یاالمنیر.کمال خاشقچی قبل ازمرگ مقامات میانه روی وتسامح باحکومت دیکتاتور سعودی رابدان
پایه رسانه بودکه حتی ازگردن زدن شهیدآیت الله محمدباقرنمرابرزاررضایت کرد!؟
اماغافل ازآن ضرب المثل بودکه ترحم برپلنگ تیزدندان ستم کاری بودبرگوسفندان...
درنمونه سعودی وشیخ شهیدنمربرعکس مثال آیات اعظام صدروخویی درمقابل  بعثی های عراق
نه پای هستی حوزه علمیه نجف درمیان بودونه به خاک مالیدن پوزه سران قداررژیم مفلوک وبی-
شخصیت بعثی.آل سعود تنها حرمین شریفن مکه ومدینه رادراختیاردارندکه علارقم درخواست
وهابیت جهت تخریب گنبدخضراء و...هنوزجرعت آن وچراغ سبزابرقدرت های جهان رانیافته اند...
پس نمرمی ماندوجهل مردم  عربستان.لذا اودرحرکت خودنه چون آقای خویی به درس وبحث
صرف پناه بردونه مثل شهیدصدردریک درگیری برق آساورسمی باپادشاهی سعودی برآمد.
بلکه وسط یک کش وقوس نسبتا طولانی البته ازسرعزت فرصتی فراهم کردتاسطح دانش مذهبی
جامعه اطرافش رابالابردودست آخرهم بایک ضربه عدوبه گردن بدرودحیات گفت آن هم درزندان
ظالمین طوری که عالم وآدم قاتل رابازشناختند.اماآقای کمال قاشقچی نیز سزای این دم تکان دادن
وخوش خدمتی خودراگرفت!؟وقتی تمام اعضاء تنش راازهم جداکرده دراسیدریختندوحتی عامل
قتل وی میان پاسکاری سیاسیون آنکاراوواشنگتن به پس پرده ای ازابهام رفته وازافکارعمومی
مخفی ماندبه مصداق:خسرالدنیا والاخره
طبقه بندی: مراجع تقلیدشیعه، انسان، سقیفه بنی ساعده،
برچسب ها: شهیدنمر، قطیف عربستان، کمال خاشقچی، آل سعود، دیکتاتور، آیت الله باقرالنمر، حزب بعث عراق،

تاریخ : پنجشنبه 15 آذر 1397 | 01:49 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی