حجت الاسلام سعیدحریری اصل
وبگاه شخصی
یاالجابر.گرگرفتم ازروزی که شنیدم دراسارت چون شترازجای برخواست همسر
حضرت امام سجاد(ع) میان درآغوش گرفتن فرزندش باقر(ع)ونگاه داشتن
همزمان چادربرسردچارمشکل شدوشوهرش ازخداطلب مرگ کرد...!؟
(عکس فوق بازارتبریزدرعاشورای1395شمسی ازشیخ سعیدحریری اصل)

طبقه بندی: شعائرحسینی،
برچسب ها: امام سجاد(ع)، عاشورا، کاروان اسیران، کربلا، شعائرحسینی، عکس مداح حسینی، بازارتبریزعاشورا،
ارسال در تاریخ سه شنبه 27 شهریور 1397 توسط سعید حریری اصل

قالب وبلاگ