تاریخ : جمعه 23 خرداد 1399 | 08:36 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل
مانکن
یاالحی.خطرناکترازکپسولهای غیراستانداری که این روزهادرصندوق عقب بسیاری ازوسایل
نقلیه سواری جاخوش کرده وحتی گاه با گازمایع شهری پرمی شود!؟یاداروی روان گردان و
عضله پروروهرمونی که درچنین قالبی روانه بازارمی شودنیزوجودارد.منتهاجهت شناخت آن
بایداندکی دقیقترشد!؟
کپسول های قبلتراشاره شده دربدترین شکل جان مصرف کننده یاچندبخت برگشته ای را
که اطراف وسیله نقلیه ناایمن ترددمی کنندخواهدگرفت.اماخطرناکترین کپسول هریک از
این جوانان بین15تا40سالی هستندکه بالباسهای تنگ ومانکن واردرخیابان وکوچه های
شهرمابه وفوریافت می شودوغالب اعضای تحریک کننده بدن ایشان مانندپاوساق دست
مو و...درنمایش عمومی قراردارداین کپسولهای شهوت!؟ هرلحظه ممکن است دریک کوچه
فرعی به هم برخوردکرده ضمینه شدیدترین انفجارونطفه حرام زاده ای رافراهم نمایندکه
پس ازرسیدن به بلوغ به یکی ازجانیان ودیکتاتورهای تاریخ مانندعمربن الخطاب چنگیز
هیتلروصدام حسین و...بدل خواهدشدومیلیونهاانسان رابه خاک وخون خواهدکشید.
راستی چراآمارمبتلایان به سرطان وحمله قلبی درایران وبه دودهه گذشته بشدت افزایش
یافته است!؟این مرض ها ازمنظرکارشناسی بیشترازجنبه جسمی حاصل روان مشوش ونا-
آرامی است که غالب ایرانیان اززندگی مجردی خودوعدم تشکیل خانواده گرفتارش شده اند.
اگرواقعا دنبال حیات آرام وبادوام هستیدبایدکه ازسطح توقع بکاهیدوحتی زن خودراازطبقه
اجتماعی پایین برگزینیدچه حکمت چنین توصیه ای راروزی درخواهیدیافت که زوجه در
تمکین ازشوهرسربه شورش برنداشته ودردادگاه طلب مهریه ندارد.اللهم العجل لولیک الفرج
طبقه بندی: ایران زمین،  مذهب حقه شیعه،  انسان، 
برچسب ها: ازدواج، بدن نما، بی حجابی، سرطان، حمله قلبی روان گردان، مانکن، سرانجام بی حجابی...،    • paper | فال تاروت شش کارتی | خرید بک لینک دائمی
  • فروش لینک دائمی | بک لینک انبوه
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات