حرم خانم فاطمه معصومه(س)1


یاالمنیر.آسمان بغض داشت که به صحن بانو(س)رسیدم!؟
ودوچشمه رحمت خدایی رادریک قاب جادادم...
(قم المقدسه.حرم حضرت فاطمه معصومه(س)بهار1395)
عکاس سعیدحریری اصل

تاریخ ارسال : دوشنبه 11 دی 1396 03:18 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل