یاالحبیب.درفیلم بالاشاهدباشیدکه سفیروقت کشورجمهوری اسلامی ایران درمصرکه برطبق قانون
اساسی مذهب رسمی آن تشیع جعفری می باشدوبنابراقرارتمام علماءاین طریقت ازحی تامیت
عمربن خطاب را سبب قتل دختررسول(ص) ومادرائمه ایشان(علیهم السلام)می دانندچگونه در
کمال وقاهت وآزادانه پسوندرضی الله عنه رانثارنام برده می کند وپس ازپایان ماموریت خودبه
کشوربازگشته درعین دریافت حقوق ومزایاکوچکترین توبیخ یابازخواستی ازنامبرده که نجاست
بزرگترازدهنش خورده نشده است!؟
درآن سوی قصه چهل وهشت ساعت بازداشت نثارجوان شاعری به اسم شایان مصلح به بهانه
توهین به مقدسات اهل سنت می شود!؟درحالی که درهیچ کجای دنیا(ازجمله خودایران وجهت
مثال گل آقای معروف)شاعران وطنزپردازان راسخت نگرفته وسخن ایشان راجدی تلقی نمی کنند.
آن هم ازاهالی مملکتی که طبق آمار70درصدش راشیعه مسیحی زرتشی و...تشکیل داده و اصلا
سران سقیفه بنی ساعده راازنظرعقیدتی قبول ندارند.
خطاب به عقلای حاکمیت وگوش  شنوای درون آن می گویم:برخی رفقای فلفل نمکی خودراجمع
کنید.توهین به مقدسات اهل سنت حتی اگریک واقعیت باشدبحث اقلیت است امابااین اوصاف
دراین ملک توهین به شعوریک ملت واکثریت می شود...
الهم العن ابالشروراتباع هو
شایان مصلح
طبقه بندی: چهارده نورمقدس(علیهم السلام)، ایران زمین، کاشان، سقیفه بنی ساعده،
برچسب ها: توهین به مقدسات اهل سنت!؟، ابولولو، سفیرایران درمصر، توهین به مقدسات تشیع، پارادوکس جمهوری اسلامی، شایان مصلح، آیت الله وحیدخراسانی،

تاریخ : پنجشنبه 15 آذر 1397 | 09:31 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی