یاالحلیم.طلاب حوزه علمیه شیعه به خدمت سربازی نمی روند!؟چون شان سربازامام عصر(عج)ومسئولیت-
های بردوش وی افضل برفعالیت درارتش ملی یک کشوراست...
متاسفانه به علت عدم آشنایی به قوانیین حوزه ونظردادگاه ویژه روحانیت که طلاب ملبس شده ایرانی
قبل ازسال79ش وتصویب قانون تشکیل معاونت تهذیب وامورصیانت رادرصورت داشتن مدرک مستنداز
حوزه های علمیه عتبات عالیات عراق ومدارس وابسته همینطورعدم سوء پیشینه و...ازجهت تلبس تبلیغ
و...بلامانع می داند بنده اجبارابه خدمت سربازی اعزام شدم!؟هرچندپس ازگذشت 18ماه وشکایت به
دادگاه ازدست برخی نهادهای تمامیت خواه وغیرملتزم به قانون مملکت...کارت پایان خدمت حقیرصادر
گشت اما به علت وضعیت نامناسب وعدم رسیدگی در بهداشت محیط وغذاپادگان های آن دوره  آلوده
بودوازآب تانکرآشامیدنی دچاربیماری زخم معده و نارسایی کلیه شدم...
این ناخوشی غریب یک دهه ادامه داشت وحتی تاچندقدمی مرگ رفتم.امادرآذرماه1389ش به مسجد
مقدس جمکران ودرنتیجه توصل به امام عصر(عج)شفای کامل حاصل گشت.
درآن شب جمعه که تاسحرازشدت دردکلیه و حرارت زیادبدن به گوشه ای ازحیاط مسجددرازکشیده بودم
چندلحظه ودرعالم رویاجوان نورانی رادیدم که مقابل در ورودی صحن جمکران برفرازمنبری مشغول مداحی
است.چهره دوست داشتنی او نزدیک 5سال پس ازاین قصه مدام به خواب بنده می آمدوحس پدرانه ای
به ایشان داشتم تااینکه درنهایت وبامشاهده فیلم مداحی وی دریکی ازشبکه های ماهواره ای متوجه شدم
درعالم واقعیت نیزچنین آدمی وجودداردولذا سرازپانشناخته چون براساس برخی شواهدتصورداشتم ساکن
کشورکویت است راهی مرزآنجاشدم اما درنهایت فهمیدم اوفرزندپسرعموی استادحقیربه دهه70ش درقم
حضرت آیت الله سیدعادل علوی(دامت برکاته)است وساکن دولت آبادتهران می باشد.القصه پنجشنبه ای
ازاسفند94ش به خانه آنها رفتم ودرکمال تعجب بدون آنکه خودرامعرفی کرده باشم این صدای دلنشین
سیدباقربودکه ازپشت آیفن گفت:آقای حریری اصل بفرمایید!؟
آن مرحوم به من اسرارداشت که باپدرش طرف نشوم!؟
امابنده برخلاف نظراوبعدازظهرنیزبه درب خانه آنهامراجعه وباتوضیح کامل این ماجرارابرای شیخ سید-
فخرالدین علوی والدسیدباقرشرح دادم قرارمااین بودکه حقیرحزرمخصوصی راکه جهت افرادنزرکرده و
خاص است وبه کتاب جدم آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی(ره)بیان شده برای ایشان بفرستم ودرمقابل
قول دادندکه هرسال یکباراجازه ملاقات حقیر باآن شادروان داده شود.
اماهردومورد بابی توجهی فخرالدین بی ثمرماند!؟درنهایت هم به آبان 1396ش مطابق با14صفرالاحزان
باقرمظلوم که مدتی پیش نیز دچارسانحه رانندگی شده وبه مددحضرت عباس(ع)ازمرگ نجات یافته
بودمجدداتصادف کردوفوت شد...!؟
(عکس فوق متن مربوط به مدتی بعدازتصادف اول خادم الحسین(ع)سیدباقر(ره)است)
آیت الله عیوضی(ره)دریکی ازآثارخودباشرح ویژگی های خاص انسان نزرکرده واولیاء خدابیان داشته اند
که احتمال مرگ چنین اشخاصی درهنگام رانندگی یاسوارشدن به آسانسورو...بیشتراست!؟لذا بایدتاحد
امکان ازآن اجتناب نمایند...
خدای بزرگ شاهداست که عین همین هشداررابه پدرآن مرحوم رساندم امابی توجهی وی کاررابدین پایه
رساند که سیدباقرجوان مرگ شدواکنون دیگردرمیان مانیست لذاتاروزقیامت که مولایم امام محمدباقر(ع)
میان فخرالدین علوی وحقیردراین باب قضاوت فرماینددیگرچشم دیدن نامبرده راندارم...
(ویدئو ذیل راازمزارسیدصاحب کرامت محمدباقرعلوی(ره) درجوارمسجدجمکران گرفته ام)روحش شاد

طبقه بندی: مسجدمقدس جمکران، قم المقدسه، آیت الله میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)، مرحوم سیدمحمدباقرعلوی، شیخ سعیدحریری اصل، وادی رحمت(قبرستان)،
برچسب ها: سیدفخرالدین علوی، سیدمحمدباقرعلوی، مرحوم سیدمحمدباقرعلوی، سعیدحریری اصل، سعیدحریری اصل وسیدمحمدباقرعلوی، مسجدمقدس جمکران، قبرستان بقیع جمکران،

تاریخ : یکشنبه 27 آبان 1397 | 12:31 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی