وخودجنازه اش راکناری کشیدم!؟
وی رامن همیشه خیرندیده!؟صدامی کردم.بس که شربودوهربارکه دراطراف ماسبز می شد
ته بندش بلایی هم سرم می آورد....گفتم:خیرندیده اینجاکجاواین آتش بی دودچیست!؟
جواب داد:صدقه سرفاتحه ای است که مادرم هرشب بعدنمازشام برایم می فرستد....
من 18سالی شده که دراین شب سردگیرافتادم.گاهی پنج شنبه هاسرمی زنم به خانه مان
بعدمی بینم کسی به من اعتنانمی کند!؟می روم روی دیوارحیاط می نشینم یادبچگی و
بازی های که آنجا می کردم می افتم...بعدسرمی زنم قبرستان به امیداینکه بشود بروم
داخل بندم زنده شوم و... اماجزچندپاره استخوان چیزی ازآن هم نمانده.....بعدش دوباره
می بینم اینجاهستم بازروزازنوروزی ازنوتاهفته دیگر....
نکنه توهم مردی!؟آخه اینجاچکارمی کنی!؟گفتم:مجیدباورمی کنی اصلابه فکرمرگ خودم
نیستم به درک که بمیرم!فقط دنبال کسی می گردم که چندماهی شده آمده طرف شما!؟
پرسید:بچه ات بود!؟جواب دادم:نه اماازآن هم بیشتردوستش داشتم.....ادامه داد:که بودو
دردنیاچه کارمی کرد!؟رساندم:جوانی سیدخادم آقاامام حسین(ع)....گفت:ادامه نده!؟
آن سرخی رادرانتهای آسمان شب برزخ می بینی خون ابی عبدالله(ع)است که برآسمان
پاشیده وبعدش بهشت برین خدااست.بعضی بندهاانقدراهل بیتی وخوب هستندکه در
این برزخ لعنتی تاقیامت معطل نمی شوندبعدمرگ یکسر می روندبهشت.....
رفیق یابقول خودت پسرتو هم حتماآنجااست:درقبرچراغی است که سیمای حسین است.

تاریخ ارسال : پنجشنبه 30 فروردین 1397 10:14 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

کاخ باغ فین کاشان


یاهو.ارگ یاهمان کاخ نشین باغ فین کاشان درمیانه آن خودنمایی می کند.
شاهان همه رفتنددنیابه جامانده....................شاه وگدامردنددنیابه پامانده
(عکس های این پست توسط سعیدحریری اصل ودرفروردین1397شمسی از
باغ فین کاشان گرفته شده است)
الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : سه شنبه 28 فروردین 1397 01:15 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

