حجت الاسلام سعیدحریری اصل
وبگاه شخصی
یاالمجیر.کمال خاشقچی منتقدسیاسی رژیم سعودی آن هم پس ازگرفتن چراغ سبز
ازمقامات ارشداین حکومت به جهت حل مشکل روادیدواردکنسولگری عربستان شده
ولحظاتی بعدطبق فرضیه مشهورومعقول قطعات تفکیک شده بدنش درکیف چندین
نفربه بیرون فرستاده می شود!؟
جداازاینکه نفاق وتزویرکاری راس دولت ترکیه رجب طیب اردوغان دراین قصه مشهود
است وعرفش این بوده که ایشان ازراه های مختلف می توانستندپوشش امنیتی لازم
برای نامبرده حتی درداخل مکان دیپلماتیک سعودی رافراهم کنندامارندانه بااین رژیم
دیوصفت همکاری کرده وبه روشنی ثابت نمودند:سگ زردبرادرشخال است...
نگاهی به وضع وخیم زندانیان درعربستان که بوسیله گرسنگی وآویخته شدن به
سقف تاآنجاکه اعضلات بدن ازشدت فشارکبودشودو...عمق ددمنشی حکومتی رانشان
می دهدکه یک مشت بریده مزدورباالقاب دهان پرکن وعوام فریب رهبرمذهبی اهل-
سنت و...درداخل ایران به سازاومی رقصند....پستان روزگاری که علارقم خرید
مدام آخرین مدل هواپیمای نظامی ازفرانسه و...فرق بین اتوبوس مدرسه بانفربر
نظامی رادریمن نمی دانند...
حال کدام لفظ می تواندعمق رشادت این جوانان دوست داراهل بیت(علیهم السلام)
درفیلم ذیل این متن رانشان دهدکه ذیل سایه شمشیرهای آخه جلادان سلطه حاضر
ومفتی های مفت خوروهابی به اقامه شعائرمقدس حسینی برخواسته اند!؟
القصه بایدپرسید:چه چیزی جزعشق عاقلی رابه مسلخ می کشد!؟
الهم العجل لولیک الفرجطبقه بندی: سقیفه بنی ساعده،
برچسب ها: سعوی، دیکتاتورسعودی، کمال خاشقچی، عزاداری کناربقیع، بچه شیعه، شجاعت شیعیان عربستان، جنت البقیع،
ارسال در تاریخ سه شنبه 17 مهر 1397 توسط سعید حریری اصل

قالب وبلاگ