تاریخ : دوشنبه 26 خرداد 1399 | 11:46 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل
مرحوم آسیدمحمدباقرعلوی شکیب
یا باقی.شب تاروهوای سردزمستانی درست نازل شده بودم وسط یک شهرک مخروبه!؟
جای که انگارمدتی قبل حمله هوایی راتجربه داشته ولهیب بمب حتی تیرآهن ساختمان-
هارا آب کرده خمیده است واکنون برفک ویخ رویش جایافته اند....هیچ روشنایی درکار
نبود.ساکنین اماهریک به گوشه ای ازخرابه وداخل ماشین های اسقاطی پناه برده باپالتو
وزیرپتوهم ازسوزهوادرامان نبودند.فقط داشتندتحمل می کردند!؟چون انگارچاره ای غیر
آن نبودواین شب سیاه خیال سحرشدن نداشت...
پس ازمدتها گشتن ازدورآتشی دیدم امابی شعله !؟چیزی شبیه قطعه ای نوربودکه جلو
مردجوانی براسفالت مانده واودرحالی که مدام مانع افتادن پتوازدوشش می شدباآن خود
راگرم می کرد.پیش رفتم ولی ازتعجب میخ کوب شدم. مجیدبودهم کلاسی دبیرستانی من.
ولی آخراوکه 18سال قبل مقابل چشمم زیرماشین رفت وخودجنازه اش راکناری کشیدم!؟
وی رامن همیشه خیرندیده صدامی کردم!؟بس که شربودوهربارکه دراطراف ماسبز می شد
ته بندش بلایی هم سرم می آورد....گفتم:خیرندیده اینجاکجاواین آتش بی دودچیست!؟
جواب داد:صدقه سرفاتحه ای است که مادرم هرشب بعدنمازشام برایم می فرستد....
من 18سالی شده که دراین شب سردگیرافتادم.گاهی پنج شنبه هاسرمی زنم به خانه مان
بعدمی بینم کسی به من اعتنانمی کند!؟می روم روی دیوارحیاط می نشینم یادبچگی و
بازی های که آنجا می کردم می افتم...بعدسرمی زنم قبرستان به امیداینکه بشود بروم
داخل بدن خود وزنده شوم و... اماجزچندپاره استخوان چیزی ازآن هم نمانده.....آخرش
دوباره می بینم اینجاهستم بازروزازنوروزی ازنوتاهفته دیگر....
نکند توهم مردی!؟آخه اینجاچکارمی کنی!؟گفتم:مجیدباورمی کنی اصلابه فکرمرگ خودم
نیستم به درک که بمیرم!فقط دنبال کسی می گردم که چندماهی شده آمده طرف شما!؟
پرسید:بچه ات بود!؟جواب دادم:نه اماازآن هم بیشتردوستش داشتم.....ادامه داد:که بودو
دردنیاچه کارمی کرد!؟رساندم:جوانی سیدخادم آقاامام حسین(ع)....گفت:بیشترنگو!؟
آن سرخی رادرانتهای آسمان شب برزخ می بینی خون ابی عبدالله(ع)است که برآسمان
پاشیده وبعدش بهشت برین خدااست.بعضی بندهاانقدراهل بیتی وخوب هستندکه در
این برزخ لعنتی تاقیامت معطل نمی شوندبعدمرگ یکسر می روندبهشت.....
رفیق یابقول خودت پسرتو هم حتماآنجااست(شادی روح سیدمحمدباقرعلوی:الفاتحه)
طبقه بندی: حجت الاسلام سعیدحریری اصل،  شعائرمقدس حسینی،  مرحوم سیدمحمدباقرعلوی،  مذهب حقه شیعه،  چهارده معصوم(علیهم السلام)،  مابعدالطبیعه، 
برچسب ها: مرحوم سیدمحمدباقرعلوی، السیدمحمدباقرالعلوی، شیخ سعیدحریری اصل ومرحوم سیدمحمدباقرعلوی، مرگ، سیدصاحب کرامت، عالم برزخ، جوان ناکام،    • paper | فال تاروت شش کارتی | خرید بک لینک دائمی
  • فروش لینک دائمی | بک لینک انبوه
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic