مزارشهیدحسین فهمیده
یاالحبیب.بارهاازآن قطعه بهشت زهراء گذشته بودم بی آنکه دقت کرده ببینم مزاریک چهره آشنا
که ازدوران مدرسه وکتاب درسی به ذهنم مانده دراین گوشه جاخوش کرده است...
راستش چرادروغ!؟تاآن روزخیال می کردم اوبچه جوزده ای است که درآن وقت بی کسی و
مقابل دشمن تنهاهنرش این بود که بجای خیس کردن شلوارنقبی به زیرتانک بعثی زند....
اماآن ظهرگرم تابستان وقتی ازتدفین یکی ازدوستان به سمت خروجی متروپیاده درحال حرکت
ازآن نقطه گذشتم ورق برگشت...!؟خانم خارجی رادیدم که هرچندروسری رابه زحمت برسرخود
نگاه می داشت درعین حال باگوشه آن اشک های چشم راهم پاک می کردتامبادبرلنزدوربین
عکاسی که ابزارکارش بود چکه کند.آن زن مسن بودپس جرعت کرده و به سمتش رفتم وبه
انگلیسی دست وپاشکسته جویای احوالش شده گفتم: شمااین متوفی رامی شناسیداودرجنگ
باعراق شرکت داشته پرچم ملی کنارقبرش نماداین حرفم است و...اماوی درپاسخ سخن را
طول ندادوگفت:قیافه معصومی دارد!؟
اصلاازصبح که بایک اکیپ خبری فرانسوی به اینجا آمده ام حال منقلبی دارم!؟
دلم می خواست گریه کنم وعکس این کودک بغض مراشکست.حال یکی ازهمراهان من خراب
شده بااورژانس اورابرده اندوچون درآمبولانس جانبوداینجاماندم وچندساعتی است بین قبرها
می گردم.بدین حین تاکسی دررسیدومن ازراننده خواستم اوراتاکلانتری کنارمرقدآیت الله خمینی
همراهی کند.ماشین که دورمی شودباخودم گفتم:این خارجی هم فهمیده بودکه اصولااتوبان قم
وبهشت زهراء اتمسفرسنگینی دارد...
به عقب که چرخیدم بادهمراه گرد وخاک برخواست و درآن میانه تکه کاغذی باعکس فهمیده
توجهم راجلب کردکه درهواگرفتمش صفحه ای ازکتاب خاطرات زندگی اوبود.کنار مزارش نشستم
ومشغول خواندش شدم نوشته بود:مدتهاقبل شهادت هرجمعه به نماز مرحوم آیت الله طالقانی-
(ره)می آمدوحتی وصیت کرده نزدیک مرقدایشان دربهشت زهراءدفن شود....نگاه خیره ای به
سمت قبرش انداخته گفتم:ای باباتوهم روشنفکربودی !؟چراسالهااین بخش اززندگی ات شطرنجی
بودوخبری ازآن به گوش مانمی رسید....!؟
الهم حشرهذاالشهیدمع سیدالشهداء اباعبدالله الحسین(ع)
طبقه بندی: ایران زمین، وادی رحمت(قبرستان)،
برچسب ها: بهشت زهرا، شهیدحسین فهمیده، آیت الله طالقانی، عکاس، مظلومیت، جنگ ایران وعراق، نارنجک فهمیده،

تاریخ : پنجشنبه 15 آذر 1397 | 03:00 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی