تاریخ : یکشنبه 25 خرداد 1399 | 05:24 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل
شادمهرعقیلی-آلبوم بهارمن
یاکافی.درمبحث شیمی صحبت ازماده کاتالیزورهست یعنی چیزی که سرعت فراینددریک تبدیل

راافزایش می دهد.موسیقی هم وقتی ازشکل نت ونوشته خارج شدودرغالب سازبه گوش انسان

رسیددقیقا چون یک کاتالیزوربرجسم اثرمی گذارد.

اگرموقع شنیدن موزیک شادواصطلاحاشش وهشت میل به رقصیدن پیدامی کنیم یانغمه غمگین

اشکمان رادرمی آوردازهمین رواست.

اصولا غالب فقهای شیعه بامقوله موسیقی مشکل دارند!؟چراکه شرع زندگی رادرروال وریتم

طبیعی توصیه کرده وبسیاری ازچیزهامانندشراب حرام و..که حال طبیعی رابه یک باره تغییردهد

مزموم شناخته شده است.

اگردقت کنیدکسی که زیادموسیقی گوش می کنددچارشکست عشقی شده ویاعنصرسازنده غیرت

دروجودش کم گشته است.همینطورفراز ادعیه ودعاهای مذهبی و..قلیان روحی برایش نمی آورد.

پس اجتناب ازچنین چیزهای مخصوصا نوعی که تحریک بیشتری داردپسندیده هست.حال امابه

دلیل دیدگاه متفاوت برخی فقیهان واستیلای یک روایت... موسیقی فروان وکاملادردسترس همه

شده!؟ پس پدیده های اجتماعی سیاسی و...نمودوجلوخاصی درآثاربرخی هنرمندان متعهدبه

مبانی ملی ومذهبی می یابدوشایسته است فردی که درجامعه زندگی می کندازآنهامطلع باشد.

فرضا بعض کنایه ها:چه خوشگل شدی امشب یاهمه چی آرومه و...اگرندانیم ازکدام ترانه آب

می خورددسته ای مارادرمعاشرتهای اجتماعی به تمسخرخواهندگرفت ....

لذا درحدمعدودوچهره های مهم موسیقی سنتی یاپاپ مثل استادمحمدرضاشجریان یاشادمهر-

عقیلی و...لازم است.امابیشترازآن برکت رااززندگی خواهدبرد.منزل ومحل کارراپناهگاه اجنه وارواح

شرخواهدکرد.القصه:عوارض مادی ومعنوی خطرناکی دارد ولی انتشارواستماع آن درشب زفاف و

تحریک عواطف جهت جهادفی سبیل الله همینطورعلم موزیک یعنی آشنایی باریتم والحان آوازی

و....بدون استفاده از ساز مخصوصاپیانو گیتارو...فی نفسه مجازودرشرع مقدس کاری ستوده است .

اللهم العجل لولیک الفرج

طبقه بندی: شادمهرعقیلی،  مذهب حقه شیعه،  مرجع تقلید، 
برچسب ها: موسیقی بشنویم!؟، علم موسیقی، فقه وموسیقی، شکست عشقی وموسیقی، غنادرموسیقی، بی غیرتی وموسیقی،    • paper | فال تاروت شش کارتی | خرید بک لینک دائمی
  • فروش لینک دائمی | بک لینک انبوه
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic