تاریخ : یکشنبه 25 خرداد 1399 | 01:08 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل
هتل آتلانتیک اتاق تختی
یا کافی.به پدرگفتم(زنده یادپهلوان محمدعلی حریری):اولین تصویردرذهنم ازجنازه بی
جان رفیقت آقاتختی برروی تخت خواب هتل آتلانتیک مرابی اختیاربه یادپیکر چگوارا
می اندازدکه طاق بازبه نمایش عمومی دشمنانش درآمدباشدکه مایه عبرت گردد...
باباآهی کشیدوگفت:تشک وقتی هم سطح زمین شدمثل حوض پرآبی است وکشتی-
گیرماهی آن اماامان ازروزی که هیکل درشت مانند تختی رادرفضایی کوچک همجوار
تشکی قراردهی که اززمین بالاآمده وروی تخت خواب پهن شده است.
فکرمی کنم اول درآب یاغذای اوموادی ریخته اندبعدکه کمی به گیجی رفته داخل
اتاق شده ولابدیک تنه یاچندضربه به آن جسم درشت که دراوج هوشیاری هم تردد
درآنجابرایش سخت می نمودزده اندکه پس گردنش به چیزی برخورد وسوراخ شود.
بعدآن شی رادرحالی که به جنازه تغییروضعیت می دادندباخودبرده صحنه چنان آرام
ومرتب به نظرمی آیدکه یک خودکشی جلوه نماید!؟بی سروصداباکمترین نفرات...
اماآیا خنده دارترازاین هم می شودکه کسی موقع خودکشی پس گردن خودراآسیب
زده باشدوبعدآن خون زیادی ازاونرودوازملافه تاسطح زمین راآغشته نکندآن هم یک
غلولی مثل تختی!؟
(مشابه همین اتفاق درمرگ جلال آل احمدرخ داده است)
ادامه دادم:شهلازنش خیلی کم سرخاک اومی رفت و...!؟
نگاهی مایوس نثارم کردوپی حرفش رفت:آقاتختی مرده بود.امااین زن وبچه چنین
سال درحکومت شاه وبعدانقلاب ایران الان هم درامریکازندگی می کنند...
تختی بعدمرگش اسطوره شد!؟اماموقع زندگی قهرمانی بودکه فقط می خواست برای
جامعه مفیدباشدچه خودش چه اهل وعیالش حتی به قیمت درمه فرورفتن بخشی
ازسرنوشت او....
ولو به فرض محال اگرآنی زده به سرش وکات کرده مطمئن باش تحت فشاردستگاه
امنیت وبازجویی های مدام بوده والاخیلی پوست کلفترازاینهابودکه بابزدلی به نقطه
پایان برسد.بابای خدابیاموزش هم روی تخت گاری یخ می فروخت!؟...روحش شاد
طبقه بندی: حجت الاسلام سعیدحریری اصل،  جهان پهلوان غلامرضاتختی،  مرحوم پهلوان محمدعلی حریری اصل،  ایران زمین، 
برچسب ها: تختی خودکشی یاشهادت!؟، مرگ تختی، غلامرضاتختی، هتل آتلانتیک تهران، پهلوان محمدعلی حریری اصل، روایت رفیق تختی ازمرگش، بابک تختی،    • paper | فال تاروت شش کارتی | خرید بک لینک دائمی
  • فروش لینک دائمی | بک لینک انبوه
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات