یاالجبار.همه روبرق میگیره ماروچراغ نفتی...
پیرومطلب قبلی این وب که عرض شدادعای عایشه دخترابوبکردررویت جمال بانوصدیقه طاهره(س)
دروغ است برای بنده پیغامی رسیده بدین متن:
آخوندهای شیعه خایه ندارند!؟العان کیرتوروشکلی می برم که به خایه نداشته ات بیایداخته...
خودتان نوشته ایدوبسیاری ازشماعلنااقرارداریدکه عمربن خطاب دخترپیامبر(ص)رازده است باسیلی لگد
قلاف شمشیراصلاقباله فدک راازدستش گرفته وپاره کرده.خوب اینکه نمی شودفاطمه(س)راندیده باشد
حتمادیده موقع وضع حمل بچه اش که حاصل فشرده شدن بین درودیواربود...پس بنابه قول مشحور
شماحرف توجوجه آخوندباطل است وام المومنین عایشه هم فاطمه رضی الله ان هی رادیده و....
اماجواب:متن قرآن کریم قافی است بزرگ!؟جهت مچگیری هماره ازباندسقیفه بنی ساعده چون تحریف
یانفی آن مثل قیچی کردنش آتش زدن و... حدیث وتاریخ اسلام ممکن نبودونظر باری تعالی برمحفوظ
ماندن مصحف شریف است.
مقام شهادت طبق نص قرآن برمرتبه شاهدبودن برتری دارد.پس وقتی خدابنابرقول معصوم نزدشیعه
خطاب به ثارالله(ع)فرموده:فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ أَنْ یَرَاكَ قَتِیلاً
حسین(ع)فی نفسه افضل برقرآن است.همین مصحف شریف فحش خریت رانثاربرخی علماء یهود
چون کعب الاخبارکه ازصدراسلام گرایشات ایدئولوژیک مذهبی داشتندوبلاشک بانیان اولیه رژیم ضد
حقوق بشراسرائیل هستندنثارمی کند.آنها اگرتورات رامی فهمیدندکه خرنبودند.
دیدن ولی خداودرک کلام اودوحالت دارد:یکی بافهم مقام معنوی ایشان درحال داعیه سلم ومودت
قلبی باجنابش دیگری اینکه به جبرزمین وزمان معاصرشدن باوی مثل ابوجهل یاابولهب عموی پیامبر
(ص)همینطورسوارشدن شمربرسینه حسین(ع)هنگام بریدن راس مبارکش.
بلاغ مبین رسالت انبیاء وائمه(علیهم السلام)است وازلازمه های چنین ابلاغی درک وجه مخالف و
رویت جمال نحس معانداست.زنان درفرهنگ توحیدی چنین مسئولیتی نداردبخصوص بزرگان و
اجلای ایشان یعنی امثال فاطمه(س)یازینب(س)دخترش.
پس رویت طاهره(س)یابایدازطرف خویشان اوباشدیااجباری سبب شودکه آن وجودنورانی به چشم
دیگران آید.اصلاواژه جبرساخته رژیم بنی امیه است والااسلام محمدی(ص) هیچ هرجی برآنکه بااو
به خشونت فکری یافیزیکی برخوردشده ندارد:
لَّا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمً
دراجبارنیزیابه فردفرصت محدودی جهت کنترل خودواوضاع داده می شودمثل خطبه فدکیه خواندن
دخترگرامی رسول(ص)درمسجدنبی یاسخنان عمومی حضرت زینب(س)به دوره اسارت درکوفه وشام.
دراین صورت مااتباع اهل بیت(علیهم السلام)بنابرحدیث صحیح سندوحواشی مقتل سیدشهداء(ع)
باورداریم که این دختران درفراق پدرخویش ونبودظاهری آنهادردنیا باتن صدا ولحن ایشان(علیهما
السلام)درجمع نامحرمان سخن می گفتند.پس صورت شبهه وکنایه تومفلوک پاک است واماماند
رودرروشدن اجباری عمربافاطمه(س)درکوچه یاپشت درآن هم اولا:چون حالت جبری داشته ملاقات
مشروع وسبب فضیلت یاشناخت(مثلاچهره ولی خدابعداازذهن مخاطب پاک می شود)برای بانی
نیست بلکه اقرارضمنی شمابراین فاجعه رانشان می دهد.
ضمنا درمنابع عامه سخن ازلکنت زبان حسن بن علی(ع)زده شده.اگرنوه بزرگ پیغمبر(ص)وطبعا
صحابی مسلم اوبنابرتعریف جماعت عمری درکودکی نمی توانست جملات راخوب بیان کنندخود
این بهانه ای بزرگ برای مخالفان اسلام می شدکه سبط اکبرشماحرف زدن بلدنیست ودرمنابع بی-
طرف حتماذکرمی گشت اماهرچه شددرآن کوچه سه شنبه چادرخاکی...شد.
دست آخرببخشیدکه من ازداخل شلوارمردم ولومخالفانم اطلاع ندارم که کی چی داردوچی ندارد
این ازبدعت های خلیفه دوم بودکه حتی دست دازی به پاچه شتربیابان هم می کرد...
بنابرهمان قرآنی که سنگش راالظاهربه سینه می زنی وبرجنبه امری فرموده:ولاتجسسو
امابه بوی گنداجباری که ازجانب هستی امثال توبه دماغ فکر ماوبااین حرف هاآمدثابت گشت
مثل همان خلیفه ات ماتحت شلی داری.لعنت بردهانی والبته کونی که بی موقع بازشود...
بردشمن والی ولی لعنت
طبقه بندی: چهارده نورمقدس(علیهم السلام)، قرآن کریم، سقیفه بنی ساعده،
برچسب ها: رویت ولی، عمربن خطاب، فاطمه(س)، خطبه فدکیه، امان ازشام، حرام زاده، قوم لوط،

تاریخ : جمعه 9 آذر 1397 | 09:30 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی