یاالحنان.(تصویرفوق متن)قم المقدسه فروردین1397ش.آرامستان وادی السلام واقع دربلوارامام موسی-
صدر(خاکفرج)حقیربرمزاروالدمادرم مرحوم آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)که مقابل حسینیه
امام حسن عسگری(ع)درکوچه بیست وسوم واقع است.
زمین این قسمت ازقبرستان توسط یکی ازتجارمومن به سیدناآیت الله العظمی بروجردی(ره)تقدیم شد
وایشان هریک ازقبرهای خالی درآن رابه فردی ازشاگردان خودبخشیدوحتی بصورت مکتوب دستخط در
این باره برای آنهانوشته شده بود که به دفترقبرستان هم ثبت هست.
پاییز43ش مدت کوتاهی قبل ازفوت آیت الله عیوضی(ره)درتبریزبانشان دادن این مکتوب به دایی بزرگ
بنده مرحوم شیخ مددعلی وصیت نمودبایددرآن قبرمدفون گردد...
اماسرما وبرف شدیدآذرماه آن سال که موجب مسدودشدن راه ارتباطی گشت مانع می شود...
حسن ناصرزاده وعلی یالقوزآغاجی
نهایتا پس ازچندروزباقی ماندن پیکردرمسجدحاج یوسف تپلی باغی برخی ازعلماء تبریزهمچون آقایان
حسن ناصرزاده وعلی یالقوزآغاجی و...(رضوان الله علیهما)حکم به تدفین ایشان داخل ضریح چوبی
وبین مقبره مرحوم آیت الله میرزافتاح شهیدی وقبرسالارملی باقرخان درآرامستان طوبایه تبریزمی دهند.
میرزافتاح شهیدی باقرخان
درسال51ش پسرآن عالم ربانی شیخ مددعلی روح پدرخود رابه حالت مکاشفه درهمین دنیا وسحرروز
جمعه ای می بیندکه خواهان انتقال جنازه اش به قم وقبر ذکرشده است ولذا به امر مرحوم آیت الله-
سیدمحمدکاظم شریعتمداری اجازه نبش قبر داده می شودوکفن سالم وی درحالی که استخوان های
پاک وسفیداوداخلش بودند!؟یافت وبه قم منتقل می گردد!؟به شب تدفین آقای شریعتمداری همسر
وفرزندان آیت الله عیوضی رابرای شام به بیت خوددعوت نمودندکه پس ازاطلاع ازماجرای عجیب تازه
بودن کفن وسفیدماندن اسکلت بعدنه سال ازخاکسپاری اول می فرمایند:ماازاین بنده خوب خدا درزمان
حیاتش کرامات دیگرهم دیده بودیم...
الهم العجل لولیک الفرج
(سماحه مرحوم آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی:پایین متن سمت چپ)
مرحوم آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی
طبقه بندی: قم المقدسه، مراجع تقلیدشیعه، آیت الله میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)، تبریز، شیخ سعیدحریری اصل، وادی رحمت(قبرستان)،
برچسب ها: سعیدحریری اصل، آیت الله میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)، علی یالقوزآغاجی، حسن ناصرزاده، آیت الله میرزافتاح شهیدی(ره)، وادی السلام قم، آیت الله العظمی سیدحسین بروجردی(ره)،

تاریخ : شنبه 26 آبان 1397 | 10:14 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی