تاریخ : شنبه 10 خرداد 1399 | 02:41 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل
مرحوم محمدعلی حریری اصل
(تصاویرفوق مرحوم محمدعلی حریری اصل یار جهان پهلوان تختی اواخردهه40ش)
یاالهادی.چندصباحی است که ماجرای مرگ جهان پهلوان تختی در قریب نیم قرن پیش
دوباره برسرزبانهاافتاده!؟وبلاشک دراستارت خوردن مجدد این موضوع موضع گیری عجیب
واصطلاحا تابوشکن هنرمندپیشکسوت مرحوم جمشیدمشایخی برنفی شهادت وی بدست
عوامل ساواک رژیم پهلوی دوم وتنزل دادن ماجرادرحد اختلاف زناشویی که منجربه خود-
کشی قطب مذکرقصه گردیده است شایان توجه می باشد!؟
امانه آقای مشایخی بازیگرونه خسرومعتضدتاریخ دان بعنوان یارهم تیمی وی برسراین
موضع گیری ونه حتی بهروزافخمی کارگردان که با باورصرف خودکشی تختی مشکل دارد
هرگزجزشاهدان عینی ومداوم زندگی تختی نبودندچه بقول معروف:
شنیدن کی بودماننددیدن...
امااین حقیرفرزندکسی است که درنزدیک 40سال زندگی به جوارش بارهاشدکه ازآن چند
سالی بگویدکه بخاطرکشته شدن پدردرکودکی به رودخانه ارس وفقرشدیدبه دوره جوانی
ترک دیارکرده ومقیم غربت تهران می شود.اماعلاقه وافرش به ورزش باستانی که ایضا
تنهاتفریح اودرآن دوره سخت نیزحساب می شدپای وی رابه محله خانی آبادامام زاده-
سیدناصرالدین(ع)والبته مسجدهدایت بازمی کندوباگل های سرسبدفرهنگ آن منطقه
یعنی آیت الله سیدمحمودطالقانی وزنده یادمهندس مهدی بازرگان وازجمله آقاتختی
ومرحوم محمدعلی فردین آشنامی سازد.پدرم علارقم ضعف مالی بسیاری ازدرآمدخودرا
صرف خریدکتب مجلات مذهبی چون مکتب اسلام و...ومطالعه وسیع دراین باب نموده
به مقابله باجریانهای انحرافی مثل بهایت و..دربازارتهران مشغول شود.
شادروان مهندس بازرگان وپدرش هم که ازقضا نسبت فامیلی دوری با ایشان داشتند
ابوی راازدم خورشدن وهمراهی باطیب حاج رضایی برضدزنده یاددکترمحمدمصدق(ره)باز
داشته وبعدهاکه صدقه سرهمین اشتباه طیب سراوبالای داررفت می توان گفت بابای مرا
ازمرگ حتمی باخیراندیشی خودنجات دادند.مرحوم محمدعلی فردین اماباخریدن فرش و
اعتماد به وی که دستفروشی بیش نبودسبب شددرمدت کوتاهی کاروبارش رونق گرفته و
خودصاحب مغازه شود.
ولی جالبترازهمه آقاتختی بودکه اورابعنوان رفیقی ورزشکارداخل زندگی خویش نمود!؟
زیستنی که حتی پس ازسالهاازاتمام آن حرف وحدیث درباره اش پایان نیافته ونقطه
انتهایش رنگ وبوی شک داردکه ازشهادتی خدایی تاخودکشی شیطانی بست می یابد...
دراین موردباپدرم بارهاصحبت کردم حتی یادم هست شب قدری ازماه مبارک رمضان
فیلم سینمایی تختی بابازی آقای فریبرزعرب نیارابه دقت تماشاکرده ودرانتهاگفت:این
فیلم زوایای تاریکی ازحقیقت مرگ تختی راروشنترمی کندبازیگراصلی آن عالی است و
بعدادامه داد:یک راننده سواری بودبه اسم حاج علی که کشتی هم می گرفت وازمن
خیلی بیشترباتختی خدابیامرزارتباط داشت.اگرحدبنده سلام وعلیک یاداخل شدن بااوبه
گودزورخانه ومیل برداشتن بودحاج علی تاآخربعضی شبهاهم باغلامرضامی ماند.
اماسالهابعدمرگ مشکوک جهان پهلوان خبری ازحاج علی که مثل بنده آذری وبچه تبریز
بودنداشتم تاروزی درشمال شهرتهران وبه سال 67ش پشت رول مینی بوس بنزقهوه ای
رنگ دیدمش که راننده سرویس مدرسه ابتدایی پسرانه شده است.
(درآن ایام به علت تصادف وبستری بودن یکی ازبستگان دربیمارستان بنده وابوی در
تهران بودیم وقیافه حاج علی هنوزدرذهنم هست مردی کوتاه قدباصورت گردوموهای
سفیدکه برای من هفت ساله بعنوان هدیه قطاراسباب بازی خرید)
وقتی درباره تختی پرسیدم چشمانش پراشک شدوباسوزعجیبی گفت:
غلامرضابارها رساندکه علاقه اش به جبهه ملی ایران وشخص دکترمحمدمصدق(ره) سبب
حساسیت ونفرت پنهان خودشاه وخواهرش اشرف ازوی شده...می گفت:آنهامی خواهند
من فقیربشوم وسرطان بگیرم!؟درصحت چنین ادعایی همین بس که مدت کوتاهی قبل
وفات یک غده بزرگ سرطانی ازبدن تختی خارج گشت ومبالغ زیادی هم بدهکاربود.
اصلایکی ساکن اطراف همان هتلی که درآن عمرش به پایان رسیدبرای حاج علی درسال
58ش قسم می خوردکه ایام آخرجهان پهلوان باشنیدن صدای اذان بشدت منقلب شدو
پی وضوگرفتن رفت.همینطورتعدادی آدم مشکوک که قبلا مشتری آنجانبودند دراواخر
دی وزمان شهادت اوحضورداشتندوفردایش پس ازانتشارخبرمرگ آقاتختی آب شده وبه
زمین فرورفتند...
راستی یک خودکشتی ساده ازسردرماندگی درزندگی شخصی وضعف ایمان مذهبی را
می توان درچنین قالبی جازد!؟جداازآنکه بقول معروف:پهلوانان نمی میرند...
(شادی روح آقاتختی وپدرم پهلوان محمدعلی حریری اصل:الفاتحه)
طبقه بندی: ایران زمین،  حجت الاسلام سعیدحریری اصل،  آیت الله سیدمحمودطالقانی(ره)،  مرحوم محمدعلی فردین،  مرحوم مهندس مهدی بازرگان،  مرحوم پهلوان محمدعلی حریری اصل،  فریبرزعربنیا،  جهان پهلوان غلامرضاتختی، 
برچسب ها: جهان پهلوان غلامرضاتختی، مرحوم پهلوان محمدعلی حریری اصل، پدرشیخ سعیدحریری اصل، تختی خودکشی یاشهادت!؟، جبهه ملی ایران، جمشیدمشایخی غلامرضاتختی، غلامرضاتختی محمدعلی حریری اصل،    • paper | فال تاروت شش کارتی | خرید بک لینک دائمی
  • فروش لینک دائمی | بک لینک انبوه
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic