تاریخ : چهارشنبه 21 خرداد 1399 | 03:56 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل
استادفریبرزعرب نیا
یاالحی.هنرمندی که حاشیه زیاد داشته باشد اصلابه نقطه اوج وشهرت نمی رسدچه نگاه
عاطفی جامعه به اومخصوصا طایفه بازیگروخواننده چنان واکنش برق آسا وموجی خواهد
آفریدکه اعصاب وجسم فرد به تنهایی هرگزیارای مقابله باآن رانداردوحتی دروضعیتی چون
قبل انقلاب57هم به هرحال این جماعت ملزم به رعایت بعضی مسائل بودندهرچندسیاست
حاکم بی بندوباری رابه کمک سینما وموزیک عمدانشرمی دادتابه خیال خام خوددرمقابل
تفکرات رقیب چون مارکسیسم و...که بنای کادرومجاهدسازی داشتنددرآید.
طی این سالها امایک موردخاص ومتفاوت ازاین ملاک برای بنده بسیارجلب توجه کردوآن
شخص آقای فریبرزعرب نیا است که بیشتربانقش مختارثقفی(ره)شناخته می شود.عرب نیا
اززندگی شخصیتی(ماجرای دفن همسرش وحواشی آن...)تاعرصه هنری(ناتمام گذاشتن فیلم
چه مثل چمران دراثراختلاف آراء باابراهیم حاتمی کیا ودرگیری باحامدبهدادو...)همیشه الظاهر
به آفسایدبود!؟اماسرسختانه درمسیرخودپیش می رفت وبجای غالب بازیگران که چون موم در
دست کارگردان وعوامل ناظربرپروژه های سینمایی هستندبواسطه رندی وکاراکتربی بدیل خود
واصطلاحا بایک نقش آفرینی زیرپوستی تصویری ازسوژه ارائه می دادکه به واقعیت تاریخی
وی نزدیک باشد.مختار یادکترمصطفی چمران که وی آفریدبه اقرارتاریخ مستندبسیارملموس
بودند.عرب نیا واقعا یک معمای لاین حل درذهنم شده بودتاروزی که دربرنامه سینماهفت
کناردست فریدون جیرانی وبه روی آنتن شبکه سه رفت!؟
درآنجا بودکه خوب درک شدبایک روشنفکرعرفی وانسانی متعالی روبروهستیم که حاشیه های
بوجودآمده برای اونه ازسرنفس کوتاهش بلکه عزت طلبی دورنی وروح بی آلایشی است که
بدین جسارت رسیده تابه تقابل با کجی های پیرامون برخواسته به حدتوان دراصلاح آن بکوشد.
امثال داریوش ارجمندبایدهم ازدست وی شاکی باشندچون همان تاثیری که فیلم الرساله جناب
مصطفی عقاددرروندشکل گیری انقلاب 57گذاشت به گونه ای دیگردرمختارنامه وبانقش آفرینی
عرب نیااحیاء گشت وعوام مردم رانسبت به برخی پیچ وخم های سیاست روز آشنانمود.
چیزی که هرگزخوش آیندمنجمدشدگان درفضای ایدئولوژیک مذهبی وامثال شاگردووردست
معروف علی شریعتی نیست...وقتی شنیدم یکی ازمعروفترین هنرمندان ایران درسرزمینی دورو
سردچون کانادا مشغول رانندگی وکمک به بیماران است ودرسایه این هجرت خودخواسته از
هیجان وانحرافاتی که ممکن بودگریبان گیرهرکسی بشودراه گریزیافته وهمینطور زندگی خودرا
وقف ساختن آینده ای روشن وخوب برای فرزندخویش بعنوان پدری مسئول می کندجزتحصین
چه دارم که نثاراین مردشریف نمایم!؟اصلا ازچهره گرفته تا افعال آن آقای خاص مرابه یادریشه-
های اصیل ملی خودمی اندازد!؟
درودبرفریبرزعرب نیا.الهم احفظ هوبه حق صاحب هذالامر(عج)
طبقه بندی: ایران زمین،  فریبرزعربنیا،  روشنفکر،  انسان، 
برچسب ها: فریبرزعربنیا، مختار، مختارنامه، فریبرزعرب نیا، سینماهفت، روشنفکرعرفی، سلبریتی روشنفکر،    • paper | فال تاروت شش کارتی | خرید بک لینک دائمی
  • فروش لینک دائمی | بک لینک انبوه
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic