طلبه علوم مذهبی
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسلاید شو

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مزارآیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)2


هوالباقی.بالاخره صبح جمعه ای وصل یارحاصل شده!؟روح بلندآیت الله
عیوضی به سوی خالقش پرمی کشد.
پیکرایشان بعدازغسل وکفن شدن چندروزی درمسجدمحله تپلی باغ
نگهداری می شودامابه علت ضعف شدیدمالی خانواده و...امکان فرستادن
آن به قم المقدسه نیست.دست آخربه پیشنهادمرحوم آیت الله علی یالقوز-
آقاچی که درمراسم ختم ایشان شرکت فعال داشت جنازه معظم له به
قبرستان طوبایه تبریزمنتقل شده درمیانه مزاردوشخصیت برجسته آذربایجان
یعنی باقرخان(سالارملی)وآیت الله میرزافتاح شهیدی(ره)که حق استادی به
گردن آیت الله عیوضی داشت دفن می گردد.علمابرجسته تبریزچون ناصرزاده
توتونچی وخسروشاهی و...به تمجیدازاوسخن می گویند...
(تصویرمرحوم شیخ علی یالقوزآقاچی رادرذیل همین متن مشاهده می کنید)  


برچسب ها: مزارروحانیون شیعه، طوبایه تبریز، مزارباقرخان سالارملی، مزارآیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی، شاگردآیت الله العظمی بروجردی(ره)، تبریز، علماء تبریز،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:پنجشنبه 16 شهریور 1396    تاریخ : 09:22 ب.ظ

نظرات

کارخانه سیمان صوفیان آذربایجانشرقی ایران

کارخانه سیمان صوفیان.عکاس سعیدحریری اصل
یاهو.مقابل هرعکس شماره ای هست اگرروی همان نمره درذیل
کلیک کنیدمتناسب باسرورانتخابی تلگرام یااینستگرام و...تصویر
را دراندازه بزرگ مشاهده خواهیدکرد.عکاس سعیدحریری اصل
(کارخانه قدیمی تولیدسیمان واقع دروروی صوفیان ازطرف تبریز)
(یک)  (دو)  (سه)

(یک) (دو) (سه)

(یک) (دو) (سه)


  


برچسب ها: سیمان صوفیان، کارخانه، سیمان، صوفیان، آذربایجانشرقی، تبریز، صنعت آذربایجانشرقی،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:پنجشنبه 16 شهریور 1396    تاریخ : 02:37 ب.ظ

نظرات