حجت الاسلام سعیدحریری اصل
وبگاه شخصی
یاهو.هزارواندسالی گذشته.ولی این غصه هاپایان ندارد....
گذاریدتاکه چون ایام دیرین.دوچشم روزگارازغم ببارد....
(عکس ازشیخ سعیدحریری بازارتبریزعاشورای 1393شمسی)طبقه بندی: شعائرحسینی،
برچسب ها: شعارحسینی، دسته عزاداری، سینه زنی، بازارتبریز، مظفریه تبریز، عشورا، محرم،
ارسال در تاریخ دوشنبه 19 شهریور 1397 توسط سعید حریری اصل

قالب وبلاگ