تاریخ : شنبه 17 خرداد 1399 | 12:41 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل
سالومه من وتو.یامینپورافق
یاالحی.دریک فضای بازمملوازخاک وشن اگرطوفانی برخیزدآدمی مجبوراست چشمان خویش
راتنگ کرده جلورفتن هرخس وخاشاکی رابه داخل این عضوحساس واساسی بگیرد.امااگربدین
وضع عادت کردوتوهم گردوخاک چنان درروح وجان وی رسوخ نمودکه دیگریارای بازکردن کامل
پلک وروزن دیده خودرانداشت چه!؟درآن صورت دنیاباتمام زیبایی هادرنگاه چنین شخصی چون
آخرچاهی تیره یانوک ساختمانی بس بلندوتارتداعی خواهدشدوازآن رو که نمی تواند واضح ببیند
راه افسانه زده زمین وزمان را ناسازگار تبلیغ خواهدنمود.یعنی همان تئوری توطئه که غالب
رژیم های چپگرای عالم درتو هم آن سیرمی کنند.لطفا به فیلم ذیل این متن خوب بنگرید:
این قطعه ازآن منظرکه درمجموعه های تلوزیونی چون قائم مقام وراه طی شده و...ازرسانه بنیاد-
گرایان درون قدرت یعنی شبکه موسوم به افق روی آنتن رفت وامثال آقای منتظری یااستادشجریان
رادرپس هرنقدوکنایه خودازوضع موجودبه دنبال به سخره گرفتن سیستم ودرافتادن به قالب موازنه
منفی وجنگ ایزایی باآن جلوه دادچه معنی دارد!؟حال آنکه یک فقیه هنرمندیاهرکسی که مسئولیت
دینی وفرهنگی درجامعه داردپیش ازبازی سیاست دل درگروباورعقیدتی خویش بسته وباالویت آن
سخن می گوید:قل إن صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین.انعام162
وقتی پای دین درمیان بود اوجزرضای خدا نمی بینندوعین خیالش هم نیست درجامعه ای میزید
که بقول آن ضرب المثل آذری:قصاب به فکریافتن چربی است وبزبیچاره به دنبال نجات جانش...
بیاییدحضرت عباسی این ویدئو کوتاه را یکباردیگراز منظری جدا از حب وبغض ایدئولوژیک حاد
یعنی همان چیزی که ازطرف یک رسانه شدیدا پوپولیستی دردرون قدرت چون افق یابصورت
سخت غرب زده ومنافی با سیستم حاکم تبلیغ می شود یعنی امثال من وتوبنگریم.صلوات در
باورشیعی اگربدون پس وندآل بکاررودابترشناخته شده وحتی شخص حضرت رسول(ص) از
فرستنده آن ابرازبرائت می نماید.درسالهای نخستین انقلاب عنصرشعارنقش بس چشمگیریافته
بودوحتی به مکبرنمازجمعه تهران لقب وزیرشعارداده بود!؟امابرخی ازاین شعارهاکه ازبسترنگاه
ایدئولوژیک به مذهب بیرون زدچنان طعم انحراف تندی داشت که اسلوب مذهبی رالگدمال
می کرد!؟ازآن جمله همین:صل الی محمدفلان آقاخوش آمدکه به بهانه خیرمقدم به آقای ایکس
صلوات رابی دنباله وبه سبک عمری قرائتمی کردند(دخیلک یارسول الله)
شادی روح فقیه عالیقدرشیعه:الفاتحه
طبقه بندی: ایران زمین،  روشنفکر،  مرجع تقلید،  مذهب حقه شیعه،  مرحوم آیت الله حاج شیخ حسینعلی منتظری، 
برچسب ها: شبکه افق، شبکه من وتو، ایدئولوژی، مرحوم آیت الله حسینعلی منتظری، مستندراه طی شده، مستندقائم مقام، زاویه دید،    • paper | فال تاروت شش کارتی | خرید بک لینک دائمی
  • فروش لینک دائمی | بک لینک انبوه
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic