تاریخ : شنبه 17 خرداد 1399 | 02:01 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل
طوطی برزیلی
یاالطیف.عاشق رامبنایی است که همه هستی درپهنای آن جامی گیردوفارغ راآمالی
که علارقم خرج کل سرمایه های گیتی هرگزبه دلخواه نمی رسد!؟
دراینکه زندگی باهردوایشان سرناسازگاری داردشکی نیست چه ذات هستی مادی بر
فنابنیان شده است امالااقل عاشق دراین گریزناگزیرکمتررنج می کشد.دردومشغله
یگانه اوکوتاه کردن مسیروصل است امافارغ چون به نفس فسخ عادت کرده آلت
دست هرتندبادنوخواسته هم بایدکه شودوروزی درنهایت به کام معصیتی سرزده
درغلطد.ولی اگرگناه یگانه هواخواه درطلب کسی به هرشکل ممکن وبیمارگونه در
مقایسه باابوالهوسی الوات های زمانه هرگزنبایدبرچسب بی آری وبی کاری بخورد.
عشق راهرچه به نامی دربیان نمی رسدوفسق راهرچه بخوانی درفهم روشن رنگ
نمی بازد.اکسیرعشق وقتی طوطیایی چشم وعطرشمیم آدمی گشت هدیه اشک
خواهدآوردومگرنه اینکه آب روشنی است قطره ازجنس دریا و شوری آن حاصل
همجواری باخون جوشیده دررگها!؟رشته های که علارقم هزاران هزارهشته وپیوند
درتن بشروقتی صحبت یگانه محبوب می شودچنان هماهنگ می گردندکه هیچ
بافته درهم تنیده ای نیست.عشق است ودیگرجای حرف نیست.بگذارسه نقطه
تعجب سوال وهرعلامت دیگرکه معنای بی پایانی می دهد برانتهای این مقوله
چه به عین ابتدارسیده ایم وحتی وصفی ازوی به انجام نرساندیم که نصفش را
به سوغات برده باشیم.(وصف العیش نصف العیش)پس اگرازاین سخنان به
میراث آن که همان سوزودلهره شیرین است افزوده باشم ذهی سعادت وصدقه
سریار.به امیدباران وصلح:اللهم العجل لولیک الفرج
طبقه بندی: مابعدالطبیعه،  انسان، 
برچسب ها: عشق، خاطرخواه، دوست داشتن، نفس، عاشق وفارق، مرض خوش،    • paper | فال تاروت شش کارتی | خرید بک لینک دائمی
  • فروش لینک دائمی | بک لینک انبوه
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic