تبلیغات
سعیدحریری اصل - مطالب علماء مذهب حقه تشیع

سعیدحریری اصل - مطالب علماء مذهب حقه تشیع

طلبه علوم مذهبی(عکسها)

طلبه علوم مذهبی(عکسها)

سعیدحریری اصل - مطالب علماء مذهب حقه تشیع طلبه علوم مذهبی(عکسها)
علی اکبرمهدی پوروسعیدحریری اصل
یاالکریم.تصویردیدارسعیدحریری اصل باحضرت استاد
شیخ علی اکبرمهدی پور نویسنده عالیقدرمذهبی وصاحب
آثاری چون کتاب اجسادجاویدان و...به تاریخ اسفند1394
(اگرتمایل به مشاهده عکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.)
کتاب اجسادجاویدانطبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل، علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: شیخ علی اکبرمهدی پور، استادمهدی پور، علی اکبرمهدی پورتبریزی، سعیدحریری اصل وشیخ علی اکبرمهدی پور، دیدارنوه آیت الله عیوضی وشیخ علی اکبرمهدی پور،

تاریخ : شنبه 27 خرداد 1396 | 01:20 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
اکبرخرازیپیشکاردکترمصدق
سلام الی آل طاها
اگربه پرچم روی مزارآقای بازرگان که درمطالب قبلی عکسش راگذاشته ام
دقت کنیددرقسمت قرمزرنگ وانتهای آن نوشته شده:اکبرخرازی.ایشان
پیرمردبزرگواری بودکه سالهاسمت پیشکاری دکترمصدق وبعدامهندس بازرگان
وآقای ابراهیم یزدی راداشت.تاآخرعمربا تاکسی معروف نارنجی رنگ خودبه
شغل شریف رانندگی مشغول بودوعزت نفس وشخصیت جالبی داشت
العان یک حمله شدیدی ازناحیه روشنفکرنماهابه تبری وشعائرحسینی صورت
می گیردغالب این جماعت منورفکرایرانی هم یک تعصب عجیبی به امثال
کوروش یامرحوم دکترمصدق نشان می دهند...شادروان خرازی پیشکاردکتر-
مصدق درتهران زندگی می کردوجداازمبارزات سیاسی اجتماعی که به نفع
همفکرانش داشت بایک تاکسی قدیمی تاآخرعمرمسافرکشی می کرد.
یکباربه من گفت:مرحوم مصدق دامادامام جمعه وقت تهران بودخیلی به
دستگاه عزاداری امام حسین(ع)توجه داشت دراحمدآبادکه ده  وملک اوبود
عزداری دراوج شکوه وآزادی رواج داشت.می گفت:یهودیان وفراماسونری
دردنیانمادی عمل می کنندیعنی نمادهای خودرادرقالب هرچیزی جامی کنند
مثلاشکل مثلث روی دلارو...نمادهای عاشورایی مثل یک سدجلوترویج
مخفیانه اینهادرمملکت مارامی گیرد.
القصه خواستم بدین وسیله یادونامش راگرامی دارم چون برگردن حقیرحق
نان ونمک دارد.خدایش رحمت کندوبادکترمحمدمصدق درجواراولیاء مذهب-
حقه تشیع محشورفرماید.
کتاب شیعه دکترمحمدمصدقطبقه بندی: علماء مذهب حقه تشیع،
برچسب ها: خاطره ای ازدکترمحمدمصدق، مصدق وتشیع، کتاب شیعه دکترمحمدمصدق، اکبرخرازی، پیشکاردکترمصدق اکبرخرازی، تاکسی نارنجی، نظردکترمحمدمصدق درباره شعائرحسینی،

تاریخ : یکشنبه 21 خرداد 1396 | 11:39 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By Slide Skin:.