تاریخ : شنبه 17 خرداد 1399 | 01:18 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل
محمدرضاشجریان
یاالکافی.فقیه هنرمندکارگریاهرچه دراین رسته است نان بازوی فکروتن خویش رامی خوردو
به روحانیتی اجباری نائل می گرددکه درچشم جامعه بعنوان امین ومحبوب خلق شناخته شود
عرف هم شهادت می دهد این آقای رفتگرزحمت کش است وآن طلبه پرهیزگاروالبته بیش از
همه سلبریتی های مشهورهنری که روی افکارعمومی مخصوصا درحال حاضرتاثیرشگفتی دارند
چه به هردلیل مردم ازنظرروانی آنهاراپاک وبی غل وغش پنداشته اند.حتی اگرفیلم پارتی رفتن
شبانه یکی ازایشان منتشرشودطرفداران متعصب اوخواهندگفت:این ازمظلومیت وفاصله گرفتن-
اش ازمنابع نفوذولاوی های قدرت نشات گرفته ونشان استقلال وی قلمدادخواهدشد...
حال اهل سیاست ایران وقتی به موسم انتخابات می رسند به یاداین اشخاص اصطلاحا پاک
جهت پیروزی بررقیب استمدادمی جویند.چون دربقیه سال ازچرب وشیرین تاگرفتاری های
قدرت داری زمان فراغتی برای ایشان نمی گذاردتابدین حاتم بخشی هابپردازند...
اماماجرا درخارج ازمرزجغرافیایی ایران وطبعا عناصرنفوذی وابسته به اجنبی که درداخل فعال
هستندکاملامتفاوت می باشد.آنهاازوجودهنرمندهمچون یک زمین بایرکه جهت برآمدن دانه
مطلوب ایشان مناسب است باخبربوده مدت های طولانی بابحث وگفتگوی خصوصی توسط
چندعنصرسمپات ووابسته پیش می روندتاوی رامتقاعدنمایندبه وقت ضرورت باانجام یکسری
اعمال به سرعت فرایندمدنظرایشان بیفزاید....
آقایانی که درشبکه افق به ساخت مستندشجریان ستیزمشغول ودرحال ملامت نامبرده می-
باشدبایدبیش ازهمه دررفتارغیراستراتژیک خودتعامل نمایندکه چرادردوران طولانی گذشته
وقتی اودرداخل کشوربودیک کانال ارتباط خصوصی باوی ایجادنکرده درمسائل مختلف ازمنظر
خودبه ایشان مشاوره نمی دادند!؟
شجریان فی نفسه انسان شریف وخیرخواهی است اینکه چه دیدگاه سیاسی داردهم به خود
اومربوط می باشدامانقدبزرگ وجدی براین استادمحترم درهمین جا نهفته که نبایدباتناب
پوسیده امثال بی بی سی به چاه می رفت چه درآن مصاحبه هاعمدا متن سخنان به سمتی
کشیده شدکه حرف های غیرضروری ودردسرزابه زبان آوردونه تنها حمایتی عملی ازگروه خس
وخاشاک محبوب وی توسط امثال باراک اوباما صورت نگرفت بلکه اوموقعیت خودرابعنوان
یک هنرمندمستقل وغیرسیاسی که می توانست آثاروکنسرت های ارزشمندی درسالهای بعد
88شمسی ارائه دهدازکف داد.
القصه:جزراست نبایدوهرراست نشایدگفت.اللهم العجل لولیک الفرج
طبقه بندی: سلبریتی،  استادمحمدرضاشجریان،  ایران زمین، 
برچسب ها: چراسیاسی نیستم!؟، استادمحمدرضاشجریان، علی شادمان، مستندشجریان شبکه افق، شجریان دربی بی سی وصدای آمریکا، هنرمند، سلبریتی،    • paper | فال تاروت شش کارتی | خرید بک لینک دائمی
  • فروش لینک دائمی | بک لینک انبوه
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic