طلبه علوم مذهبی
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسلاید شو

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

چرابه استقبال محرم می رویم!؟

 یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَی الاَْرْواحِ الَّتی حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّی سَلامُ اللَّهِ

شهیدشیخ احمدکافی:می گویندگریه کارزنهااست.امام زمان(عج)

زن هست که گریه می کند؟!چشم های کورشده ات زیارت ناحیه

مقدسه و...راندیده است.

پیروافاضات جناب آخوندمحسن قرائتی درنفی پیشوازمحرم الحرام

وعاشورای اعظام ونامه ای که دراین باب به محضرعالم بزرگوار

آقای حاج شیخ ابراهیم امینی(دامت برکاته)نوشته شددرتکمله سخن

چندخط رابایسته می دانم.

احیاء دین نبوی ومذهب علوی بلاشک وشبهه حاصل ریخته شدن

خون بعض آل الله ودرراس همه نوه پیغمبراکرم(ص)درصحرای طف

کربلااست.یکی ازاجزاء ومناسک مکتبی اسلام روزه داری است که

فی نفسه حالت خوش آیندی نمی باشد.گرسنگی وعطش رنج فراوان

دارد.حال وبااین وجودهیچ کدام ازفقه های برجسته وماضی حکم

به عدم استقبال ازرمضان وروزه داری قبل ازرویت هلال ماه نداده اند.

ودرطول تاریخ اسلام بیشمارمومن دست به این اقدام ستوده می زنند.

حال چگونه است که برای عاشورا یعنی مظهرونمادمظلومیت حضرت

سیدالشهداء(ع)که احیاگرراستین روزه نمازحج وهرسنت دینی دیگری

است وطبق آن فرمایش شریف :خون داخل بطن قلبش راهم نثارکرده

پیشواز رفتن اشکال دارد!؟بله وقتی شخصی به هزارویک بهانه عنصر

بنیادین ولاینفک تبری راازدستورعمل خودکنارزدحاصلش حرف زدنی

می شودمطابق نظراعداء الحسین(ع).درست درهمین روزهااست که

عمرسعد شمر خولی وسنان و...پس ازبرانداختن پیکرحضرت مسلم بن-

عقیل(ع)درکوچه وبازارکوفه فریادزده تبلیغ می کنند:مردم نرویدبه استقبال

حسین اوبرخلیفه الله برشوریده است.امابشنودمحسن قرائتی مامثل حبیب

بن مظاهریم وازهربیراه وبه هرترفندی شده خودرابه پسرپیغمبرمی رسانیم

زمان ومکان راهم بخاطراین هدف به چالش و سخره می گیریم ودرپاس-

داشت مرزسرخ شعائرحسینی ازهستی خویش هم درخواهیم گذشت.

[

]
  


برچسب ها: کنایه شهیدکافی، محسن قرائتی، استقبال ازمحرم، محرم برتراست یارمضان، رنج روزه، محسن قرائتی بشنود، مرگ بردشمن شعائرحسینی،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:شنبه 18 شهریور 1396    تاریخ : 12:41 ب.ظ

نظرات

نامه ای به آیت الله ابراهیم امینی(دامت برکاته)

[

]

باعرض سلام وتبریک به جهت عیدسعیدغدیرخم محضرعالم جلیل القدر

آقای آیت الله شیخ ابراهیم امینی نجف آبادی(حفظ الله)وامابعد...

مدتی است قسمتی ازبرنامه شبکه سه ورسانه ملی مربوط به سخنان

حجت السلام محسن قرائتی درنکوهش به استقبال محرم وعزاداری

سالارشهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)رفتن درشبکه های اجتماعی

اینترنت دست به دست شده ضمینیه انحرافی عمیق درتفکروباورهای

مذهبی غالب ملت ایران است.

این کمترین ازمحضرآن فقیه بزرگوارچندپرسش ویک درخواست دارد:

آیاطبق نص صریح قرآن کریم یعقوب نبی(ع)تنهابااحتمال اینکه فرزندش

دچاررنج وحتی مرگ شده به استقبال این وضع نرفت وسالهانگریست

چنانکه نابیناشد!؟

آیایوسف پیامبر(ع)طبق تفسیرآن رویای صادقه به استقبال خشکسالی که

اتفاق خوبی نیست نرفت وسیلوی ذخیره گندم راه انداخت!؟

مگرغالب انبیاء برجسته(علیهم السلام) باسندصحیح سالها قبل ازواقعیه طف

درکربلادچارخسران ومسدومیت جسمی نشدندتابادرک این غم به پیشواز

آن رفته باشند!؟

داستان سپردن خاک کربلابه ام السلمه(س)وگریستن درفراغ نوه عزیزش

ازنبی مکرم(ص) معروف ومستندنیست!؟

قصه استقبال هرروزه مولاناحجت بن الحسن(عج)بااشکی که منتهی به

قطرات خون می شودوازیادآوری فاجعه عاشور61هجری است ودر

بسیارروایات وادعیه مذهبی ماذکرشده بلاشک معرف حضورشماهست.

به سندصحیح درکافی بحارشریف حضرت ثامن(ع)به هنگام حضوردر

خراسان وبانزدیک شدن ایام محرم الحرام علائم عزاوسوگ بردرودیوار

بیت خودنسب می کردو....

درمملکتی که این شیخ موردبحث زندگی وافاضات می کنندچندین ستاد

وارگان پیشوازحوادث بدچون بلاهای طبیعی تشییع جنازه شهداء وراهداری

...وجوددارد اماهرگزمعترض به آنهانشده ودرکمال وقاهت همینطورخام

خیالی مشغول گذاشتن چوب لای چرخ دستگاه حسینی است....آقای

امینی نمازبلاشک وبراتفاق رای جمیع فرق اسلامی ستون دین است

درمملکتی که چنین شخصی بعنوان رئیس ستاداقامه نمازمنسوب شده

چگونه تقاضای لطف وترحم الهی به حسب نیایش های مردم ونزول

برکت و...دارید!؟

ازشماودیگرعقلای حاکمیت انتظارمی رودپیش ازآنکه رفتارهای موزی

وزننده این جماعت وتابع له الی ذلک موجب شورمذهبی ملت گردیده و

اساس نظام حاکم رادچارچالش کندچاره ای بیندیشید.

والله مالک یوم الدین وسلام علیکم والی عبادالله الصالحین .

غدیر1438هجری قمری


  


برچسب ها: آیت الله ابراهیم امینی، نامه سعیدحریری اصل به آیت الله ابراهیم امینی، اشتباه فاحش محسن قرائتی، محسن قرائتی، استقبال ازمحرم، قرائتی درشبکه سه،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:شنبه 18 شهریور 1396    تاریخ : 09:18 ق.ظ

نظرات