تاریخ : جمعه 16 خرداد 1399 | 02:09 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل
مرحوم آیت الله منتظری وعبدالکریم سروش
یاالحی.درحاشیه جنگ صفین مولای متقیان علی(ع)ازوادی نینواعبورمی نمودکه ساعتی
درآن به استراحت پرداخت ودرعالم رویا حوادث دردناک عاشورا ومصیبت وارده برفرزندش
رارویت نمود.چه دراین موردوچه تمامی روایات قوی سندمشابه به آن رویای صادقه دیدن
عادت امام(ع)است امادرمثل انبیاء ودیگرصالحین بنابرنقل قرآن همیشه این جورنیست!؟
می فرماید:اصحاب کهف بعدبرخواستن ازآن استراحت طولانی خیال می کردندمدتی ازیک
شبانه روزیابیشترخفته اندو...پس ازهمین نکته عقیده صحیح شیعه سنتی که ائمه(علیهم-
السلام)راافضل بردیگراولیاء ولوانبیاءدانسته اند آشکارمی شود.
اصولا خواب امام(ع) عین بیداری است چراکه رویانیزازعوالم می باشدمنتها مجازی مانند
دنیابرزخ و...وآقایان ماکه بنابرقول صلوات خاصه علی بن موسی الرضا(ع)محیط به تحت
الارض وفوق سماء هستنددرآن وادی هم حجت خدا وعین حق جلوه می کنندولذابنابر
روایات موردقبول شیعه اگرکسی زوات مقدسه(علیهم السلام)رادرعالم رویاببیندهمان حجت
دیدن ایشان دربیداری رادارد.
ذهن بیمارآقای عبدالکریم سروش که تحت تاثیرتعلیمات امثال مولوی بلخی ازاولاد ابوبکر
جبت(دعای صنمه قریش) مدتهااست ازصراط حق زاویه جدی یافته است به مددرسانه ای
چون بی بی سی چندوقت قبل سخن ازرویاپنداری وحی به میان کشید....!؟امامادرروایات
خودداریم که حضرت علی(ع)فرموده اند:من باهمه انبیاء وصالحین که ذکرمستقیم برخی
درقرآن کریم رفته مانوس ومحشوربودم.اگرهمین حدیث راملاک قراردهیم حتی درصورت
ظاهری به کرسی نشستن نظریه رویاپنداری وحی توسط سروش دست کم ابطال آن در
موردداستان انبیاء ودیگرصالحان مطرح شده روشن می شودوتنهاماجرای خلقت گیتی و
مخلوقات می ماند.
امابازبنابرباورشیعه سنتی انوارمقدسه آن پنج تن پاک(علیهم السلام)قبل خلق مابقی هستی
توسط خدادرطاق عرش موجودومحیط براوضاع بودند.پس نظروی گزافه ای بیش نیست
وجالبتر:ذات الله متعال اولابرائمه(علیهم السلام)است صاحب جمیع خصائل ایشان وچون
یک سوی مبحث بعثت خودخداست علم حضوری وحی حتی ازبطن خواب روشن می شود.
(نظریه شیخناحضرت استادمرحوم آیت الله العظمی حسینعلی منتظری(ره))
وقتی آدم یقین کردکسی که درخواب دیده امام(ع)یاالهامی ازجانب ذات ربوبی است نفس
خواب باطل شده به فنامی رود:چون صدآمدنودهم پیش مااست ولذا اندیشه رویاپنداری
وحی مثل غالب سخنان صوفیه وعرفا همینطوراشخاص تحت تاثیرشدیدآنها چون عبدالکریم
سروش بطن وعمقی نداشته صرفا یک حرف دهن پرکن وشعبده بازی جهت فریب عوام
است.اللهم العجل لولیک الفرج
(لینک ذیل پارت اول ازسخنان آقای دکترعبدالکریم سروش باموضوع رویاپنداری وحی در
شبکه بی بی سی فارسی)طبقه بندی: مذهب حقه شیعه،  چهارده معصوم(علیهم السلام)،  عبدالکریم سروش،  مرجع تقلید،  روشنفکر،  مرحوم آیت الله حاج شیخ حسینعلی منتظری،  قرآن مجید، 
برچسب ها: عبدالکریم سروش، وحی، قرآن، خواب پیامبران، بی بی سی فارسیBBC، صاحب مثنوی معنوی، اصحاب کهف،    • paper | فال تاروت شش کارتی | خرید بک لینک دائمی
  • فروش لینک دائمی | بک لینک انبوه
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic