تاریخ : دوشنبه 19 خرداد 1399 | 01:41 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل
یاالباقی.معلم می خواست چنددقیقه واپسین مانده اززنگ آخرراکه درسش تمام شده
بودجوری پرکندوچون دست های بچه هاراغالبا کثیف یاباناخن بلندمی دیدزوم کردروی
مسئله انگشت تاازآن به چرک نظافت و...دررسد.
پس پرسید:هرآدمی چندتاانگشت داره!؟غالب بچه ها بدون وجدچندانی ازاین پرسش
پاسخ دادند:آقااینکه معلومه بیست تا...ده تادست ده تاهم پاها
امابه ناگاه ازآن آخرکلاس صدای واحدی آمدکه درجواب گفت:بستگی داره!؟
معلم انگارازواکنش آن شاگردتمبل که بسان ترشی دوسه سالیه سیر بودودراین مقطع
تحصیلی درجازده یکه خوردوگفت:بستگی به چی داره!؟وجواب شنید:
آقا آدم اصلش بیست ویک انگشت داره!؟این آخری واسه مردها بلندتره برای زنهاکوتاه!؟
بقیه انگشت هاراتوجوهرآبی می زننداین یکی روتونوع قرمز!؟شکل وقیافه ده انگشت
ثابت هست ولی این بابا متغیرتشریف دارد!؟یعنی چه جوری بگم آتش به اختیارهست!؟
فقط کافیه یک هلوببینه تاعین خیاربشه...
معلم ازکوره دررفت ودادزد:بسه!؟مگه نمی بینی این همه بچه کم سن وسال اینجانشسته!؟
شاگردقیافه حق به جانب گرفت وادامه داد:آقاچراگرخیدی!؟
لابدمی دانی اکثرقربانیان به وسیله حرکات این انگشت بچه ها وافرادکم سن وسال هستند
که وقتی مورداشاره آن قرارگرفته وخدایی نکرده به تن آنهابرخوردکندپشت بندش یک عمر
بدبختی جسمی ورنج روحی است.
انگشت آخری رامی شودزیرزیپ شلوارپنهان کردولوبه زور.اما همه هلوهای بزرگ رانمی شود
قهراچادرپوش نمودوزردآلوهای کوچک رادرقنداق پیچید!؟خارجه ازکشورپرازهلو نشسته است...
تنهاراه چاره ممکن همینکه که بجای تابوبازی وانکارعمدی بااقراردرعین آگاهی بخشی پیش
برویم والاقافیه رابدجوری خواهیم باخت....آن هم به یک مشت کچل دیوس!؟
طبقه بندی: ایران زمین،  روشنفکر،  مذهب حقه شیعه،  انسان، 
برچسب ها: شهوت، تجاوزجنسی، زنا، زناشویی، نفس انسان، عورت، غریزه جنسی،    • paper | فال تاروت شش کارتی | خرید بک لینک دائمی
  • فروش لینک دائمی | بک لینک انبوه
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic