سیدصاحب کرامت!؟


اولین مستمع مجلس پرفیض حسین...مادرش حضرت زهراء است خدامی داند
یاالعالم.اولین منبروسط حیاط مسجدجمکران بود!؟درآن دل شب که من چهاردست
وپاخودم راازپله هایش بالاکشیم تازانوهای تورابغل کنم امادشداشه سیاهت چنان
بلند بودکه پله های پوشانده شده بادامن تونسیبم گشت....!؟وصدای خروشان آب
حاصل ازرودخانه سمت راست مسجدنگذاشت تاصوت تو رابشنوم......
دومین منبرروی ایوان خانه ات که بازشلوغی شهردودگرفته تهران صدایت رانامفهوم
می کرد.....
منبرسوم امادیگرصحبت ازمانع نبود!؟درخرابه شام بودم که سراغم آمدی!؟ومن سر
ازبیخ بریده ای رامی دیدم که حتی زبان ازدهانش افتاده بودوچون پرندگان درفضای
اطراف چرخ می زد.....السلام علیک یابن ذبیح آل محمد(ص)
درست است برادرنشدهرگز آنگونه که بایدباهم حرف بزنیم....اماتومنظورخویش را
خوب به من رسانده ای!؟روزی که پرچم سرخ روی پیکرت رابرنرده آهنی که بدان
تکیه داده وبه منزول زده بودی دیدم درک کردم که دوسراین رویاهای خیالی چه
سان درواقعیت تنیده شده است.خدایی بازهم سراغ من بیا!؟من به این خواب تو
هم دل خوش هستم!؟داداش بدترازاسیری زیرخاک بندگی روی آن است!؟چنان
گرفتارت می کندکه ندانی روزی عاقبت به زیرزمین خواهی رفت.......
تومی دانی که من یتوکل الی مولانامهدی(عج)می توانستم نقش بزرگی دززنده
ماندنت ایفاکنم!؟امانگذاشتند...وبادست ردبه سینه من صاحبی رنجیدکه نباید...
قهرش گرفت وبردت....
امااکنون بگذارالاقل بازنده نگاه داشتن یادتو این زخم کاری که روح وجانم رامی-
خوردمرحم گذارم.راستش هروقت به سمت جمکران می روم جرشرم ازآقاندارم!؟
مدام باخودم فکرمی کنم ایشان(عج)می فرماید:هدیه ای دادمت که عمودی برزمین
راه می رفت وتوناسپاس افقی آن هم کنارمقام مابه خاکش کردی......
سیدی حق داری!؟ارزش بخشش شمابیش ازبضاعت مزجات حقیر بود!؟اماحاشابه
کرمت که سپرده ای رابازستاند!؟می دانم دوباره نعمت همجواری خواهی بخشید!؟
امروزغیبت دررویاوفردای ظهوربه واقعیت....معکم معکم لامع غیرکم........
الهم العجل لولیک الفرج

تاریخ ارسال : یکشنبه 26 فروردین 1397 06:48 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

مسجدمقدس جمکران2


الهم العجل لولیک الفرج
(عکاس سعیدحریری اصل فروردین1397شمسی مسجدمقدس جمکران)

تاریخ ارسال : جمعه 24 فروردین 1397 05:56 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

صاحب الامر(عج)

اَللّـهُمَّ رَبَّ النُّورِ الْعَظیمِ

قال ابو جعفر باقرعلیه السلام : "صاحب هذالامر اصغرنا سناً و اخملنا شخصاً

سروده سعیدحریری اصل

گل نرگس سحرگاهی شکفته..........................هرآنچه بایدش یکجا بگفته

تبارک بروجودعین نورش................................که شب راازنگاه دل بسفته

اگرچه پشت ابرش درنهفته...........................همی عارف کلامش راشنفته

هرازآنی نصیحت را بگفته..............................غم غربت بدین منهج برفته

(تاساعاتی دیگردرمسجدمقدس جمکران دعاگودوستان هستم انشاء الله

یکشنبه5فروردین1396شمسی.سعیدحریری اصل)

العَجلَ یا مولایَ یا صاحِبَ الزَّمان(عج)تاریخ ارسال : یکشنبه 5 فروردین 1397 03:35 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل

مزارالرادودالحسینی مرحوم سیدمحمدباقرعلوی(3)


یاالحی.مزارفرزندفاطمه زهراء(س)الرادودالحسینی شاگردملاباسم کربلایی مرحوم سیدمحمدباقرعلوی
ویکی ازبستگان نزدیکش که ازسالهاپیش درنزدیکی قبر وی آرمیده است.آرامستان بقیع قم المقدسه
جنب مسجدمقدس جمکران بعدازمیدان بقیه الله(عج)به طرف حرم مطهرخانم فاطمه معصومه(س).
عکاس سعیدحریری اصل. گرفته شده دراسفند1396شمسی

تاریخ ارسال : پنجشنبه 17 اسفند 1396 10:23 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل