یاالمنیر.دیگه دیدنم محاله دیگه برگشتم خیاله سزای توهم اینه دل ازاون نگاهت بیزاره.
کلیپ محال واقعیتی بودکه جلوچشم من رژه می رفت.شادمهربا آن لبخندمعصوم دیروزش درخاطراتم
امروز کنایه عجیبی ازنگاهش می بارید...
چی شده بود!؟نمی دانم امادراین شکم نیست که وی آدم قانعی بودیعنی مثل بسیاری ازخوانندگان
حتی مداح های معروف امروزی داخل کشوربدست آوردن رضایتش ناززیادی نمی خواست منتهاوبه
قولی که شنیدم منتسب به اوشده:خدامریضان اسلام راشفادهد...
آدم ها شایدظاهروموقعیت زندگی خودراتغییردهندولی ذات خوب به هیچ رنگی درنمی آید...درتمام
این سالها وبه حسب آن اتفاق دوشین بین ماغالب فعالیتش راپی گیربودم.همیشه صبورماندباکمترین
حاشیه الاوقتی صحبت از ایران یابازگشت بدان می شدکه حتی وصیت کرد:خاکسترش راهم به دریا
بریزندتاسمت اینجانیاید....!؟
اززندگی اودرس بزرگی گرفتم وآن اینکه محبت ذاتی به نیکی ها ولوازآدمی باضعف های گوناگون فی
نفسه ارزشمنداست ونبایدبه هزارویک بهانه تردش کرد.اینجوری اطراف آدم غالباپرمی شودازدل های
سنگی وتزویرکارکه به وقت لازم عطای تورابه لقایت بخشند.
من اگرانشاء الله مذهبی هستم دلیل نمی شودقیامت خلق الله رادرهمین دنیابه پاکنم بلکه تاآنجا
که حرمتی برای باورهای شخصی طرف خودقائل باشندوموجبات رنج اوازبودن به جامعه یامحیط
مشترک باایشان رافراهم نکنند همین بزرگترین معروف وسنت انسانی واسلامی است که دراین
روزگارغیبت می توان اعلم کرد...
شادی!؟ازطرف من دخترنازت راببوس
طبقه بندی: ایران زمین، شیخ سعیدحریری اصل،
برچسب ها: شادمهر، شادمهرعقیلی، شیخ سعیدحریری اصل، سعیدحریری اصل، موسیقی پاپ، مهاجرت شادمهرعقیلی ازایران، بهارمن،

تاریخ : جمعه 16 آذر 1397 | 10:58 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب آماربار
  • وب شیمی مقاله
  • وب کامپفا
  • وب ایران آی تی