سیدصاحب کرامت!؟


اولین مستمع مجلس پرفیض حسین...مادرش حضرت زهراء است خدامی داند
یاالعالم.اولین منبروسط حیاط مسجدجمکران بود!؟درآن دل شب که من چهاردست
وپاخودم راازپله هایش بالاکشیم تازانوهای تورابغل کنم امادشداشه سیاهت چنان
بلند بودکه پله های پوشانده شده بادامن تونسیبم گشت....!؟وصدای خروشان آب
حاصل ازرودخانه سمت راست مسجدنگذاشت تاصوت تو رابشنوم......
دومین منبرروی ایوان خانه ات که بازشلوغی شهردودگرفته تهران صدایت رانامفهوم
می کرد.....
منبرسوم امادیگرصحبت ازمانع نبود!؟درخرابه شام بودم که سراغم آمدی!؟ومن سر
ازبیخ بریده ای رامی دیدم که حتی زبان ازدهانش افتاده بودوچون پرندگان درفضای
اطراف چرخ می زد.....السلام علیک یابن ذبیح آل محمد(ص)
درست است برادرنشدهرگز آنگونه که بایدباهم حرف بزنیم....اماتومنظورخویش را
خوب به من رسانده ای!؟روزی که پرچم سرخ روی پیکرت رابرنرده آهنی که بدان
تکیه داده وبه منزول زده بودی دیدم درک کردم که دوسراین رویاهای خیالی چه
سان درواقعیت تنیده شده است.خدایی بازهم سراغ من بیا!؟من به این خواب تو
هم دل خوش هستم!؟داداش بدترازاسیری زیرخاک بندگی روی آن است!؟چنان
گرفتارت می کندکه ندانی روزی عاقبت به زیرزمین خواهی رفت.......
تومی دانی که من یتوکل الی مولانامهدی(عج)می توانستم نقش بزرگی دززنده
ماندنت ایفاکنم!؟امانگذاشتند...وبادست ردبه سینه من صاحبی رنجیدکه نباید...
قهرش گرفت وبردت....
امااکنون بگذارالاقل بازنده نگاه داشتن یادتو این زخم کاری که روح وجانم رامی-
خوردمرحم گذارم.راستش هروقت به سمت جمکران می روم جرشرم ازآقاندارم!؟
مدام باخودم فکرمی کنم ایشان(عج)می فرماید:هدیه ای دادمت که عمودی برزمین
راه می رفت وتوناسپاس افقی آن هم کنارمقام مابه خاکش کردی......
سیدی حق داری!؟ارزش بخشش شمابیش ازبضاعت مزجات حقیر بود!؟اماحاشابه
کرمت که سپرده ای رابازستاند!؟می دانم دوباره نعمت همجواری خواهی بخشید!؟
امروزغیبت دررویاوفردای ظهوربه واقعیت....معکم معکم لامع غیرکم........
الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : یکشنبه 26 فروردین 1397 06:48 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

آب روان مارابس


یاالجمیل.ازگذشته وکودکی خودواضح ترین چیزی که به ذهنم مانده حوض آب
زیبادرخانه های قدیمی است.چه حس غریبی داشت وقتی باران می گرفت و
ماهی های قرمزبه سطح آمده مدام دهانشان رابازوبسته می کردند...
انگارآنهاهم که شب وروزدرآب غوطه وربودندفرق آب باران رادانسته وتشنه آن
بودند!؟حوض درمعماری سنتی ماتنهاشامل خانه هانمی شد!؟بسیاری ازپاساژ
های قدیمی وباغ های ایرانی ومخصوصا اماکن مقدس حتمابرای خودحوض
بزرگی داشتند.آناهیتا الهه آبهادرایران باستان باباوراینکه مهریه حضرت زهراء
(س)برآن بوده وهمسرش ساقی کوثر(ع)وفرزندش شهیدتشنه لب کنارفرات
جایگاه مقدس خویش رانزدمامشخص می کند...آب جداازهمه اینهاوحتی از
منظرسکولاررایج امروزی ضامن آبادانی است وممالکت مترقی دنیابیش ازهمه
هوای تجمع ذخایرآن درکشورخویش رادارند.
وجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کلَّ شَیءٍ حَی
(عکس های این مجموعه مربوط به باغ فین کاشان است وتوسط سعیدحریری
اصل درفروردین1397شمسی گرفته شده)الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : یکشنبه 26 فروردین 1397 06:01 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

کاشی فیروزه کاشان


یاالله.روایت است سنگ فیروزه رامولاعلی(ع)ازبهشت آوردوقبل ایشان چنین
زیورزیباباآن رنگ دلرباوجودنداشت.پس هنرمندکاشی کارکاشانی که دل درگرو
محبت اهل بیت(علیهم السلام)بسته بودوبه زیربارخلفای غاصب نمی رفت با
تکیه پررنگ برکاشی فیروزه ای وتاثیرعجیب آن درمعماری مخصوصا ساخت
حوض که مولای متقیان(ع)نگاه به آن راسبب آرامش می داندهویت خویش
رابه تصویرکشیدویادگاران مانایی چون باغ فین کاشان ساخت.اماوقتی خون
سرخ امیرکبیربعنوان فرزندخلف ونماینده مشروع ملت بدان راه یافت سند
مظلومیت این فرهنگ ورقی دیگرخورد.الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : یکشنبه 26 فروردین 1397 12:03 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

باروهای باغ فین کاشان


یاالجلیل.باغ فین کاشان یک قلعه تمام عیارهم بوده است باباروهاودیوارخشتی ضخیم.
البته این چهارچوب به غیرکاخ شاهی محافظت ازسرسبزی وچشمه داخل آن درمقابل
فضای خشک وکویری خارج رانیزبرعهده داشته است.
(عکس های این پست توسط سعیدحریری اصل ودربهار1397شمسی گرفته شده است)
الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : شنبه 25 فروردین 1397 12:47 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

ولوبه قیمت همه چیز!؟


یاالناظر.پیغام داده اند:
رحم و شفقت محمد در باره بنی قریضه که:علی همای رحمت!؟
و شخص دیگری بنام جعفر ابی.... از صبح تا غروب سر 700 تا 900 نفر را سر میبرند...
اوهرگزشایسته لقب رحمت عالمیان نیست و...
عرض می شود:کشورجعلی اسرائیل درکمال بی حیایی وباکشتاروآواره کردن میلیونها
فلسطینی درروی کره زمین تشکیل شدوداعیه داران حقوق بشرغربی چون انگلیس از
روزنخست حامی فکری ومالی چنین کارزشتی بودند!؟اماعوامل ایشان محمدمصطفی
(ص)رابخاطرقتل عام چندصدنفرآن هم دریک روزوپس ازخیانت درپیمان وبادرنظرگرفتن
اینکه عددمسلمین کم بودواگربرخوردشدیدی بایهودمدینه صورت نمی گرفت امکان اتحاد
ایشان بامشرکین وازمیان رفتن اسلام می رفت شایسته ملامت می دانند!؟
به باورحقیر شخصی که انقدرازخویش مطمئن است که درگاه نیازوخطرهرفردیااصل دیگر
راقربانی باورخودمی کندحقانیت ومردانگی خودراثابت کرده است وهیچ مهم نیست دگران
اورابزدل وغیردموکراتیک خطاب کنند....!؟
تاریخ مشابه چنین رفتارهایی راازجنابان ابولولوء(ع)مختارثقفی وپادشاه شیعه پناه صفوی
شاه عباس اول ذکرکرده وآورده که:فوج الله وردی خان قزلباش اردبیلی(روحش شاد)حتی
گوشت جماعت عامه رابعنوان غذا تناول کرده وازکشته ایشان پشه ساخت تا آنهاراازاریکه
برتری جمعیتی بدین ملک پرگوهر(اصفهان و...)به زمین انداخت.
آیت الله سیدحسن احمدی اصفهانی(حفظه الله):نقل به مزمون.اگرکاربرشیعه درایران سخت
شودوخواهندکه اکثریت آن رانابودکنندبه هرکاری دست خواهیم زد تانگذاریم.به هرکاری....!؟
چون به فتوای غالب علماء امامیه هرحرامی دراین باب حلال می شود.چه حفظ مذهب حقه
شان وشوک آن ازواجبات است.
گفتم تاحکومت ایران هم بشنود!؟تااپوزسیون مخالف آن هم بداند!؟ماراباهیچ یک ازایشان
نه رفاقت ونه خصومتی است.تنهایک مرزسرخ داریم وآن این چهارده تن پاک(علیهم السلام)
هستند.نشوددرمیانه بازارسیاست خودمتای مذهب شیعه رابه حراج بگذارید.........
الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : جمعه 24 فروردین 1397 10:49 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

مبعوث چهل ساله!؟

(به جهت سالروزمبعث حضرت رسول اکرم احمدمختار(ص))

یاالبصیر.تاریخ راکه ورق زده ودرزندگی مشاهیرونام آوران دقیق شوی بسیارنادراست

فردی درورای چهل سالگی مبتکرحرکتی عظیم ونقطه آغازتمدنی قوی شده باشد!؟

بخصوص درصورتی که شخصااقرارکند:من امی وبری ازآشنایی بافرهنگ های رایج

بشری هستم!؟این چه نیروی است که مردی پابه سن گذاشته ازتیره سامی عرب راوا

می داردبرضدغالب قوم وقبیله خویش که درنزدمردم شبه جزیره عربستان جایگاهی

بس بزرگ داشته ونبایدبه ستیزوتضعیف آن برخواست شمشیرکشد وسلمان پارسی و

بلال حبشی راستوده عموی تنی خویش رجل پرنفوذقریش ابولهب راشایسته لعن بداند!؟

ازگوشه ای که بقای آن راگمنامی ودورازدسترس بودنش تضمین کرده برسران قدرت-

های جهان که درمصروایران وروم سکنی دارندپیام تبلیغ نثارکرده وآیین خودراعرضه

کندودرنهایت برعکس سیستم قبیله ای عرب که کهن سالان وشیوخ رادرجانشینی اولا

می دانندپسرعمومی جوان خویش علی (ع)رابعنوان جانشین شرعی تعیین نماید!؟

بله رمزاین همه شوریدگی وحرکت برعکس مسیررودخانه رابایددراین نکته جست که

براستی اوفرشته وحی رابرجبل نوروذیل طاق حرادرک کرده بود.

السلام علیک یااباالزهراء(س)واشهدان محمد رسول الله وخاتم النبیاء(علیهم السلام)

تاریخ ارسال : جمعه 24 فروردین 1397 09:59 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

مسجدمقدس جمکران2


الهم العجل لولیک الفرج
(عکاس سعیدحریری اصل فروردین1397شمسی مسجدمقدس جمکران)

تاریخ ارسال : جمعه 24 فروردین 1397 05:56 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

امام زاده محمدحصارک کرج1


یاالصابر.حضرت امام زاده سیدمحمدودختربزرگوارش درمنطقه حصارک کرج
واقع دراستان البرزایران آرمیده اند.درکنارمرقدمطهرایشان آرامستانی هم
وجودداردکه بخش زیادی ازآن راشهداء جنگ هشت ساله ایران وعراق به
خوداختصاص داده اند(عکس هاازسعیدحریری اصل سال85شمسی)

تاریخ ارسال : پنجشنبه 23 فروردین 1397 10:16 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

حرم خانم فاطمه معصومه(س)3


السلام علیک یابت باب الحوائج موسی بن الجعفر(علیه السلام)
(عکاس تصویرفوق متن سعیدحریری اصل فروردین1397شمسی)

تاریخ ارسال : پنجشنبه 23 فروردین 1397 09:52 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

خاطره ای ازآیت الله منتظری(ره)1:سعیدحریری اصل


یاالکبیر.یکبارکه به مناسبتی درمحضرمرجع راحل جهان شیعه مرحوم آیت الله العظمی
حاج شیخ حسینعلی منتظری(رضوان الله تعالی علیه)حاضربودم درموقع خداحافظی
خواستم دست ایشان راببوسم.هردودستش روی زانوبودکه دیدم می لرزد!؟ونگذاشت!؟
مدتی بعددرحاشیه درس که این کمترین نیزحضورداشت فرمودند:دست هیچ کسی ولو
عالم دین و...رانبوسید.الاسیداولادپیغمبر(ص)!؟علماء دیگرپیشانیش راببوس یادست بکش
روی عباش وبعدبه تبرک بکش بر صورت خودت. اماهمه سادات مردرابااین نیت که گوشت
وپوست آنهاازحضرت رسول وامام علی(ع)است ببوس ولوازنظرسن ازتوکوچکترباشد.حتی
دست ایشان را....وبعدادامه داد:اصحاب می خواستند:پای ائمه(علیهم السلام) راببوسند
سروران مامانع می شدندواین دراحوالات ایشان آمده است.
(عین همین نظررابا رجوع به کتب عالم فقیدمرحوم آیت الله سیدحسن ابطحی خراسانی
(رحمت الله علیه)مشاهده خواهیدنمود)
عکس فوق این متن درفروردین97شمسی ازمزارمرحوم آیت الله حسینعلی منتظری درحرم
فاطمه معصومه(س)وتوسط سعیدحریری اصل گرفته شده است.الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : چهارشنبه 22 فروردین 1397 01:00 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

کمال بدروی!؟

یاالجبار.خوب یک راه گربه روبرای آقای کمال حیدری این است که بگوید:ترجمه شبکه

وهابی صفت کلمه ازسخنان اوبه قنات الکوثر(تصویرفوق متن)غلط بوده ومنظوروی چیز

دیگری است...مجردازاین بحث ولی اگرشیخ کمال حیدری چنین افاضاتی فرموده اند.من

دیگرحرفی ندارم........!؟

دربلاهت این شخص همین بس که استادومکتب ظاله کعب الاخبارویهودراهم ردیف دو

دین متین مسیحی وزرتشتی دانسته است!؟

برخی ازروایات برجسته ونادر امامیه سند قوی نداردفرضا همین جمله معروف: الملک یبقی

مع الکفر و لا یبقی مع الظم منسوب به رسول اکرم(ص)

اماشارع مذهب وبه راس رهروان امام المتقین علی(ع)تکلیف رامشخص فرموده اند:مرد

رابه سخن وایمانش بسنجیدونه اینکه حرف رابه ناطق آن.

کمال حیدری چشم وگوش نداشته خویش رابازکرده بشنود:هرسخن حق ومتین قال علیه-

السلام است....!؟

خدارحمت کندشهیدشیخ احمدکافی رامی فرمود:قال کافی(علیه السلام).....

ضمنا توی که به ذن خودشیعه رابخاطرورودجملات کعب الاخبارو...به احادیث روایی

وی ملامت می کنی چراازآن وربام افتاده وهیچ نمی گویی: مذهب عامه سرتاپاکعب –

الاخباری است!؟ اصلا داستان ارتباط این خاخام یهودوخلیفه ثانی راراحتی اجلا بکری

توان به نفی نداشتند....انبان روایی شیعه ومیراث اواگرچه بنابرقول توشیخ کج اندیش پر

ازچرندیات منحرفین است!!؟؟(استغفرالله)بازکاچی آن به ازهیچ چی عامه ای می باشد که

برادران عزیزاهل سنت می خوانیش....

بنابرحدیث صحیح ازجعفرآل محمد(ع)زرتشتی دین حقی است که به انحراف رفته ولذا

علماء ابرارماضی شیعه ازبکاربردن کنایه مجوسی که مدام ازسوی دستگاه خلافت اموی

وعباسی به متن جامعه اسلامی تزریق می شداجتناب داشتندواما همین که تواین کلمه

رابه دهان آوردی معلوم است که سرت به کجاها بنداست....

ملت خوب می داندبعدساخت فیلم محمدرسول الله توسط استادفرزانه مجیدمجیدی

(حفظه الله) این بن بازلعنین بودکه آن اثرفاخرابه پسوندمجوسی خطاب کرد............

بسیارخوب شیخنا!؟من نوعی صاحب اباء مجوسی!!؟؟

توکه الظاهرنیابه سامی می بری چراچون عرب تازی مدام مجوسی مجوسی کرده!؟آب

به آسیاب مخالفین این مذهب حقه می ریزی!؟

تاریخ ارسال : سه شنبه 21 فروردین 1397 12:46 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

مامذمذل بودیم!؟

یاالصابر.حضرت آیت الله العظمی آقای شیخ حسین وحیدی خراسانی(حفظه الله)

درپایان درس خودبه تاریخ پنجم اسفند1396شمسی وقتی صحبت ازمرحوم آیت-

الله سیدابوالقاسم خویی(رضوان الله تعالی علیه)به میان آمدجملاتی بدین مزمون

فرمودند:بیست وچندسال درخدمت ایشان بودیم ازدرسش بهره مندشدیم.

انقلابی ها می رفتنددرس آقای خمینی....

بی تفاوت هامی رفتنددرس آقای خویی....

مامذمذل بودیم!؟درس هردوآقامی رفتیم.ولی آقای خویی فقیه نادری بود........

الهم العجل لولیک الفرج

]

تاریخ ارسال : سه شنبه 21 فروردین 1397 08:46 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

حرم خانم فاطمه معصومه(س)2


قال جوادائمه(علیه السلام):«مَنْ زارَ قَبْرَ عَمَّتی بِقُمَّ فَلَهُ الْجَنَّهُ»
(حرم مطهرحضرت فاطمه معصومه (س)فروردین97شمسی.عکاس سعیدحریری اصل)


تاریخ ارسال : دوشنبه 20 فروردین 1397 02:55 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

چهل اختران قم المقدسه(1)


سلام خدابرابن جواد(ع)حضرت موسی مبرقع وجمیع آل الله شهیدان راه حق من مومنین و
المومنات که درجوارش مدفون هستند.
السلام علیکم یاابناء والبنات رسول الله(ص) علیکم منی سلام
(فروردین 1397شمسی.عکاس سعیدحریری اصل.گنبدچهل اختران وبناهای تاریخی اطراف)

تاریخ ارسال : دوشنبه 20 فروردین 1397 01:34 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

عظم البلاء!؟

(پیغمبر(ص)کاروانی دیدکه زنی درپیشانی آن است و فرمود:خدایالعنت کن سواره وپیاده ایشان را)
یااالباهر.انسانی که اهل عبادت وطاعت خدانیست طبعا ازچتررحمت اوفاصله می گیرد!؟
یاچنان به بیراه رفته که پروردگارعذاب وی راصرفا به جهان باقی حواله داده ودردنیاالظاهر
تادم مرگ خوشی وشادکامی هم می بینندویانه چون امیدبه اصلاح وی دراین جهان هست
گرفتاربلاوسختی می گردد.شایدکه شوک حاصل ازآن اورابرسرعقل آوردویاتکلیف رایکسره
کرده به پایین ترین طبقه دوزخ فرستد....جوانی جاهل بخاطردزدین یک ضبط ماشین درزندان
هم سلول افرادی می شودکه درپرونده آنها آدم ربایی وحتی جنایت تجاوزبه عنف وجوددارد..
جنی شیعه گناهی کوچک می کندوبه تقاص عملش باسنجاق آهنی مدتهادربندشخصی
می افتدکه ممکن است ایمان اورابرباددهد.پس عبادت جداازحالت باطل سحری که دارد(در
نوشته قبل این وب بدان اشاره شد)جنبه دفع شرقوی هم دارااست ومخلوق هروقت به
اشتباه خودپی بردمی تواندبامددآن سوق ومسیرزندگی خویش رابه سمت سلم وآرامش
پیش برد.دردعای فرج واژه عظم البلاء خودنمایی خاصی دارد!؟ومی خواهدمارابه خطایی
که ازسقیفه بنی ساعده سرچشمه گرفته وتاغیبت اجباری امام منتظر(عج)پیش رفته
است متذکرشود.البته که یکی ازبزرگترین عبادت درهرعصری بخصوص الان که به تعبیر
زیباوعمیق زنده یادآیت الله حاج ملاآقاجان زنجانی(ره)به دوره ظهوراصغرحضرت صاحب
الامر(عج)هستیم بیان متاعن غاصبان حق علی(ع)است بازبان استدلال بری ازجنجال و
فحش صرف واین بلاشک ازبهترین عباداتی است که شربلاراازسرامت اسلام کم کرده وآن
صبح جمعه ظهوررانزدیک می کند.دردوران حضرت موسی(ع)به امرخدا تقاص گناه گوساله
پرستی بنی اسرائیل قتل نفس ایشان توسط خودتعیین شد.جای تعجب داردکسانی چنین
روایاتی رامی بینندوآن وقت که صحبت ازتبری ونفی سه خلیفه اول ناحق می شودمدام اتهام
ایجادتفرقه میان مسلمانان عدم بصیرت و...پیش می کشند!؟حال آنکه:آنچه به زمین وزمان
آرامش وامنیت بخشیده ذات الله متعال است وخروج ازامراوبرتبری اولین ظالمان باهربهانه
سبب قهرالهی وتشدیدبلاخواهدشد.البته نگاه داشتن اندازه وعدم تحریک میانه روهای
جماعت عامه بحث کاملامتین ودیگری است....والسلام


تاریخ ارسال : یکشنبه 19 فروردین 1397 05:01 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

عفریت من جن!؟

یاالحکیم.چه بسیارمردم عوام که ازدیگران آسیب دیده ویابخاطرتفاوت شدیددردیدگاه ها
راضی می شوندازعنصرجن همینطورعامل طلسم برای آزردن آن فردمددگیرند....علمی که
ائمه شیعه(علیهم السلام)نه تنهاوجودآن رانفی نکرده اندبلکه بابیشمارعامل ووسیله باطل
سحربه مقابله اش نیزبرخواستند.انسان جن یاهرموجودغیرپرهیزگاری که درسبیل خداپیش
نمی رودابزارخام مناسبی جهت تسخیرشدن همینطوراعمال حسن اجرای طلسم بردیگران
وحتی به تسخیردرآوردن بقیه است.
وقتی کسی طلسم شدممکن است باباطل سحری ساده اورانجات داد.امااگرعامل ایجاداین
طلسم کارکشته باشدودوستانی درمیان اجنه بیابدکارسخت خواهدبود!؟احتمالاآن جن موکل
که زندگی قربانی رازیرنظرگرفته وهرآینه گزارش احوال وی رابه اربابش می رساندخبرباطل
شدن سحررابرده وباتجدیدطلسم اصطلاحاآب رفته به جوب بازگردد...
خطرناکتراینکه:فرضااگرطلسم برمبانی نزدیک کردن اجل معلق وبانیت قتل فردطراحی شده
باشدوجنی نیزموکل بدین امرگرددنه تنهاعوامل خطرناک وسبب مرگ رادراطراف قربانی زیاد
می کند(فرضاسوارموتورسیکلت است یک سنگ می فرستدزیرچرخ تاچپ کند....)بلکه دست
به بازی باروح وجسم شخص زده به سمت تسخیراونیزپیش خواهدرفت تاازاین طریق هم
نقشه قتل رابه جلو برد...(بسیاری ازجوانان ایرانی گرایش یافته به فرقه شیطان پرستان از
همین مسیر طلسم وتسخیرشدن که علم آن درنزداربابان این گروهک هااست به بیراهه
کشیده شده اند)چون جن غیرشیعه(جنی هایاکافرندویاشیعه وبکری ندارد!؟زیرا مذهب عمری
مکتب جاهلان وپرازتناقض است وحتی بچه جنی ساده هم باعقل وشعورفراوان وخدادادی
خودآبکی بودن آن راتشخیص می دهد)به تعبیرزیبای قرآن عفریت وبری ازحیا وپاکدامنی است.
حال بهترین راه مقابله باجن کافروتسخیرشدن توسط آنها ودرعین حال باطل گشتن سحرو
طلسم  سفارشاتی است که ازطرف اولیاء مذهب حقه تشیع(علیهم السلام)صورت گرفته ودر
کتب معتبرذکرگردیده است.شایدبه خیال برخی بیاید:من چرابایدچندباردرروزوضوگرفته وبه نماز
دولاوراست شوم!؟آخرخدای مالک آسمان وزمین چه نیازی به این خوش رقصی دارد!!!؟؟
بایدبه اینگونه افراد یادآورشد:یک جنبه کوچک عبادات وادعیه همین حالت باطل سحرایشان
است.کسی که لذت دعای کمیل یازیارت جامعه کبیره و...رادرک کنداوهرگز رقبتی به گوش دادن
به موزیک جازو...نخواهدداشت.(موسیقی یک پرده ازطلسم شیاطین است وطبق روایات قوی
شیعه شیطان کبیر(لعنت الله علیه)اول کسی بودکه ساززد....الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : یکشنبه 19 فروردین 1397 03:59 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل
کل صفحات :4
1
2
3
4