سماحه مرحوم آیت الله محمدتقی خوانساری
یاالحق.درمطلب پیش سخن ازنفی نگاه ایدئولوژیک به دین بود.چراکه مومن راازایمان عاشقانه خودبه
پندارعاقلانه صرف امرقدسی فرامی خواندوطبعا مناسک آیین وشعائرمذهبی راهمچون زائده وحاشیه
امرمعنوی می نگرد.
حال آنکه شعائروالتزام به اجرای آن بلاشک پلکانی به سوی الی الله است.حتی اگرقائل به تشکیل
حکومت دینی درعصرغیبت باشیم نمونه قیام سربداران خراسان به رهبری شیخ مجاهدحسن جوری(ره)
نشان می دهد شور وپتانسیل حاصل ازآن درشکست دشمن قداری چون مغول برتعدادسلاح وتاکتیک
شیعیان باشتین سبزوارو...می چربیده است و ترحم وهمراهی برخی منحرفین عقیدتی چون گروندگان
به تصوف درآن دوره راباقیام مذکورمنجرگردیده که به پیروزی سربداران انجامید.نگاه ایدئولوژیک مذهبی
بانفی پندارسنتی دینی آن رامشغول شدن باکف روی آب وفاصله گرفتن ازرسالت ضمینه سازی برای ظهور
باتشکیل حکومت اسلامی معرفی می کند.امارندانه یاازسرغفلت نمی بیندکه به گواه تاریخ علماء آگاه این
مرزوبوم همین شعائرجداازجنبه قابل احترام وصرف عقیدتی بعنوان وسیله مانوروقدرت نمایی جبهه شیعه
هم بکاررفته است!؟
مرحوم آیت الله العظمی سیدمحمدتقی خوانساری(ره)وقتی قرارشدنمازباران رادرقم وبه جهت خشکسالی
شدیدبخوانند علارقم وجوداماکنی دراطراف حرم مطهربی بی معصومه(س)بدین منظورمحله خاکفرج را
برگزیدچون جداازقداست خاص (انشاء الله این موضوع نیازبه توضیح ذیل عنوانی مستقل وبدین وب
دارد)سبب شدخیل عظیمی ازمردم برای رسیدن به آنجامثل رودخانه خروشان ازمقابل سربازان امریکایی
که درآن روزگاربه ایران جاخوش کرده واردوداشتندبگذرندواین ترس وحساب بردن ضمنی آن نظامیان
ازتوان مردم راسبب گشت.همان خلق الله که مدتهابودبه منظورتحقیروتسلیم ایشان اربابان همین
قشون استعماری می کوشیدند...
الهم العجل لولیک الفرج
طبقه بندی: شعائرحسینی، قم المقدسه، مراجع تقلیدشیعه، ایران زمین،
برچسب ها: نمازباران آیت الله خوانساری، شعائرحسینی، سیدمحمدتقی خوانساری(ره)، قم، خاکفرج قم، ایدئولوژی، ایدئولوژیک مذهبی،

تاریخ : چهارشنبه 14 آذر 1397 | 01:06 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی