قال امیرالمومنین علی (ع):تلک المذاهب رشدوالغنا
یاالکافی.پیروپیغام پیگیران مطالب این وب که علت حذف  آن بصورت کامل ونگارش مجدداز ابتدا
دراواسط آبان ماه97ش راجویا شده بودندعرض می شود:وقتی کسی رانقدمی کنیم حقیقتا او رابزرگ
داشته ایم وچه حقیراست آنکه بجای درک این مهم حتی بوی توطئه ونقشه کشی جهت نابودی
دارایی خودازآن استشمام کندوبخاطرمکنت چندصباح دنیا که درنزد امام عارفان علی(ع)ازآب بینی
بز کم ارزشتربود باداعیه دین همه هستی خویش رابدان متصل کرده باشد.
دیریازودوبه حکم زمانه این لعبت شیرین عجوزه ای ترش خواهدشدکه هیچ طرب برنیاورد....
لذامانه خواستگارامروزاو ونه انشاء الله پاسوزفردای وی می گردیم...همیشه همین خاکم که هستم!؟
مگرآفتاب دولت مهدی(عج)برآید!؟چه درآن حال نیزخدمتگزاران والاوبهترازحقیر درکارندوکجا حاجتی
است بدین سگ پاشکسته!؟
دردیداربامرجع عالیقدرحضرت آیت الله سیدجوادعلوی بروجردی(دامت برکاته)این بزرگواربه بنده امر
فرمودند:درنشرمعارف آل محمد(ص)کوشا باشیدوبس!؟
هرزمان ومکان پاسخ دادن به واق واق کلب حکومت...مزه ای جزچشیدن نیش دندان اوبرپوست
خودنخواهدداشت.ساکت هم که باشی بازآنکه باآل علی(ع)وشعائرمذهب اودرافتادورخواهدافتاد.
امثال مابسیاربیشتروپیشتر به ارباب امروحاکمان کشورهای اسلامی آنچه بایدگفته ایم حال اگرسخن
ناصحین شنیدنددرخیرواگرنه به باطلاق روشن می افتند.
اماتوپی عاقبت بخیری باش وبدست خویش تقدیرت رابه دونان گره مزن چون دنیادوروزاست...
به روزحشرچه خوفی توراابواسحاق...همین که قلب رباب ازتوشادشدکافیست
طبقه بندی: مراجع تقلیدشیعه، شیخ سعیدحریری اصل،
برچسب ها: چراسیاسی نیستم!؟، آیت الله العظمی سیدجوادعلوی بروجردی، سعیدحریری اصل، شیخ سعیدحریری:افکارواعمال حاکمان جمهوری اسلامی ایران به حقیربعنوان یک شهروندغیرسیاسی مربوط نیست،

تاریخ : یکشنبه 4 آذر 1397 | 03:06 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی