یاالحق.به آذر97ش درایران وبه یک مناظره پیرامون مسئله حجاب اجباری زنان به دانشگاه بهشتی نماینده
مجلس سرکارخانم فاطمه سلحشوری بربخش ایدئولوژیک نهادقدرت تاخته ودرعین حال دست وسرخودرااز
کشیدن وتحمل چادرسیاه ملول معرفی می کند!؟
حقیرازاین بزرگوارسوال دارم:مگرنگاه ایدئولوژیک به دین درچهاردهه گذشته جزاین بوده که برخی امورقدسی
رابه بهانه های اجتماعی وسیاسی کنارزده است وچون به آیین منظری چنین داردنه تنها این رفتارهاراگناه و
ناشایست ندانسته بلکه درعین ثواب شمرده البته به پندارخود.حال شما بانو هم که به حمدالله ازایدئولوژی
مذهبی گریزان هستیدآیاهرگزشایسته است که درکلام ومواضع خودیادآورهمان نوع نگاه باشید!؟
یادبگیرم هرگزموازین دینی وپندارهای عقیدتی راکه حاصل رابطه عاشقانه خالق ومخلوق است مثل حجاب
بانگاه عقلگرایانه والبته منفعت طلب مادی ننگریم ومومن رادرابرازواقراربه فهم معنوی آزادبگذاریم.
بقول مرحوم سیدجوادذاکر:
گرسخن ازعقل وعشق آمدمیان فتوامده......جایزاظهارنظردرپیش آن فرزانه نیست
طبقه بندی: ایران زمین، انسان،
برچسب ها: فاطمه سلحشوری، ایدئولوژی، سیدجوادذاکر، عشق، معنویت، دین وسیاست، حجاب اجباری،

تاریخ : چهارشنبه 14 آذر 1397 | 12:25 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی