یاالحق.نمی دانم الان درایالات متحده امریکاساعت چنداست امالابدپاسی ازنیمه شب گذشته وشماخانم
که پشت گیرنده خودنشسته ای ورگباری برای من فحش می فرستی چراکه سماحه یک ملای دم دستی
دراینترنت پیداکردی لابد زن ستیزوقائل به استفاده ابزاری ازجنس مونث...
انشاء الله که به جهت استقبال ازفریضه صبح بیدارشده ایدوخدای ناکرده خماری ورقص کاباره آخرشب
سبب این هشیاری رندانه نیست.هرچندهرکه باشی وظیفه این سربازبلاغ مبین است وبس:
یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ ...
آری به جوانان ازب یادمی دهم که درموقع خواستگاری خوب عروس خودراباواسطه وارسی کنندوعلائم
خاصی رادربدن وی پی گیرشوندامادرهیچ کجای جهان مدرنی که تودرآن زیست داری گرفتن امتحان
جسمی وخلقی ازمتقاضیان همکاری ضدحقوق بشرحساب نمی شود.مگرخلقت یک انسان جدیدکم
ارزشترازراندن چندساعته طیاره و...است.استفاه ابزاری اززن آنگاه معنامی یابدکه هدف تولیدنسلی نو از
آدمی نباشدکه هنوزدختروپسربودنش هم معلوم نیست...
بله الظاهرجامعه سنتی ایران باتابونمودن مسائل جنسی ومشروع جلودادن قتل ناموسی زن رادروضعیت
هماره گذشت ازحق انسانی خودوکوتاه آمدن درمقابل تجاوزهای روحی دراطرافش پرورده است.اماکی
گفته این سنت ناب می باشد!؟چرایک نگاه شبه ایدئولوزیک به دین وهرچه ذیل چتراودراین چهاردهه
گذشته پدیدآمد رابعنوان کل جامعه سنتی والبته مذهبی جامی زنی!؟درفهم ملیح وراستین سنت مازن
چراغ خانه بودوشوهربی غیرت والبته بی کارازصدقه سرحقوق ماهیانه اوبعنوان منشی فلان مطب یاو
یزیتوربهمان شرکت بیمه نمی زیست.ارتباط وی باجامعه درخریدهای روزانه اش ازبازاریاشرکت درمجالس
مذهبی صرف ازجنبه قدرت وعدم نیازنشات می گرفت وبس.
یک نگاه به ترافیک ومقوله تصادف آشکارمی کندطرزرانندگی دقیق وازسرظریفی زنانه باکنش های هیجانی
یابی خیالی مرگبارمردان پشت رول همخوانی ندارد.هرچندتوعفریته!؟به نام فمینیسم وحقوق بشردریک
مسابقه نابرابرهردوآنهاراپشت ماشین نشانده روانه گذرگاه فرسایش ومرگ می کنی...
خدا درخلقت خودتفاوت قائل نشده امادرعین حال مرادازتناسب درباورادیان ابراهیمی مثل مساوات در
سکولاریسم غربی نیست.دین می گوید:هرکس آنقدرداردکه بایدومدرنیته خواهان است:هرکسی بایدکه
داشته باشد.پس خانه داری زن نفی حقوق اجتماعی اونیست.وی مشغول امرخطیرپرروراندن نسل جدید
بشیریت است ودرنبودن اوکارگاه هستی لنگ می ماند.بقول معروف:خداهیچ خانه ای رابی زن نکند...
بزرگترین فمینیست های مدافع حقوق زن همین مادربزرگ های مابودندکه شان خودراتشیخص می دادند
والاآدمی که خویش راگم کردلابدولاجرم باآنکه شعارمساوات می دهدابزارگشته وآلت بکارمی آیدوبایدچون
چراغ های آینه ای دیسکوسفیدی تن خودرادرپیش هرچشمی عریان کندچراکه به غیرآن دلخوشی واعلان
وجودی برایش نمانده است.
دکترعبدالکریم سروش سالهاپیش گفته بود:درگذارازسنت به مدرنیته تنش ضروری است...اکنون خواهشا
بجای درغلطاندن من وخودتان دراین باتلاق بحث بی ثمروجنگ بی پایان که ازمشروطه بدین سودرمیان
دوطیف ملی ومذهبی این وطن کم وبیش جریان داردوحاصلی جزازمدرنیته ماندن وازسنت راندن نداشته
به نام همان حریت که تو درجامه کوروش(ره) ومن به ردای حسین(ع) می بینم پای بندباشیم.
رنسانس غربی وحقوق بشرامروزی علارقم تمام معایب خودبه انسان آموخت یک کلیسا ودیسکو هم
می توانندهمسایه دیواربه دیوارباشند.البته به شرط آنکه انسان های خمارازمستی عقیده یامی درگذرگاه
مشترک وکوچه بین این آنهارها نگردند.بروطرف خودت روبشناس بعدبااومجادله کن :خداراشکرکه هرگز
تراری چرخیدن رابه من نیاموخت!؟می دانی هرزه پیچی نیست که تامی شودبه یک سوچرخیده شاید
مهره ای درزیرخودجهت اتصال نداشته است هرزه واقعی آن است که هردم به سمتی بچرخد....
همیشه وامانده ام که چرادرفرازعطش وپارگی لبها که فرورفتن یک دم ساده راهم سخت می کندباید
بدین جملات می رسید:
اِنْ لَمْ یَكُنْ لَكُمْ دِیْنٌ وَكُنْتُمْ لاتَخافُونَ الْمَعادَ فَكُونُوا اَحْـراراً فِى دُنْیـاكُمْ
صل یصلون الی الحسین الشهید

طبقه بندی: انسان، چهارده نورمقدس(علیهم السلام)، ایران زمین،
برچسب ها: کفرودین، همزیستی، الهام چرخنده:مسیح علی نژاد، هرروزبه رنگی، صداقت، تحمل مخالف، فمینیسم،

تاریخ : پنجشنبه 8 آذر 1397 | 03:40 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی