حجت الاسلام سعیدحریری اصل
وبگاه شخصی
یاالمنتقم.حال که رودرروی پیری ایستاده ام هیچ غمم نیست!؟
تابوده همین بوده!؟جوانی من نیزدراین دستگاه گذشته است
پس گرچه مسن اماباحسینیان یادجوانی می کنم....
(عکس فوق ازپیرتاجوان دردسته عزاداری.عکاس شیخ سعید
حریری اصل1393شمسی بازارتبریز)
طبقه بندی: شعائرحسینی،
برچسب ها: ازپیرتاجوان دردسته عزاداری، شعائرحسینی، بازارتبریز، یوم عاشور، عزاداری شیعیان، یاحسین، پیرغلام،
ارسال در تاریخ چهارشنبه 21 شهریور 1397 توسط سعید حریری اصل

قالب وبلاگ