(تصویرفوق نمایی دورازآرامستان بقیع درجوارمسجدمقدس جمکران وگنبدامام زاده سیدجمال غریب
(ع)که مدفن سیدصاحب کرامت محمدباقرعلوی نیزهست.عکاس شیخ سعیدحریری اصل)
یاالباقی.وسط این بیابان من توراگم کرده ام!یاخودم را!شایدهم هردو!؟اماانگاربااین حرف هابه جای
نخواهم رسیدودرسکوت فقط بایدگشت!؟
حتی به قیمت اینکه ازچشم اهل دنیا چون توگم شده ای باشم درخور زیرخاک همان دیوانه ذهنش
گشته پاک...
امامهم جان ناقابل من نیست!؟حضورنامحسوس تودراین فضا واینکه دیگرتوان آن رانداری تامراازآنچه
پیش آمده آگاه کنی خودقبض روحم می کند!؟
پس بگذاربگردم شایدکه تسکین یابم یادریچه ورودبه زیرزمین برایم آشکارشود!؟
آنجا که فاصله یک گفت وشنوددوستانه به اندازه دودنیانمی باشد...
همیشه عمربامرگ دست وپنجه نرم کرده ام وبیشترازهمه روزگارم درمقبره هاگذشت!؟خوب می دانم
آخراین بازی بردازآن رقیب است اماباور نداشتم اینگونه ناجوانمردانه خنجرازپشتم زندوکسی راکه
دلیل زندگیم بودباخودبرد...
حالادیگرخلاص!؟خودپی بهانه باخت آمده ام!؟بگیراین جان ناقابلم را امافقط یک قول بده:اکنون که
هستی خاکیم راقبضه می کنی رفیقم رابه من برگردان!؟می بینی باقربارفتن توچگونه معیارهای من
تغییرکرده؟مردم پی زندگی هستندوسایه خنک وچاکرت به دنبال موت وذیل تیغ آفتاب تااین بیابان
خداخودراکشیده دست کم به شوق زیارت قبرت....
تابودی همه فکرم این بود:گران ترین هدیه ممکن دنیا رابرایت بیاورم آخرتوقع ازبرادربزرگترهم این
است امانگذاشتند...
وحالااعتراف می کنم تواخوی کوچک عزیزترین سوغات رابه من بخشیده ای!؟نگاهم رابه جهان زیر
وزبرکرده ای !؟هرتکه ابرخوش رنگ درآسمان ونهال تازه تنیده وبالاآمده ازدل خاک خاطره ات رادر
دلم زنده می کند.انگارتکثیرشده ای به تعدادهمه زیبایی هاوحقیر دارم جمع می کنم هرچه بیشتر
ازاین لطافت رادرقلب خودبه امیدروزی که درهای آسمان رابه رویم بگشایند وپیش کشی ارزنده از
قامت رعنای اراده آدمی به پابوس توآیدفرزندزهراء(س).ای باغ بهارآور.
ای شبیه ترین مردم به آقایم امام محمدباقر(ع)......
بیش اززین چه گویم:پرده خمیه گاه بافته شده ازموی بزربالارفت ومن نوجوانی رادیدم باچهره ای
به طراوت سیب پنج سال گذشت  وبازدرهمین دنیا همان سیمابرایم تجلی کرد!؟(سن امام باقر(ع)
درروزعاشورای61هجری پنج سال بود)
کسی که خویشان نزدیکش می گفتند:باتوصل به امام پنجم(ع)به دنیاآمده....
سیدمحمدباقرعلوی رحمت الله علیه....
الهم العجل لولیک الفرج

طبقه بندی: امام زادگان(علیهم السلام)، قم المقدسه، مرحوم سیدمحمدباقرعلوی، شیخ سعیدحریری اصل، وادی رحمت(قبرستان)،
برچسب ها: امام محمدباقر(ع)، سیدمحمدباقرعلوی، جمکران بقیع امام زاده جمال غریب، کرامت، معجزه، اهل بیت(علیهم السلام)، مداح،

تاریخ : سه شنبه 29 آبان 1397 | 01:32 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی