تاریخ : سه شنبه 27 خرداد 1399 | 11:18 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل
شجریان وگوگوش
سروچمان من چرایادچمن نمی کند................هم دم گل نمی شودیادسمن نمی کند
یاکافی.برای قالب مردم ایران خانم گوگوش ازدهه چهل وپنجاه شناخته می شود
وتازه همین اواخربااشارات همجنس بازانه درکلیپ وکنایه زندن به نام حضرت حجت-
(عج)دراستیج کنسرت عمق فساداخلاقی اوتاحدودی روشده است.امابرای راقم این
متن بعنوان همشهری وی که ازقضابعض کس وکارش رادرتبریزمی شناسم مدتهااست
معلوم بودکه خانه ازپایه خراب می باشد...
ولی راستش درموردآقای محمدرضاشجریان فقط انگشت حیرت به دهان گرفته ام!؟
ازسوی شجریان رابه جوارهمین گوگوش می بینم وازدیگرطرف باعلم زیادوفهم عمیق
وی طرف هستم که به آخرزمان ودوره ای که بعضی ازعمامه به سرهاهم درچاه تصوف
وعرفان غیراشراقی گرفتارآمده اندومولوی ابوبکرزاده رامفتاح که نه رکنی درفهم کلام الله
قلمدادمی نمایدبه سندفیلم ذیل اینگونه بلیغ وبنیادین اصطلاحا پته اوراروی آب می-
ریزد...!؟درسنت وروایات اولیاء خدا(علیهم السلام)شاهدیم مفاهیمی چون شاعری و
نوازندگی و...جداازاینکه موردنقدذاتی هستندحتی درجنبه مثبت ومفهومی هم خیلی
به ندرت استفاده شده است!؟چون ذات این هنرهابه گونه ای است که انسان رابیش
ازحدرقیق لقب واحساسی می نماید.
اصولادرفرهنگ شیعه لطیف ورمانتیک زیستن گریستن وگرفتارعزاء ماندن برعکس
شانتاژ مخالفین آن کارستوده ای نیست!؟منتهااگرمابرمصائب زوات مقدسه اهل بیت-
(علیهم السلام) می سوزیم سرشت این غمها وتمام حواشی ایشان برعکس مابقی
ماتم های گیتی سازنده است.یک مداح درذهن عوام فردافسرده ای حساب می شود
امااگرمعاشرت باوی راتجربه کنیدخواهیدکه اکثرابسیارهم بشاش وپرازانرژی هستند
چون:اصلاحسین جنس غمش فرق می کند...این راه عشق پیچ وخمش فرق می کند
به امیدسلامتی وطول عمراستادمحمدرضاشجریان(حفظه الله)
طبقه بندی: ایران زمین،  روشنفکر،  مذهب حقه شیعه،  انسان،  استادمحمدرضاشجریان، 
برچسب ها: محمدرضاشجریان، گوگوش، سروچمان، شعروموسیقی، مذهب وموسیقی، شعائرمذهبی،    • paper | فال تاروت شش کارتی | خرید بک لینک دائمی
  • فروش لینک دائمی | بک لینک انبوه
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات