تبلیغات
سعیدحریری اصل

سعیدحریری اصل

طلبه علوم مذهبی(عکسها)

طلبه علوم مذهبی(عکسها)

سعیدحریری اصل طلبه علوم مذهبی(عکسها)
تاریخ : شنبه 13 خرداد 1396 | 10:47 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
تصاویرذیل مربوط به آرامستان ابوالحسین قم المقدسه می باشدودربهار-
1396شمسی گرفته شده است.
مزارآیت الله العظمی سیدمحمدکاظم شریعتمداری(ره)
مزارآیت الله سیدکاظم کوه کمره ای(ره)
طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل، علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: ابوالحسین قم، سیدمحمدکاظم شریعتمداری، قبرستان قم، قم المقدسه، قبرستان قدیمی، مزارمراجع شیعه،

تاریخ : دوشنبه 9 مرداد 1396 | 12:11 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
تصاویرذیل مربوط به آرامستان ابوالحسین قم المقدسه می باشدودربهار-
1396شمسی گرفته شده است.


مزارآیت الله سیدمحمدحسین قاضی طباطبایی تبریزی(ره)
طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل، علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: قم، قم المقدسه، قبرستان ابوالحسین قم، ابوالحسین، قبرستان قم، محمدحسین قاضی طباطبایی،

تاریخ : دوشنبه 9 مرداد 1396 | 11:56 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
تصاویرذیل مربوط به آرامستان ابوالحسین قم المقدسه می باشدودربهار-
1396شمسی گرفته شده است.


مزارشیخ سیدیوسف قزوینی(ره)طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل، علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: ابوالحسین، قم المقدسه، قبرستان ابوالحسین، مزارعلماء شیعه، قم، مزارآیت الله سیدمحمدکاظم شریعتمداری، قبرستان قدیمی،

تاریخ : دوشنبه 9 مرداد 1396 | 11:48 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
تصاویرذیل مربوط به آرامستان ابوالحسین قم المقدسه می باشدودربهار-
1396شمسی گرفته شده است.
مزارحاج شیخ محمدمحققی


مزارآیت الله شیخ محمدزاهدرشتی(ره)طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل، علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: ابوالحسین، شیخ محمدمحققی مبلغ شیعی درآلمان، قم، قبرستان قم، ابوالحسین قم، مزارآیت الله سیدمحمدکاظم شریعتمداری،

تاریخ : دوشنبه 9 مرداد 1396 | 11:33 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
تصاویرذیل مربوط به آرامستان ابوالحسین قم المقدسه می باشدودربهار-
1396شمسی گرفته شده است.
مزارشیخ جعفرمرقاتی خوئی


طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل، علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: ابوالحسین، ابوالحسین قم، آرامستان ابوالحسین قم، قبرستان قدیمی، دیدنیهای قم، قم المقدسه، عکسهای سعیدحریری اصل،

تاریخ : دوشنبه 9 مرداد 1396 | 11:18 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
تصاویرذیل مربوط به آرامستان ابوالحسین قم المقدسه بوده ودربهار1396
گرفته شده است.
همه رفتنی هستندتاجروروحانی و....


مزارحاج شیخ علی اصغرفقیهی(ره)
مزارآیت الله حاج سیداسماعیل فقیهی اردبیلی(ره)
طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل، علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: ابوالحسین قم، قبرستان قم، ابوالحسین، مزارآیت الله شریعتمداری، مزارعلماء شیعه، قبرستان قدیمی، عکس های سعیدحریری اصل،

تاریخ : دوشنبه 9 مرداد 1396 | 11:07 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
این عزایی است که تاصبح قیامت برپااست...
آب شرمنده جاویدزرخساراباعبدالله....
آفتاب اندردل شب راس نی بود...
بوی محرمت می آید.السلام الی ساکن کربلا...طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: شعائرحسینی، نمادهای عاشورایی، لعنت به دشمنان شعائرحسینی...، عزاداری مذهبی شیعه، حسین حسین حسین،

تاریخ : پنجشنبه 5 مرداد 1396 | 07:48 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات

(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
هنرقالی بافی دردیارآذربایجان ازدیربازمرسوم بوده ووسیله امرمعاش
بسیاری ازمردم است.درمحوطه نمایشگاه بین الملی شهرتبریزبه جهت
یادآوری این موضوع مجسمه ای زیباازدارقالی  وبافندگان آن درمیان
حوضی بزرگ قرارگرفته است.
طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: من آذریم نه ترک، آذربایجان سرایران است...، قالی بافی تبریز، آذری آریایی است، فرش بافی آذربایجان، نمایشگاه بین الملی تبریز،

تاریخ : پنجشنبه 5 مرداد 1396 | 07:24 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات

سلام الی آل یاسین

(به جهت 5مردادسالروزاقامه اولین نمازجمعه تهران بعدازانقلاب57)
(اگرتمایل به مشاهده عکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار

تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه

سعیدحریری اصل می باشد)

آیت الله سیدمحموداعلائی طالقانی بادوبال روشنفکری عمیق وفقه وسیع

درآسمان اندیشه واجتماع مردم ایران به چنان اوجی برخواسته که دیگر

کسی رایارای انکاراو نیست وحتی آنهاکه وی رادراوایل انقلاب وزمان

حیاتش بیسواد!؟حجت السلام و...خطاب کردند درمقابل عام ملت لقب آیت-

الله رابرای ایشان انتخاب کرده بودندوصمیمانه وفادارانقدربراین نکته پا-

فشاری نمودندکم آورده و این اسم برای همیشه پسوندنام آن بزرگ مرد

گشت.خطبه های نمازجمعه ودیگرسخنرانی های اوبی اختیارآدمی رابه

فضای روحانی صدراسلام می بردجای که تضادطبقاتی وقومی هیچ

ارزشی نداشت وتنهاملاک تفاوت تقوابود.

عکس فوق این مطلب راازآرامگاه آن زنده یادواقع درقطعه 19بهشت

زهرای تهران گرفته ام البته درتابستان سال1392وقبل ازتغییرشکل

وایجادبنای یادبودجدید.روانش شادپدرطالقانی...

 


طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: 5مرداد، آیت الله ملت!؟، آیت الله طالقانی، سیدمحمودطالقانی، اولین نمازجمعه بعدانقلاب، عکس مزارآیت الله طالقانی، پدرطالقانی،

تاریخ : چهارشنبه 4 مرداد 1396 | 01:33 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
همزمان باسالروزمیلادبانوفاطمه معصومه(س)عکسهای که ازحرم مطهرش
که تیرماه1396گرفته ام تقدیم می شود.
آن پرتونورخورشیدبربالای گنبدحالت روحانی جالبی به این عکس بخشیده.
دلچسب ترازاین چیست که ازگرمای قم پناه ببری به خنکای حرم خانم!؟
طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: عکسهای سعیدحریری اصل، میلادفاطمه معصومه(س)، عکس حرم معصومه(س)، قم، کریمه اهل بیت، گنبدطلا، خواهرامام رضا(ع)،

تاریخ : سه شنبه 3 مرداد 1396 | 12:46 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات

یاالعظیم.به حرم رضوی اگرسراغ بهشت ثامن ائمه 2درصحن قدس را

بگیریدمزارخطیب توانا وبزرگ مبلغ شیعی زنده یادحاج شیخ مصطفی-

خبازیان زاده درآنجاواقع شده است.

ایشان محضرمرحومان آیت الله شیخ محمودحلبی(تولایی)شهیدشیخ

احمدکافی همینطورسیدمحمودمجتهدسیستانی(رضوان الله علیهم

اجمعین)رادرک کردودرسالهای آخرعمرشریفش سفرهایی به کشورهای

اروپایی جهت تبلیغ داشت ودرحسینیه های وابسته به آیت الله العظمی

سیدابوالقاسم خویی(ره)و...سخنرانی می کردوبلاشک ازچهره های برجسته

روحانیت سنتی شیعه درایران معاصربود.نهایتامصادف باایام نیمه شعبان-

المعظم1413قمری درحالی که باهواپیماازسفرخارج به مقصدمشهدمقدس

برمی گشت دراثرسقوط تیاره جان سپرد.ازپیکرحجت السلام خبازیان زاده

تنهایک دستش آن هم احتمالاازروی انگشتری و...شناسایی شدکه درحرم

مطهرامام رضا(ع)مدفون گشت.عکسهای ذیل ازمزارآن زنده یادوتوسط

اینجانب سعیدحریری اصل تهیه شده است.شادی روحش لطفافاتحه

بخوانید. (اگرتمایل به مشاهده عکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب

نرم افزارتلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.)
طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: مصطفی خبازیان زاده، قبرمصطفی خبازیان زاده، مزارخطیب شیعه، روحانیون سنتی ایران، مردتولاوتبری...، سانحه هوایی،

تاریخ : چهارشنبه 28 تیر 1396 | 03:50 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
مشهدمقدس مقبره نادرشاه افشار

شاهان همه رفتند....دنیابه جامانده.الهم العجل لولیک الفرج

طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: نادرشاه افشار، تبرزین نادر، شاهان ایران، دیدنی های مشهد، شاه افشار، مزارنادرشاه،

تاریخ : یکشنبه 25 تیر 1396 | 03:41 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
مشهدمقدس مقبره نادرشاه افشار
مجسمه نادرکه درکنارقبرش قرارداردوازسنگ مرمریک تکه ساخته شده

توپ نادری که پس ازورودباروت به نبردایرانیان درعصرصفویه رایج شد

پدروپسرعلاقمندبه فرهنگ ایران زمین که بالباس سربازان نادرشاه در
کنارمزاراوحاضرشده اند.

مجسمه نادرشاه وسپاه وی برسرقبراوگونه ای به پاشده که نماینگر
شکوه وقدرت پرآوازه وی باشدفکرمی کنم آن حس بااین زاویه و
کادربندی که درتصویرزیرمی بینیدقابل درک ترباشد.
طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: نادرشاه، مقبره نادرشاه، نادرشاه افشار، دیدنی های مشهد، شاهان ایران، مجسمه سنگ مرمر،

تاریخ : یکشنبه 25 تیر 1396 | 03:23 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
تصاویرذیل ازیک بنای تاریخی درمنطقه جلفای آذربایجانشرقی ودرداخل
خاک جمهوری خودمختارنخجوان گرفته شده وهمان طورکه شاهدخواهید
بوددرآن سوی رودارس واقع شده است.به تاریخ فروردین1396شمسی
طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: جلفا، بنای تاریخی، رودخانه ارس، آن سوی ارس، دیدنیهای آذربایجانشرقی، مرزایران ونخجوان،

تاریخ : چهارشنبه 21 تیر 1396 | 12:46 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
حرم مطهرفاطمه معصومه(س)درهوای بارانی بهار1396شمسی
حرم فاطمه معصومه(س)
یادش بخیرمردم دردهه 30 و40 شمسی اگرمی خواستندعکسی درکنار
گنبدوبارگاه ائمه(علیهم السلام)بگیرندبایدسراغ عکاس خانه وآن پرده
نقاشی معروف ازبارگاه می رفتندکه همه شیعیان ایران درتصاویرقدیمی
بزرگترهای فامیل دیده اند.اماحالاخیلی راحت می توان درکنارحرم ایستاد
وشاسی رافشارداد.رویابود!؟این دفعه خودضریح روبوسیدم...
حرم فاطمه معصومه(س)سعیدحریری اصل
بزن باران به نام هرچه خوبی است..............بزن باران که وقت لایروبی است
حرم فاطمه معصومه(س)
طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: حرم فاطمه معصومه(س)، قم، خواهرامام رضا(ع)، درجوارکریمه، بانوی ایران، حرم اهل بیت، قم درهوای بارانی،

تاریخ : دوشنبه 19 تیر 1396 | 12:57 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
حرم مطهرفاطمه معصومه(س)درهوای بارانی بهار1396شمسی
حرم فاطمه معصومه(س)

حرم فاطمه معصومه(س)

حرم فاطمه معصومه(س)

طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: قم، حرم معصومه(س)، خواهرامام رضا(ع)، زیارت فاطمه(س)، حرم اهل بیت، عکس های سعیدحریری اصل، فاطمه معصومه(س)،

تاریخ : دوشنبه 19 تیر 1396 | 12:46 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
آرامستان بهشت رضوان قم المقدسه واقع درمنطقه خاک فرج نرسیده به
بلوارزنده یادامام موسی صدر
سردرورودی قبرستان
بهشت رضوان.عکاس سعیدحریری اصل

عکس بسیارگرفته ام!؟یعنی ازبچگی بادوربین کارکردن رادوست می داشتم
امااگربپرسیدکدام آنهارابیشتردوست داری؟جواب می دهم:این عکس پیرمرد
کنارساحل با شعرزیبای فوق آن.بی اختیارآدم رایادنظم ادبی زیبای می اندازد:
مازدریاییم ودریامی رویم.مازبالاییم وبالامی رویم...خدایش رحمت کند.
بعدوفات تربت من درزمین مجوی...درسینه مردم دانامزارماست
بهشت رضوان.عکاس سعیدحریری اصلطبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: قم، مزارپیرمرد، زیباترین عکسی که گرفتم...، بهشت رضوان قم، عکس های قبرستان بهشت رضوان قم، مزارمسلمانان، وادی رحمت،

تاریخ : شنبه 10 تیر 1396 | 01:44 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
آرامستان بهشت رضوان قم المقدسه واقع درمنطقه خاک فرج نرسیده به
بلوارزنده یادامام موسی صدر
بهشت رضوان.عکاس سعیدحریری اصل
چاپ اعلامیه ترحیم لابدیکی ازاولین چیزهای که باوقوع حادثه
مرگ جهت اطرافیانش جزء واجبات می گردد.همین برگه اما عمر
خیلی کوتاهی دارد!؟بعدتمام شدن سوم هفتم وچهلم دیگرکمتر
اثری ازآن می ماند.حالادریک حادثه جالب اعلامیه ای متعلق به
سه ده قبل هنوز برسرمزارمرحوم پابرجااست.آدم به آن بزرگی رفت
وکاغذبه این کوچکی ماند...شایدعبرت بگیرم...
بهشت رضوان.عکاس سعیدحریری اصلطبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: بهشت رضوان، خاک فرج قم، قبرستان خاک فرج قم، قم قبرستان، قبرمسلمانان، عکس مردگان، اعلامیه ترحیم بیست ساله!؟،

تاریخ : شنبه 10 تیر 1396 | 01:28 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
آرامستان بهشت رضوان قم المقدسه واقع درمنطقه خاک فرج نرسیده به
بلوارزنده یادامام موسی صدر
بهشت رضوان.عکاس سعیدحریری اصل

بهشت رضوان.عکاس سعیدحریری اصل
این هم درنوع خودتجربه جالبی است(عکس ذیل) فکرمی کنم دردوره
معاصروباگران شدن زمین حتی درموردقبرامکان داشتن مزاری چنین
زیبامفروش و..برای افرادعادی ممکن نیست اماخیالی هم نیست!؟
خانه آخرت را زینت تنهاعمل است...حی الی خیرالعمل
بهشت رضوان.عکاس سعیدحریری اصلطبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: بهشت رضوان قم، قبرستان قم، مزارمسلمانان، قبری که به اتاق پذیرایی شبیه است، عکس قبرستان، مردگان،

تاریخ : شنبه 10 تیر 1396 | 01:11 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
آرامستان بهشت رضوان قم المقدسه واقع درمنطقه خاک فرج نرسیده به
بلوارزنده یادامام موسی صدر
بهشت رضوان.عکاس سعیدحریری اصل

بهشت رضوان.عکاس سعیدحریری اصل

بهشت رضوان.عکاس سعیدحریری اصلطبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: بهشت رضوان قم، قم قم قم، عکس قبرستان، مردگان، قبرستان قم، حرم فاطمه معصومه(س)، عکسهای سعیدحریری اصل،

تاریخ : شنبه 10 تیر 1396 | 12:56 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
تعداد کل صفحات : 4 :: 1 2 3 4
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By Slide Skin:.