تاریخ : یکشنبه 25 خرداد 1399 | 12:57 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل
طالقانی وتختی
یا مجیر.وقتی به خاطرات ابوی درباره تهران دهه30و40روابط ونوع آداب معاشرتی
که بین اهل زورخانه وحواشی تشک کشتی حاکم بوده برمی گردم احساس خلع
روحی عجیب بین نسلی که غالبا ازمتن فقربرخواسته واگرتوهین به جمع آنهاحساب
نشودمثل جنگل این زوربوده که درغالب مواردحرف آخررامی زده است!؟(ازسمت قدرت
سیاسی حاکم القاء می شدکه تیپ شعبان جعفری هاجورادردست داشته باشند)امثال
جهان پهلوان تختی با آن پشتوانه عظیم معرفتی اندرفرهنگ ملی خودکه بلاشک
مذهب حقه تشیع دربست ورونق آن نقش غیرقابل انکارداشته است دریک توفیق
اجباری وجنگ نامحسوس به تقابل بادیکتاتوری حاکم مشغول بودندودراین میان با
افرادی ازسلک روشنفکران هنرمندان وعلماء دین یاهیئت های مذهبی که آنهاراموازی
مسلک خودونقطه مقابل خودکامه حاکم می یافتند احساس ترحم نموده به آنهانزدیک
می شدند.استادعباس شیرخداچنین کاری رااشتباه تختی می داند!؟امااگرفرضاهوادران
جبهه ملی به بلوغ کافی نرسیده بودندیاغالب جامعه مذهبی ضرورت افعال خیرخواهانه
ایشان رادرک نمی کرددلیل نمی شودکه غلامرضاتختی باایشان سرسنگین باشد.
اگرجهان پهلوان علارقم برخی تفاوت هامرحومه شهلاتوکلی رابه همسری گرفت یازنده
یادمحمدعلی فردین سرازسینما وبازی درفیلم مشهورگنج قارون و...درآورد.شهیدداریوش
ضرغام به جنگ هشت ساله درتزکیه نفس کوشید یاپدرحقیرپهلوان محمدعلی حریری
درمعاشرات بابزرگانی مثل مرحوم آیت الله سیدهادی خسروشاهی(رحمت الله علیه)
گمشده خودرایافت وجناب آقای محمدرضاطالقانی پای ثابت هیئت های عزاداری حتی
درخانه شخصی خودشده است همگی دادمی زنداین نازنین مردان درنهادخودصاحب
گوهرآدمیت وبه معنای واقعی کلمه روشنفکربودندوالامثل شعبان بی مخ دراوج رذالت
یاچون طیب حاج رضایی به عین بلاهت وبی سوادی اجتماعی چوب لای چرخ حرکت
ملی شدن صنعت نفت می گذاشتند.بایدبی پرده بگویم:اگرسیدمحمودطالقانی تختی
یاشیخ محمودحلبی(تولایی) به دکترمحمدمصدق بی اعتنایی کامل می نمودندافکار
عمومی آنهارادرسلک پهلوان مفسرقرآن یامنتظرظهوربه رسمیت نمی شناخت.
به امیدباران وصلح
طبقه بندی: انسان،  روشنفکر،  بابک تختی،  آیت الله سیدمحمودطالقانی(ره)،  مرحوم پهلوان محمدعلی حریری اصل،  جهان پهلوان غلامرضاتختی،  ایران زمین، 
برچسب ها: تختی، عباس شیرخدا، جبهه ملی ایران، تختی وجبهه ملی، آیت الله طالقانی وتختی، جهان پهلوان تختی، مرحوم پهلوان محمدعلی حریری اصل،    • paper | فال تاروت شش کارتی | خرید بک لینک دائمی
  • فروش لینک دائمی | بک لینک انبوه
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات