تاریخ : شنبه 10 خرداد 1399 | 01:25 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل
شهیدسیدجوادذاکر
یاالباقی.دسته ای خارج گودنشین که غالبا به مددشبکه های ماهواره ای برون مرزی
درداخل میدان داری می کنندیابهتراست گفته شود:نبض عوام وبعض خام ملت را به
کف گرفته اند.سالهااست به القاء چنین پنداری مشغول هستندکه مرحوم آسیدجواد-
ذاکرتوسط عوامل حکومت جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیده است!؟
درنقطه مقابل بخش منجمدنظام وسنگ اندازان اصلی به پیش پای ذاکرمظلوم نیزبا
بی اعتنایی کامل به خاطره وآثارارزشمنداودرپاسداشت رکن رکین شعائرمقدس حسینی
به زبان بی زبانی می گویدکه ذاکرآنچنان هم پاک ومطهرنبوده وبی بصیری جزلاینفک
کاراکتروی است...
امااگرواقعابانیت محققی منصف وانسانی که تنهاحب زوات مقدسه اهل بیت(علیهم-
السلام)سبب شده به سمت این مقوله کشیده است بر قصه می نگیردبعنوان کمترینی
که لیاقت درک آن بزرگ مردرابادوچشم سرش داشته به شماعرض می کنم که بارزترین
ویژگی ذاکرمظلوم این بودکه ازهردوجماعت افراط وتفریط بیزارتنهاذیل اعلم ارباب بی-
کفنش(ع)سینه می زد!؟
آنهاکه نفس ذاکرراحذف نمودندهماره دوست داشته اندپندارکج خودرادرسطح تمام
حاکمیت فعلی گسترش داده وحتی بخش های صحیح ومفیدنظام رابه گندفهم تند
ایدئولوژیک خودازدین آغشته کنند.پس وقتی تبلیغ می کنید:ذاکرتوسط عوامل وبه
دستورسران حکومت فعلی تهران کشته شده ناخواسته آب به آسیاب این جماعت
نانجیب ریخته ایدوایشان رامترادف کل سیستم تعریف کرده اید!؟
چیزی که آسیدجوادتادم آخرعمرحسرت آن رابردل تندروهای نهادقدرت گذاشت...
بااینکارناشیانه چنین گروه فرصت طلبی برگ برنده ای مهم می یابدتایک محب اهل-
بیت(علیهم السلام)دیگرراکه می توانست نقشی بسیارمفیددرجامعه امروزبازی کندذیل
عنوان های چون اقدام علیه امنیت ملی توهین برضد بزرگان کشورو...ازهستی ساقط
نمایدودرپرتو هجوم پرپوگاندای تبلیغاتی ایشان بخش متین قدرت نیزیارای دفاع از
حق شهروندی افرادی غیرسیاسی راازکف بدهند.
بله ذاکرکشته شد!؟امابدست چندعنصرخودسر...وقتی اسپری سرطان زا رامستقیم به
صورتش پاشیدندویکی ازآنها روبه دیگری کردوگفت:برویم کارماانجام شد!؟
این قوی وصحیح ترین روایتی است که نزدیک به بیست سال پس ازچنین فاجعه ای
می توان پندارکردوبه زبان آورد.هرچنداسم بردن ازعوامل آن محتاج بینه دادگاه پسندی
است که اینجانب ندارد...به امیدروزی که درهیچ کجای جهان تروریسم به دو بخش
خوب وبدتقسیم نشودونفس چنین عملی باهرتوجیه ولومذهبی وملی ستایش نگردد.
چه آن زمان بزرگترین پرسه ویادمان هادرحق تمام قربانانش به طول تاریخ ازجمله ذاکر
عزیزبرپاخواهدگشت.اللهم العجل لولیک الفرج
طبقه بندی: مرحوم سیدجوادذاکرطباطبایی،  حجت الاسلام سعیدحریری اصل،  ایران زمین، 
برچسب ها: یادمان شهیدسیدجوادذاکر، شهیدسیدجوادذاکر، ذاکرچگونه کشته شد!؟، سیدجوادذاکر، نفی تروریسم، فیلم لاتاری، ذاکرافلاکی،    • paper | فال تاروت شش کارتی | خرید بک لینک دائمی
  • فروش لینک دائمی | بک لینک انبوه
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic