حجت الاسلام سعیدحریری اصل
وبگاه شخصی
یاالجلیل.مدتهااست به این نتیجه رسیده ام که ازدورن تابیرون نهادقدرت وکلابسیارازکسان
که درچهارچوب سیاست وریاست دنیایی جهدرسیدن کرده یامیل نگهداری دارندبقول آن
ضرب المثل عامیانه نوشابه برای خودبازمی کنند!؟یعنی حجم وسیعی ازامکانات فضای
مجازی ماهواره و....یکرااست خرج سلایقی خاص وحکیم فرموده می شود....
دراین میان هم اصلاکسی به فکرمعده بیچاره نیست که خلقتش بااسیدفسفریک نمی سازد
بعضی هم چه عرض کنم اززورتورم هرآنچه راکه رایگان بیابندسرمی کشندولوزهرهلائل
حالابنده چون نه میل درگیری باتولیدووارد کنندگان سوبسیدی نوشابه رادارم
ونه توان سکوت دربرابرعوارض ناشی ازخوردن این موادخطرناک برجان مردم به
این توصیه دوستانه بسنده می کنم:نوشابه ها خاصیت جرم گیری بسیارقویی دارندواز
نظرقیمت نسبت به دیگرسفیدکننده ها درسینگ ظرف شویی وان حمام وگلاب به
رویتان چاله موال بهترعمل می کنند

طبقه بندی: سیاست دینی ودین سیاسی،
برچسب ها: کوولات عدل!؟، ماسک سیاسی، تزویر، فریب افکارعمومی، شیوه عمروعاص، این خانم هم سالومه است!؟، راست حسینی،
ارسال در تاریخ چهارشنبه 7 شهریور 1397 توسط سعید حریری اصل

قالب وبلاگ