نوجوان زیباایرانی
یاالمحیط.علم ژنتیک امروز ثابت کرده اولین فرزندازدواج دائم یاکودکی که ازصیغه حاصل می شود
خوش قیافه ترازازبچه های بعدی این زوج هست!؟
همجواری دوانسان مذکرومونث یاهمان زناشویی دردرازمدت ذرات وژن های موجوددربدن آنهارا
نسبت به هم خنثی وواکنش های هیجانی درارتباط جنسی وشهوت مشروع راکاهش می دهد.لذا
بچه ای که درعقدصیغه یعنی رابطه کوتاه مدت جنسی نطفه اش تشکیل شدقیافه وآناتومی بدنش
بسی جذابترازبقیه است...
روشنفکرنماهایی که امروز فلسفه صیغه درمذهب حقه تشیع رازیرسوال می برندیاافرادی که بانیت
سوء تجاری سیاسی و...بجای کوشش درکاستن ازپتانسیل جنسی نسل جوان تنها درپی منافع
شخصی وگروهی خویش ازاین منفض هستند بی تعارف شبه فاحشه خانه راه انداخته اند...
ایشان بااین کارهای ناشیانه نسل خوشگل هاراازایران برمی اندازند....!؟چون زنان معلوم الحال که
هرروز به کف مردی دستمالی می شوندکجاتوان ورمق جنسی درپاسخگویی به نیازجوانانی دارندکه
شعله آتش شهوت تمام وجودایشان راگرفته است.نیت اصلی صیغه وجوازبه آن درنزدزوات مقدسه
(علیهم اسلام)جداازارضاء جنسی جوانان افزایش نسل انسان های زیبا بوده است.
چه بقول آن ضرب المثل معروف:زیباپسندان به زیبایی رسندوقالب نخبگان تاریخ ماازحکیم ابوعلی-
سینا(ره)تاحضرت ابولولوء(ع)و...فرزندصیغه یااولین کودک ازدواج رسمی هستند.
درباره مولانافیروزنهاوندی ازپس این هزاروچندصدسال که جماعتی فی قلوبهم مرض هرپسوندناروا
چون مجوسی وجهود بودن رابه منظورحذف یادوخاطره وی بعنوان قیام کننده به بزرگ آموزه توحید
یعنی قسط ودرهم شکننده ابراهیم وارهیمنه طاغوت زمانه... زده اندیک چیزمسلم است وآن اینکه
برعکس مقتولش عمربن خطاب باآن چشم های لوچ...بسی خوش قیافه بوده اند...وبنابرآنچه که
قبلترعرض شداگرمنصف باشیم تشخیص سره ازناسره حق وباطل دراین باب کاردشواری نیست.
آهای خوشگل کاشی...
برقوم لوت لعنت...
طبقه بندی: ایران زمین، انسان، سقیفه بنی ساعده،
برچسب ها: فیروزنهاوندی، ابولولو، فین کاشان، خوشگل، پسربچه خوشگل، خلقت انسان، عمربن خطاب،

تاریخ : چهارشنبه 7 آذر 1397 | 12:48 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی