تاریخ : شنبه 10 خرداد 1399 | 04:02 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل
شهلاتوکلی تختی
یاالمنان.زن جماعت به دقت وریزبینی وقت کار ودرعین حال داشتن احساساتی رقیق ودارای
قابلیت قلیان درهرلحظه مشهوراست واماوقتی بانویی باممارست وعزت نفس بالادرمقابل
ناملایمات زندگی قرارمی گیردوروحیه حساس وظریف بین خودراچنان کنترل می کندکه عقده-
های قلمبه شده ورنج های بی درمان وانبارگشته اش به حافظه ازروزگارجایی ناخواسته بیرون
نزندوتادم مرگ به سنت نیک آبروداری مشغول باشدشایسته اتلاق لفظ مردانگی است حتی
درفقدعورت وسبیل کلفت.
(قرآن کریم مرزسرخ خانه رابرای زنان منتسب به پیامبر(ص)تعریف می کندواین حضرت زهراء-
(س)است که حتی هنگام ادای فریضه واجب دفاع ازحق شوهرخودامیراالمومنین علی(ع)آن
راپاس داشته خروجش ازخانه خویش مترادف باداخل شدن به خانه خدایعنی مسجدالنبی(ص)
است وخواندن خطبه فدکیه ازگلوی مبارک خود وباصدا ولحن پدری که چندروزی است دارفانی
رابه زهرکینه همسرنمک نشناس وداع گفته است.راستی سگ های هوب ساکن کدام مسکن
بودند!؟خلق مسلمان یاخالق رحمان!؟
اگربرای ناس بوده تکه زمینی به حواشی بصره که لابدازسرویرانگی معوای سگ هاگشته وطبعا
مالک آن خلیفه مسلمین است همان علی بن ابیطالب(ع)که ازپس تعقیب این قوم شقی وفتنه-
جوکه حاج خانم مذکوربعنوان راس برجمل سرخ نشسته اش شهره عالم می باشدمدینه راترک
گفته وسوی عراق عرب می آمدواگرخداست والارض الله واسعه حقیقت داردچرابه هشدارهم او
درمتن مصحف شریف که اهل حرم نبوی رابه خروج ازبیت مسلم رسول(ص)وپروردگارش یعنی
مشاهدمتبرکه مکه ومدینه بازداشته بودبی اعتنایی می کرد!؟)
پنج دهه سخت ورنج آوربردختری بیست ویک ساله جذاب وروشنفکرکه مهرش دردل جهان
پهلوان تختی نشسته بودوپس ازمرگ اوبراساس شواهدی گنگ چون شنیده شدن صدای
بلندش درحال مجادله باشوهربه چهاردیواری اختیاری توسط همسایه هاو...تاذیل تیغ اتهام
تلخ وسنگین خیانت به همسرگسیل داشته شدگذشته است و فراترازهمه آنچه گفته اندو
شنیده ایم بازنی طرف هستیم که صبر زینبی وار اودرقبال این وقایع التفاقیه خود دلیل
صداقتش هست وبه درک که بخش منجمدازجامعه مذهبی ودرآمیخته باپندارهای چپگرایانه
ایدئولوژیک  اینگونه باورکرده که داشتن حجاب صرف رکن اساسی درنیک بودن مونث
جماعت تعریف می شودوهم بلاشک قاتلان جهان پهلوان باجامعه شناسی عمیقی که نسبت
به این افرادومیزان نفوذ آنهادرفضای فرهنگی مذهبی دهه30 و40داشتندبه این شایعه کثیف
دامن زدند.رحمت وغفران خدابرچنین بانوی روشنفکرومحب اهل بیت(علیهم السلام).
مرحوم غلامرضا تختی:دوشیزه شهلا-توکلی درشناسانامه شهلا-فاطمه توکلی است...!؟
رضاتوکلی(برادرهمسرتختی) درباره خواهرش:
عید هم که بیمارستان بود می گفت من دو خانه دارم، از بیمارستان به عنوان خانه دوم
خود یاد می کرد و می گفت این فرشته ها به من اینترنت می دهند، به من کمک می-
کنندو… می گفت الان بابک من دارد این شهر زیبا را می بیند؛ هیچ وقت نمی گفت
بابک این جهنم، این شهر شلوغ و آلوده تهران را می بیند.او از کتاب مائده های زمینی
"آندره ژید” خوانده بود و یاد گرفته بود که می گوید:
"سعی کن ارزش در نگاهت باشد نه در چیزی که به آن می نگری.” بله نگاهش به زندگی
این گونه بود(ما رأیت الا جمیلاً.من ندیدم به جززیبایی .زینب کبری(س))
طبقه بندی: جهان پهلوان غلامرضاتختی،  بابک تختی،  مرحومه بانوشهلاتوکلی، 
برچسب ها: همسرجهان پهلوان تختی، شهلاتوکلی، رضاتوکلی، بابک تختی، زن، مرحومه شهلاتوکلی، غلامرضاتختی،    • paper | فال تاروت شش کارتی | خرید بک لینک دائمی
  • فروش لینک دائمی | بک لینک انبوه
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic