تاریخ : جمعه 23 خرداد 1399 | 07:30 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل
شادمهرعقیلی
یاالباقی.نوشته:آقای که زیرعبا وعمامه قرتوکمرت خشکیده!؟کسی تورومجبورنکرده بااین
لباس مقدس پیغمبر(ص)وتیپ مذهبی ازمطرب های لس آنجلسی مثل شادمهرومهستی
دم بزنی...بی حیایی شاخ ودم نداردودربی شعوری توجداازاینکه مروج فعل ناجورموسیقی
هستی وبه اقرارخودت قبلترها هم دستی درآتش آن داشتی اینکه حالابجای دعوت مردم
به حجاب وعفاف درثنای نوک تهاجم فرهنگی دشمن سخن می گویی که هرچندوقت
یکبارهم جواردختری نیمه عریان روی آنتن فلان شبکه ماهواره ظاهرشده دل جوانان داخل
راحالی به حالی می کند...
عرض می شود:بلکه گرامی حق باشمااست!؟منتهاالظاهر...چه اگرآدم خارج گودنیشیندودر
باب احوال داخل آن دادسخن دهدبهتراازاین نخواهدشد.
شایداین حرف که می زنم جنبه غلوشدیدداشته باشداماحقیقت هم دارد.راقم این سطور
بلاشک ازاولین شاگردان آقای شادمهرعقیلی درایران بودم که کاراکتراوسبب جذب شدید
بنده به متن موسیقی شد.(مرادم ازشاگردصرفاموسیقی نیست چون من کمترازساعتی در
عمر باایشان بودم منظورم کسب درس معرفت به زندگی والبته نکاتی درباب موسیقی
می باشد)اماهمین شناخت طولانی باعث شده پیش ازامروزی که اورادرکلیپ های آنچنانی
می بینیدبقول یکی ازدوستان گوشه ساختمان شرکت قاینارخزرهم بیادآورم که وقتی کارگری
بانام بردن ازخانم منشی شاغل درآنجاسر شوخی جنسی رابازکرد تنهاشادمهربود
که بر جلف بازی آن فردنخندید!؟این خیلی بداست که بی ناموسی کنی امابدترازآن اینکه
باناموس مردم مسلمان واحراراین کاراانجام دهی...
بنده هرگزکسی راکه بقول توقردرکمرش خشکیده ولی ازاین آب وخاک دورشده وبامردمی
که درفرهنگ ایشان چنین چیزهای عارنیست درآمیخته چندان ملامت نمی کنم که بیشمار
اراذل واوباش داخلی را!؟
مدتی قبل بایک وکیل دادگستری صحبت می کردم نقل می کرد:دوبرادرپس ازمرگ پدرشان
یکی به کانادا مهاجرت کرده ودرآنجابادختری آن چنانی  آشنامی شودوپس ازچندسال رابطه
بااوشبی ازخدا ترسیده ووی رابه مذهب خود درآورده وعقدمی کند.الان هم سه بچه شیعه-
دارند.امااخوی که اینجا مانده بودچون پدرومادری نداشته که به خواستگاری بفرستدیکروز
چنان شهوت بروی غلبه کردکه فاحشه ای رابه خانه برداما آن زن بدکه ناراحتی قلبی داشت
درحین رابطه جنسی نامشروع سکته کردومرد.پدرش هم  ازشنیدن این خبرتاب آبروی رفته
نیاوردوخودزنی کرد.الان یک مادرپیرازمقتول برجامانده وبرادری کوچک که بخاطرافتادن خرج
زندگی بردوش درنوجوانی وفشارروزگارسیگاری شده است و..
گرامی !؟باشدمن عبا وعمامه ام همگی خاک زیرپای ملت امااین سخن راازشیخ یک لاقبایی
چون بنده به یادگارداشته باش:
آدم اگه بخواهدلات وبقول تومطرب هم شودلااقل انقدرموجودش راداشته باشدکه دراین
راه مردم آزاری پیشه نکند.چه خداازهرچه بگذردبرسراین مقوله کوتاه نخواهدآمد.
القصه:خدایامریضان اسلام راشفاعنایت فرما...(تکیه کلام منسوب به شادمهرعقیلی)
طبقه بندی: انسان،  روشنفکر،  ایران زمین،  شادمهرعقیلی، 
برچسب ها: شادمهرعقیلی، شادمهرعقیلی وسعیدحریری اصل، شب برهنه، اسطوره موسیقی پاپ ایران، پرپرواز، ژیناگل من سبب تقدیر،    • paper | فال تاروت شش کارتی | خرید بک لینک دائمی
  • فروش لینک دائمی | بک لینک انبوه
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات