سخنان گاندی
یاالمحبوب.تابوده عاشقان راکورخوانده اند!؟اماهمین ناقلان آخرقصه درتوصیف کوتاهی مسیررسیدن
به هدف توسط جماعت نابینای خودخوانده لال شدن پیشه کرده اند...
اگربه نیمه پراین ماجرانگاه کنی شراب شیرین شیراز درته پیاله موج می زندوفوقش تمنای جنبه خالی
آن همین دنیاگندی است که چندصباحی بیش دوام ندارد...
رندباش!؟کاسه راسربکش پیش ازآنکه زمانه قدارومریضان روزگارازکفت دربایندکه آب رفته به جونیاید.
ماکه به کوری شهره شده ام الواتی وهرآنچه دل های سنگ ودهان گندشان افزاید نیزرویش...
اصلاخوداراذل واوباش هستیم!؟سگ های ستیزه جوی نسب برده ازگرگ زوزه راودرندگان درکمین هر
جنبده پیش رو...اماآخرکدام لات وسگ نسب وقتی چشم نداشت جزبه ترحم یادمی شود!؟
مگراول قصه کورمان نخواندید!؟پس چراعلارقم داعیه حقوق بشرجهانی یاوحدت اسلامی منطقه ای
اینگونه چوب برداشته ایدبرای فلک زدن وادب کردن !؟
خواهشا زحمت نکشیدبرعکس تبلیغات سوء شمامرام حرف اول رادراین مقام می زند.همان که مهر
تائییدخویش رابازخم شمشیریاکبودی دست وزنجیربرتن های ماجاداده است...
هان ای پستان روزگارارباب ما(علیه السلام) کعبه شمشیرها لقب داردپس ازنشدرشما چه باک....
چقدرطعنه ودشنام وحرف نامربوط..........چقدرتهمت اینکه شماریاکارید
به جزخدااحدی لایق قضاوت نیست...دوماه ازسرماکاش دست بردارید

طبقه بندی: شعائرحسینی، انسان،
برچسب ها: شعائرحسینی، بچه هیئتی، شیعه سنتی، سیدجوادذاکر، لطمه زن، مذهب عشق، ارباب حسین است،

تاریخ : سه شنبه 6 آذر 1397 | 08:53 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی