تاریخ : پنجشنبه 19 تیر 1399 | 04:55 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

جهادنکاح دواعش

السلام علیکم آل النجوا.تقدس وحرمت  اشیاء واعمال درادیان ریشه دراعتقادبه مابعدالطبیعه دارد

اماهمیشه تاریخ سودجویانی نیزبوده اند که بااستفاده ابزاری ازدین کالای فروشی خودرارنگ ولعاب

قدسی زده وباقیمتی نجومی به خوردخلق الله داده اند.

ازآغازین روزکودتای سقیفه بنی ساعده این رونددرمتن جامعه بی طبقه توحیدی صدراسلام که

روی موازین فطری بشری پی ریزی شده بودسایه نحس خودراافکندوشاهدهستیم دردوره عثمان

برای فروش بهترپیازمدینه هم که روی دست تولیدکننده باد کرده بودحدیث نبوی(ص)جعل می-

کنندچیزی که حضرت ابوذرغفاری رابه خشم وخروش برضدآن سرمایه داری لجام گسیخته بامارک

توحید ؟!وامی دارد.

حرمت بخشیدن به اقلامی که هیچ قدسیتی ندارندبدعتی است که درقرآن کریم باداستان گوساله

سامری وانحرافی که دربنی اسرائیل ایجاد کردپررنگ شده است. باندسقیفه درهربرهه ازتاریخ خود

این بدعت خطرناک رارواج داده است با نیت اینکه بستری مناسب جهت روز مبادا وزمانی که

بخواهندپوستین اسلام راکنارگذاشته باآن چهره جاهلی اصل خودآشکارشوندفراهم باشدتاچرخشهاا

زشعاع توحیدبه مدارشرک سهل گرددوضمناعوام ناس ایشان راازخواب غفلت بیدارنکند.

ازهمین روشترحاج خانم عایشه وحتی پشگل اورا...قداستی فوق معنوی بخشیدندودرجنگ

جمل این حیوان سرخ موبعنوان بیرق ونمادجبهه ای که برامیرالمومنین علی (ع)خروج کرد

شناخته می شود

همین شیوه رندانه ملاک علماء وهابی درحلال دانستن گوشت روباه رومی وحرام شمردن ما
بقی روباهای عالم می باشد!.
ازدیگرزبان بسته هایی که به گونه ای مرموزانه درمنابع عامه قداست برای او تراشیده اندبز
است!؟حاج خانم عایشه می گفت:آیات مربوط به امرالهی درشیرخوردن مردان نامحرم ازپستان
زنان مسلمان(رضاعه کبیره) رابزخورده است ودومی نیزدرشرح فرارش ازغزوه احدخود رابه بز
تشبیه کرده بود.
خداراچه دیده ایدشایدمرادازهردواین بزهای صدراسلام یکی بوده......
به هرحال این روزهاعکسهای از اعضای گروه تروریستی دواعش درحال تیماروعنایت به بزها
منتشرشده است وانگارجماعت مذکور که بواسطه احادیث جعلی اسلاف خوداین گونه مدافع 
محیط زیست وحقوق بزغاله هاهستندهمان جانیانی نمی باشندکه به صغیروکبیرانسانهارحم
ندارندوبه یک زن آنقدرمکررتجاوزمی کنندکه رحم اوضایع می شود.
(دخیلک یاالله دخیلک یاالرسول الله)برسامری وسامریهاازاذل تاابدلعنت.والسلامطبقه بندی: سقیفه بنی ساعده،  امام علی(ع)،  جماعت عمری،  مذهب حقه شیعه، 
برچسب ها: داعش، گوساله سامری، جهادنکاح داعش، عایشه، جنگ جمل، ابوذرغفاری، سقیفه بنی ساعده،    • paper | فال تاروت شش کارتی | خرید بک لینک دائمی
  • فروش لینک دائمی | بک لینک انبوه
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات