تاریخ : دوشنبه 19 خرداد 1399 | 02:21 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل
دخیل بردرخت مقدس
یاالحی.درمتن قرآن وروایات خاص عامه وشیعه نام درخت جداازسرسبزی وبارآوری
این نعمت الهی جنبه معرفتی خاصی داردوواژه های چون شجره طیبه ویاملعونه
همینطورستون حنانه که تنه درختی بودورسول(ص) موقع بیان خطبه بدان تکیه
می دادازاین دست هستند.
وزش بادهای فصلی چون صبادرایام نوروزچنان تاثیرمحسوسی بردرخت داردکه ازبدن
چوبی ظاهراخشکیده جوانه های سبز وشکوفه های الوان بیرون می زندوگاهی کارش
به میوه های آبداروشیرین نیزمی کشد.
چنانکه درروایات شیعه واردشده:تن خودراازنسیم بهاری نپوشانیدکه مفیداست وازباد
پاییزی بپرهیزیدچون بیماری می آفریند.
درلحظه تلاقی بادباشاخه های درخت برحجم وتاثیرمنفی یامثبت آن افزوده می شود.
لذا روحانیون سنتی شیعه باوردارند:فرضا بایدهنگام حضوردرقبرستان ازحرکت وایست
کناردرختان آنجااجتناب کنیم چون بادمنفی درحال سیربین قبرهابابرخوردبه درختان
تقویت شده واگربه تن آدم زنده بخوردمرگ وبیماری راسبب خواهدشد.
اماهمین قاعده درموردمزارامام زادگان(علیهم السلام)برعکس می شود!؟زیراولا:آنهادر
اوج ایمان وبه طریقه شهادت ازدنیارفته اندوبادی که ازمزارحضرات گذشته دردرخت
کنارآن تقویت شودسبب شفااست.ضمنا به مشیت الهی تمام حرم های این بزرگواران
درجاهایی ازکره زمین قراردارندکه مطابق صورت فلکی وحرکت وضعی ستارگان از
بهترین مکان هاودارای انرژی مثبت درمانی است.براساس چنین قاعده ای روحانیون
قدیمی شیعه سنت دخیل بستن به درخت امام زادگان یامحلی که معجزه ای درآن
واقع شده وولی خدا ازآن عبورکرده است رانیکومی دانستند.
طبق رسم دخیل بستن اگراین گره که باپارچه سبزدرهم پیچیده بازشودمشکل ازکار
گرفتاربرداشته خواهدشدوطبیعی است براساس آنچه تااینجاعرض شددخیل بستن
درمحلی خوب چون امام زاده وقدمگاه و...احتمال حل مشغله هاراراافزایش می دهد.
اماصدافسوس!؟جهل حتی دربین برخی عمامه به سرها چنان افزایش یافته که در
مملکت اهل بیت(علیهم السلام)ایران شاهدقطع این درختان مقدس ازسوی نهادهای
چون اوقاف و...منفی بافی یک مشت روشنفکرنمادراین باب هستیم!؟
دخیلک یاالله دخیلک یارسول الله دخیلک یاامیرالمومنین ولی الله(علیهم السلام)
طبقه بندی: ایران زمین،  شعائرمقدس حسینی،  مذهب حقه شیعه،  مابعدالطبیعه،  امام زادگان(علیهم السلام)، 
برچسب ها: درخت امام زاده، دخیل بردرخت مقدس، امام زاده، دخیل بستن، گره عاشقی، شعائرمذهبی، درخت مقدس،    • paper | فال تاروت شش کارتی | خرید بک لینک دائمی
  • فروش لینک دائمی | بک لینک انبوه
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic