یاالحبیب.چه کسی گفته است وحدت استراتژیک مسلمان جهت مقابله باتوطئه جهانی که نفس این
دین حنیف راتهدیدمی کندجایزنیست!؟آتش بردودمانش...
امااگربناباشدزیراین لواء عده ای مرغ همسایه راغازفرض کرده وبه گردوخاک حاصل ازاختلافات بین
شیعیان برسرتفاوت فهم درچنین موضوعی درازگوش عقده وعلقه خویش رابه سمت منزل مرادپیش
برندبایدکه ازاین مفهوم دوری کلی جست چه به ضدخودبدل گشته وجنبه منافقانه یافته است...
درمنابع مختلف قابل جستجوبه فضای مجازی شاهدباشیدکه ازملایان تاعوام عامه درچندسال اخیر
باچه شوررووسعتی وجودبارگاه ونمادی ازقاتل عمربن الخطاب درایران که شیعیان زائرش باشندمغایر
باوحدت مسلمین جازدند.اماآیامی دانیددقیقا درحین چنین ادعاهایی وسالهاپس ازآن دراستان زاهدان
ایران تحت نظارت همین جماعت شاکی وحق به جانب مسجدبرای عامه به اسم خالدبن ولیدوجود
داشته ودارد!؟همان خالدی که درمسجد نبی(ص)قصدترورعلی(ع) مردی که قرآن لسان صدق وعین
مومن می خواندش(سوره مریم)کرده وهمینطورصحابی مسلم رسول(ص)رابخاطرعدم قبول خلاف
ابوبکرسر بریدوبازنش به زنا آمیخته است.
این عرب خیره سروزیردستانش درایران تعدادزیادی ازاجدادزرتشتی والبته موحدماراکه اسیرشده بودند
سرازتن جداکردتابواسطه خون آنهاآسیاب آردگندم به کارافتاده نان حاصل راکوفت کند...بی آنکه بداند
خون مثل آب نیست که جاری گردد ولحظاتی پس ازخروج ازبدن اصطلاحادلمه دلمه شده وسکون
می یابد....
هوچی های امروزبایدبداندمقبره ابولولو(ع)باگنبدنوک تیزتنهابه فرعی درخیابان امیرکبیرکاشان جاخوش
نکرده بلکه درقلب تک تک شیعیان راستین است.
السلام الی روحک وبدنک یاولی الله فیروزعلیه السلام ویاالدلیل فرحه عقیله زینب کبری(س)
طبقه بندی: چهارده نورمقدس(علیهم السلام)، ایران زمین، کاشان، سقیفه بنی ساعده،
برچسب ها: مسجدخالدبن ولید، مقبره ابولولو، فیروزنهاوندی، توهین به مقدسات اهل سنت!؟، قادسیه، مرغ همسایه غازاست، فرق اسلام،

تاریخ : پنجشنبه 15 آذر 1397 | 07:44 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی