تبلیغات
سعیدحریری اصل - مطالب مرداد 1396

سعیدحریری اصل - مطالب مرداد 1396

طلبه علوم مذهبی(عکسها)

طلبه علوم مذهبی(عکسها)

سعیدحریری اصل - مطالب مرداد 1396 طلبه علوم مذهبی(عکسها)
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
آرامستان دارالسلام قم المقدسه.تابستان1396شمسی

موقع گرفتن این عکس یک لحظه فکرکردم آدم زنده ای پشت پرده است!؟
امانه!؟اوازپس پرده زندگی به من می نگریست.رحمت الله الی شیعه حیدر(ع)
غالبابرسرمزارشهیدان باچنین چیدمانی روبروهستیم.شایدحسرت یک
مادردلسوخته ازچیدن سفره عقدبرای پسرش رادرپس این تزئینات بتوان
دید.
دارالسلام رازهای نگفته بسیاردارد!؟چه شبهاکه این درودیوارهاشاهد
انتقال پیکرفرزندان رشیدوطن ومبارزان برضددیکتاتوری محمدرضاشاه
بوده است.آن رادمردان وشیرزنانی که حتی سالهاپس ازشهادتشان
اطرافیان ازمحل دفن آنهاآگاه شدند.غربت عجیبی دارداین قبرستان!؟
بعض کالی به گلومی بخشد....الهم العجل لولیک الفرج
طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: کمیته مشترک ضدخرابکاری، شهیدان انقلاب57، آیت الله غفاری، دارالسلام، قم، قبرستان قدیمی قم، خاک فرج،

تاریخ : چهارشنبه 25 مرداد 1396 | 04:22 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
آرامستان دارالسلام قم المقدسه.تابستان1396شمسیطبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: دارالسلام، دارالسلام قم، خاک فرج، خاک فرج قم، قم، قبرستان قدیمی، قبرستان قم،

تاریخ : چهارشنبه 25 مرداد 1396 | 04:15 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
آرامستان دارالسلام قم المقدسه.تابستان1396شمسی
شهیدآیت الله حسین غفاری آذری بودوطبعا وقتی درقم المقدسه باجد
بنده مرحوم آیت الله عیوضی هم دوره درسی می شودهمین موطن
وزبان مشترک آنهارابه یکدیگرنزدیک کرد.شهادت آیت الله غفاری پس
ازآن همه شکنجه وآزار(تابه روغن داغ وسوراخ کردن بدن بادیرل)
توسط ساواک ودیکتاتوری محمدرضاپهلوی چندین سال پس ازفوت
آیت الله عیوضی(ره)رخ داد.اماآنچه ازشخص غفاری برای مانقل شده
جزنیکی همینطورعدم دخالت درگرایش وسلیقه ها ودفاع جانانه از
اصل نفی دیکتاتوری وبرقراری حکومت آزادی وعدل اسلامی درعین
احترام به تمامی علماء ومراجع تقلیدمعاصرش نبوده است.
مزارشهیدغفاری دردارالسلام قم المقدسه فعلادرحال تعمیراست و
عکس ذیل ازسنگ قبروی است که به اجبارچندمترآن سوترقرارگرفته.


تصویرفوق مربوط به مقبره وتابوت حمل جنازه یکی ازروشنفکران ومبارزین
برضدحکومت پهلوی دوم است که درجوارقبرشهیدآیت الله غفاری است.
درمنتهاعلیه سمت چپ دارالسلام وکناردرب ورودی ودیوارحائل آن قبریکی
ازنزدیکان شهیدآیت الله غفاری(ره)بدون هیچ سنگ قبرویانشانی قراردارد!؟
بخاطراختلافات ودرگیری های سیاسی سال1360شمسی و...این شخص
که عضویکی ازگروه های چپگرای مذهبی بوده وبافرزندارشدآقای غفاری
(شیخ هادی)تفاوت دید شدیدی داشته... اعدام شده وسپس دراینجاخاک
شده است.واقعاکه:چرخ بازیگرازاین بازیهابسیاردارد....خداهمگی را بیامرزد.


برچسب ها: دارالسلام، شهیدحسین غفاری، آیت الله شهیدحسین غفاری، شهیدغفاری وآیت الله عیوضی، مزارشهیدآیت الله غفاری، مزارمبارزان انقلاب57،

تاریخ : دوشنبه 23 مرداد 1396 | 01:53 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
آرامستان دارالسلام قم المقدسه.تابستان1396شمسی

مزارحاج شیخ ابوالقاسم حسینی(ره).تاریخ فوت بهار1358شمسی
قال صدیق اکبروالفاروق العظم علی(ع):الناس موتا واهل العلم احیاء....
مزارآیت الله حاج سیدحسن حسینی(رضوان الله تعالی علیه)طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل، علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: دارالسلام قم، خاک فرج قم، بلوارامام موسی صدرقم، قم، قبرستان قدیمی قم، مزارعلماء مذهب حقه تشیع، اهل العلم،

تاریخ : دوشنبه 23 مرداد 1396 | 01:26 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
آرامستان دارالسلام قم المقدسه.تابستان1396شمسی


طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: دارالسلام قم، خاک فرج قم، بلوارامام موسی صدرقم، قبرستان قدیمی قم، قبرستان، مزارمسلمانان، قم،

تاریخ : یکشنبه 22 مرداد 1396 | 01:09 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
آرامستان دارالسلام قم المقدسه.تابستان1396شمسی


طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: دارالسلام، خاک فرج قم، قبرستان قم، بلوارامام موسی صدرقم، شهرقم، قبرستان قدیمی،

تاریخ : شنبه 21 مرداد 1396 | 03:56 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
بلاشک یکی ازصمیمانه ترین روابط میان طلاب حوزه علمیه قم المقدسه در
طول تاریخ آن بین آیات اعظام حاج شیخ حسینعلی منتظری وشیخ میرزاعلی-
عیوضی گنجی(رحمت الله علیهما)بوده است.ازهمین رودراسفندماه 1384
هجری شمسی وعلارقم بیماری شدیدبه دیدارمعظم له شتافتم وجدازخاطرات
شیرین وجاودانه ای که بارجوع به قسمت شخصی وبگاه بنده قابل مشاهده
است این18قطعه عکس راگرفتم که اکنون به مصداق واقعی یادگاران مانابدل
گشته اند.
روحش شادحضرت استادحاج شیخ حسینعلی منتظری(رضوان الله تعالی علیه)وقتی عکس فوق که آخرین بودراگرفتم همانطورکه چشم به زمین دوخته بود
خداحافظی کردم!؟
گفتم:آقامریضی امانم رابریده حالم روزبه روزبدترمی شود...
وحاج شیخ حسینعلی جواب داد:ماهمه رفتنی هستیم....توکلت به خدا وآقا
امام زمان(عج)باشد...راه من نیست!؟راه دیگری همینطور....راه خداست.....
درست پس ازیک سال ازفوت ایشان آذر1389ودرمسجدمقدس جمکران با
عنایت مولاناامام مهدی(عجل الله تعالی فرج الشریف)سلامتی خودرابازیافتم
وتازه فهمیدم آن حکیم بزرگ بهترین دارورابه من نشان می داد...روحش شاد

طبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع، عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: آخرین عکس سعیدحریری اصل ازآیت الله منتظری، نجف آباد، حسینعلی منتظری، مرجع آزادگان...، آیت الله العظمی حاج شیخ حسینعلی منتظری(ره)،

تاریخ : پنجشنبه 19 مرداد 1396 | 10:51 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
بلاشک یکی ازصمیمانه ترین روابط میان طلاب حوزه علمیه قم المقدسه در
طول تاریخ آن بین آیات اعظام حاج شیخ حسینعلی منتظری وشیخ میرزاعلی-
عیوضی گنجی(رحمت الله علیهما)بوده است.ازهمین رودراسفندماه 1384
هجری شمسی وعلارقم بیماری شدیدبه دیدارمعظم له شتافتم وجدازخاطرات
شیرین وجاودانه ای که بارجوع به قسمت شخصی وبگاه بنده قابل مشاهده
است این18قطعه عکس راگرفتم که اکنون به مصداق واقعی یادگاران مانابدل
گشته اند.
روحش شادحضرت استادحاج شیخ حسینعلی منتظری(رضوان الله تعالی علیه)طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل، علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: آیت الله حسینعلی منتظری، عکس های آیت الله منتظری، عکس های منتشرنشده آیت الله حسینعلی منتظری، منتظری عکس، آیت الله منتظری وسعیدحریری اصل، فقیه عالیقدر، مرجع نجف آبادی،

تاریخ : پنجشنبه 19 مرداد 1396 | 10:42 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
بلاشک یکی ازصمیمانه ترین روابط میان طلاب حوزه علمیه قم المقدسه در
طول تاریخ آن بین آیات اعظام حاج شیخ حسینعلی منتظری وشیخ میرزاعلی-
عیوضی گنجی(رحمت الله علیهما)بوده است.ازهمین رودراسفندماه 1384
هجری شمسی وعلارقم بیماری شدیدبه دیدارمعظم له شتافتم وجدازخاطرات
شیرین وجاودانه ای که بارجوع به قسمت شخصی وبگاه بنده قابل مشاهده
است این18قطعه عکس راگرفتم که اکنون به مصداق واقعی یادگاران مانابدل
گشته اند.
روحش شادحضرت استادحاج شیخ حسینعلی منتظری(رضوان الله تعالی علیه)خیلی دوست داشتم به جای عکاسی بتوانم آن لحظات ناب رافیلم برداری کنم
اماافسوس آنچه دردستم بودیک دوربین یاشیکاآن هم ازنوع آنالوگ بیشترنبود...
پس به ذهنم رسیدباعکسهای پی درپی شکل فریم های فیلم رابدان ببخشم
حضرت آیت الله(ره)باحوصله تحمل فرمودند.امادرآن حالت هم بازباعمل خوددرس
دیگری به من داد!؟مشغول صحبت بایکی ازکارکنان دفترش شدتاوقتش راصرفابه
سوژه عکس بودن نگذراند...الهم احشرهومع مولاناامیرالمومنین علی(ع)طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل، علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: حسینعلی منتظری، عکس های منتشرنشده آیت الله منتظری، مرجع نجف آبادی، فقیه عالیقدرحاج شیخ حسینعلی منتظری(ره)، آیت الله العظمی حاج شیخ حسینعلی منتظری(ره)، منتظری عکس، عکس های سعیدحریری اصل ازآیتالله حسینعلی منتظری،

تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 | 07:51 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
بلاشک یکی ازصمیمانه ترین روابط میان طلاب حوزه علمیه قم المقدسه در
طول تاریخ آن بین آیات اعظام حاج شیخ حسینعلی منتظری وشیخ میرزاعلی-
عیوضی گنجی(رحمت الله علیهما)بوده است.ازهمین رودراسفندماه 1384
هجری شمسی وعلارقم بیماری شدیدبه دیدارمعظم له شتافتم وجدازخاطرات
شیرین وجاودانه ای که بارجوع به قسمت شخصی وبگاه بنده قابل مشاهده
است این18قطعه عکس راگرفتم که اکنون به مصداق واقعی یادگاران مانابدل
گشته اند.
روحش شادحضرت استادحاج شیخ حسینعلی منتظری(رضوان الله تعالی علیه)

پس ازاتمام سخنرانی وعلارقم اینکه دوربینم فلش داشت چشم دوخت به
لنز ونورآن راتحمل کرد.تاگذشته ازیک عکس یادگاری درس اخلاقی نیز
داده باشد.واقعا نازنین مردی بود....
سعیدحریری اصل درکنارآیت الله العظمی حاج شیخ حسینعلی منتظری(ره)

طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل، علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: حسینعلی منتظری، عکس های منتشرنشده آیت الله منتظری، عکس مرحوم منتظری، مجتهدنجف آبادی، فقیه عالقدرمنتظری عکس، دیدارنوه آیت الله عیوضی باشادروان شیخ حسینعلی منتظری، سعیدحریری اصل وحسینعلی منتظری،

تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 | 07:42 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
بلاشک یکی ازصمیمانه ترین روابط میان طلاب حوزه علمیه قم المقدسه در
طول تاریخ آن بین آیات اعظام حاج شیخ حسینعلی منتظری وشیخ میرزاعلی-
عیوضی گنجی(رحمت الله علیهما)بوده است.ازهمین رودراسفندماه 1384
هجری شمسی وعلارقم بیماری شدیدبه دیدارمعظم له شتافتم وجدازخاطرات
شیرین وجاودانه ای که بارجوع به قسمت شخصی وبگاه بنده قابل مشاهده
است این18قطعه عکس راگرفتم که اکنون به مصداق واقعی یادگاران مانابدل
گشته اند.
روحش شادحضرت استادحاج شیخ حسینعلی منتظری(رضوان الله تعالی علیه)طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل، علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: عکس های سعیدحریری اصل ازآیت الله منتظری(ره)، عکس های دیده نشده آیت الله حسینعلی منتظری(ره)، حاج شیخ حسینعلی منتظری، نجف آبادمنتظری، مرجع تقلیدشیعه آیت الله منتظری(ره)، حسینعلی منتظری، فقیه عالیقدرحسینعلی منتظری،

تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 | 12:39 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
بلاشک یکی ازصمیمانه ترین روابط میان طلاب حوزه علمیه قم المقدسه در
طول تاریخ آن بین آیات اعظام حاج شیخ حسینعلی منتظری وشیخ میرزاعلی-
عیوضی گنجی(رحمت الله علیهما)بوده است.ازهمین رودراسفندماه 1384
هجری شمسی وعلارقم بیماری شدیدبه دیدارمعظم له شتافتم وجدازخاطرات
شیرین وجاودانه ای که بارجوع به قسمت شخصی وبگاه بنده قابل مشاهده
است این18قطعه عکس راگرفتم که اکنون به مصداق واقعی یادگاران مانابدل
گشته اند.
روحش شادحضرت استادحاج شیخ حسینعلی منتظری(رضوان الله تعالی علیه)


طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل، علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: عکس های منتشرنشده آیت الله منتظری، عکس حاج شیخ حسینعلی منتظری(ره)، منتظری، مرجع تقلیدشیعه حسینعلی منتظری، حسینعلی منتظری عکس، نجف آبادمنتظری، شهیدمحمدمنتظری،

تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 | 04:34 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
آرامستان دارالسلام قم المقدسه.تابستان1396شمسیطبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: دارالسلام، دارالسلام قم، قبرستان خاک فرج قم، بلوارامام موسی صدرقم، خاک فرج قم، مزارمسلمانان، السلام الی اهل لااله الا الله،

تاریخ : سه شنبه 17 مرداد 1396 | 10:45 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
آرامستان دارالسلام قم المقدسه.تابستان1396شمسی
طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: دارالسلام، قم المقدسه، قبرستان قدیمی قم، مزارمسلمانان، خاک فرج قم، بلوارامام موسی صدرقم، قبرستان دارالسلام قم،

تاریخ : سه شنبه 17 مرداد 1396 | 10:33 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
آرامستان دارالسلام قم المقدسه.تابستان1396شمسیدرقبرستان یکی ارناراحت کننده ترین صحنه هادیدن عکس کودکان
معصومی است که اجل امانشان نداده غنچه گلهای سوخته دنیا.
چقدرخوبه وقتی به سمت حرم امام(ع)یایکی ازفرزندان اومی رویم
گوشه ذهن خودداشته باشیم که این بزرگ بیشترازآن طفل کوچک
معصوم وپاک بوده است بلاشک حس ونگاه مادرزیارت بدین گونه
بسیارتفاوت خواهدکرد.زیارت قبول.التماس دعاطبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: طفلک معصوم، قبربچه، غنچه گل سوخته، دارالسلام قم، خاک فرج، دارالسلام، قبرستان قدیمی،

تاریخ : دوشنبه 16 مرداد 1396 | 09:34 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
آرامستان دارالسلام قم المقدسه.تابستان1396


عکس گرفتن درمقابل پرده نقاشی شده ازبارگاه امام هشتم(ع)
درروزگارنه چندان دورکار جالبی میان شیعیان بودلابدشماهموطن
عزیزهم چنین عکسی ازبزرگترهای فامیل دارید.
به نام نامی مادرکه هلال زادگی خودرامدیون اووتبری ازقاتلانش
هستیم.یافاطمه الزهراء(سلام الله علیه)


طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: دارالسلام، قبرستان خاک فرج قم، دارالسلام خاک فرج، خاک فرج قم، بلوارامام موسی صدرقم، قبرستان قدیمی، تابلوقدیمی نام حضرت زهراء(س)،

تاریخ : دوشنبه 16 مرداد 1396 | 09:14 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
آرامستان دارالسلام قم المقدسه.تابستان1396
مرحوم شیخ محمدجعفراخوان مقدمطبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل، علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: دارالسلام قم، دارالسلام خاک فرج قم، خاک فرج قم، خاک فرج قبرستان قدیمی، السلام الی اهل لااله الی الله، پنجشنبه بعدازظهر،

تاریخ : یکشنبه 15 مرداد 1396 | 10:19 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
آرامستان دارالسلام قم المقدسه.تابستان1396
تابلوی شعری درسوگ مادر
طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: دارالسلام قم المقدسه، آرامستان دارالسلام، قبرستان قدیمی، قم، خاک فرج دارالسلام، خاک فرج قم، عکس مردگان،

تاریخ : یکشنبه 15 مرداد 1396 | 10:12 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
حرم مطهرحضرت علی بن موسی الرضا(ع)مشهدمقدس تابستان1394


وردوی حرم مطهررضوی مشهدمقدسطبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: مشهد، عکس حرم امام رضا(ع)، حرم مطهررضوی، امام رضا(ع)، حرم امام رضا(ع)، حرم امام هشتم، امام هشتم(ع)،

تاریخ : جمعه 13 مرداد 1396 | 03:01 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات

(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
بارگاه منورچهل اختران ورواق های اطرافش واقع درخیابان آذرقم المقدسه
مدفن جمع زیادی ازفرزندان معصومین(علیهم السلام)است که مزارحضرت
موسی مبرقع(ع)چون خورشیدی درمیانشان می درخشد.الهم ارزقنازیارت
هذاسادات وجمیع اولیاءفی مشارق ومغارب الارض وحتی الاخرهطبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: چهل اختران قم، حضرت موسی مبرقع(ع)، مشهدقم، خیابان آذرقم، قم المقدسه، امام زاده ای سرراه جمکران، امام زادگان قم،

تاریخ : پنجشنبه 12 مرداد 1396 | 07:35 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By Slide Skin:.