سعیدحریری اصل - مطالب ابر دارالسلام

طلبه علوم مذهبی(عکسها)

طلبه علوم مذهبی(عکسها)

سعیدحریری اصل - مطالب ابر دارالسلام طلبه علوم مذهبی(عکسها)
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
آرامستان دارالسلام قم المقدسه.تابستان1396شمسی

موقع گرفتن این عکس یک لحظه فکرکردم آدم زنده ای پشت پرده است!؟
امانه!؟اوازپس پرده زندگی به من می نگریست.رحمت الله الی شیعه حیدر(ع)
غالبابرسرمزارشهیدان باچنین چیدمانی روبروهستیم.شایدحسرت یک
مادردلسوخته ازچیدن سفره عقدبرای پسرش رادرپس این تزئینات بتوان
دید.
دارالسلام رازهای نگفته بسیاردارد!؟چه شبهاکه این درودیوارهاشاهد
انتقال پیکرفرزندان رشیدوطن ومبارزان برضددیکتاتوری محمدرضاشاه
بوده است.آن رادمردان وشیرزنانی که حتی سالهاپس ازشهادتشان
اطرافیان ازمحل دفن آنهاآگاه شدند.غربت عجیبی دارداین قبرستان!؟
بعض کالی به گلومی بخشد....الهم العجل لولیک الفرج
طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: کمیته مشترک ضدخرابکاری، شهیدان انقلاب57، آیت الله غفاری، دارالسلام، قم، قبرستان قدیمی قم، خاک فرج،

تاریخ : چهارشنبه 25 مرداد 1396 | 04:22 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
آرامستان دارالسلام قم المقدسه.تابستان1396شمسیطبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: دارالسلام، دارالسلام قم، خاک فرج، خاک فرج قم، قم، قبرستان قدیمی، قبرستان قم،

تاریخ : چهارشنبه 25 مرداد 1396 | 04:15 ق.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
آرامستان دارالسلام قم المقدسه.تابستان1396شمسی
شهیدآیت الله حسین غفاری آذری بودوطبعا وقتی درقم المقدسه باجد
بنده مرحوم آیت الله عیوضی هم دوره درسی می شودهمین موطن
وزبان مشترک آنهارابه یکدیگرنزدیک کرد.شهادت آیت الله غفاری پس
ازآن همه شکنجه وآزار(تابه روغن داغ وسوراخ کردن بدن بادیرل)
توسط ساواک ودیکتاتوری محمدرضاپهلوی چندین سال پس ازفوت
آیت الله عیوضی(ره)رخ داد.اماآنچه ازشخص غفاری برای مانقل شده
جزنیکی همینطورعدم دخالت درگرایش وسلیقه ها ودفاع جانانه از
اصل نفی دیکتاتوری وبرقراری حکومت آزادی وعدل اسلامی درعین
احترام به تمامی علماء ومراجع تقلیدمعاصرش نبوده است.
مزارشهیدغفاری دردارالسلام قم المقدسه فعلادرحال تعمیراست و
عکس ذیل ازسنگ قبروی است که به اجبارچندمترآن سوترقرارگرفته.


تصویرفوق مربوط به مقبره وتابوت حمل جنازه یکی ازروشنفکران ومبارزین
برضدحکومت پهلوی دوم است که درجوارقبرشهیدآیت الله غفاری است.
درمنتهاعلیه سمت چپ دارالسلام وکناردرب ورودی ودیوارحائل آن قبریکی
ازنزدیکان شهیدآیت الله غفاری(ره)بدون هیچ سنگ قبرویانشانی قراردارد!؟
بخاطراختلافات ودرگیری های سیاسی سال1360شمسی و...این شخص
که عضویکی ازگروه های چپگرای مذهبی بوده وبافرزندارشدآقای غفاری
(شیخ هادی)تفاوت دید شدیدی داشته... اعدام شده وسپس دراینجاخاک
شده است.واقعاکه:چرخ بازیگرازاین بازیهابسیاردارد....خداهمگی را بیامرزد.


برچسب ها: دارالسلام، شهیدحسین غفاری، آیت الله شهیدحسین غفاری، شهیدغفاری وآیت الله عیوضی، مزارشهیدآیت الله غفاری، مزارمبارزان انقلاب57،

تاریخ : دوشنبه 23 مرداد 1396 | 01:53 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
آرامستان دارالسلام قم المقدسه.تابستان1396شمسی


طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: دارالسلام، خاک فرج قم، قبرستان قم، بلوارامام موسی صدرقم، شهرقم، قبرستان قدیمی،

تاریخ : شنبه 21 مرداد 1396 | 03:56 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
آرامستان دارالسلام قم المقدسه.تابستان1396شمسیطبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: دارالسلام، دارالسلام قم، قبرستان خاک فرج قم، بلوارامام موسی صدرقم، خاک فرج قم، مزارمسلمانان، السلام الی اهل لااله الا الله،

تاریخ : سه شنبه 17 مرداد 1396 | 10:45 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
آرامستان دارالسلام قم المقدسه.تابستان1396شمسی
طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: دارالسلام، قم المقدسه، قبرستان قدیمی قم، مزارمسلمانان، خاک فرج قم، بلوارامام موسی صدرقم، قبرستان دارالسلام قم،

تاریخ : سه شنبه 17 مرداد 1396 | 10:33 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
آرامستان دارالسلام قم المقدسه.تابستان1396شمسیدرقبرستان یکی ارناراحت کننده ترین صحنه هادیدن عکس کودکان
معصومی است که اجل امانشان نداده غنچه گلهای سوخته دنیا.
چقدرخوبه وقتی به سمت حرم امام(ع)یایکی ازفرزندان اومی رویم
گوشه ذهن خودداشته باشیم که این بزرگ بیشترازآن طفل کوچک
معصوم وپاک بوده است بلاشک حس ونگاه مادرزیارت بدین گونه
بسیارتفاوت خواهدکرد.زیارت قبول.التماس دعاطبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: طفلک معصوم، قبربچه، غنچه گل سوخته، دارالسلام قم، خاک فرج، دارالسلام، قبرستان قدیمی،

تاریخ : دوشنبه 16 مرداد 1396 | 09:34 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
(اگرتمایل به مشاهده هرعکس درسایزبزرگترداریدپس ازنسب نرم افزار
تلگرام مخصوص گیرنده خودبرروی آن کلیک کنید.عکاس این مجموعه
سعیدحریری اصل می باشد)
آرامستان دارالسلام قم المقدسه.تابستان1396


عکس گرفتن درمقابل پرده نقاشی شده ازبارگاه امام هشتم(ع)
درروزگارنه چندان دورکار جالبی میان شیعیان بودلابدشماهموطن
عزیزهم چنین عکسی ازبزرگترهای فامیل دارید.
به نام نامی مادرکه هلال زادگی خودرامدیون اووتبری ازقاتلانش
هستیم.یافاطمه الزهراء(سلام الله علیه)


طبقه بندی: عکس های سعیدحریری اصل،
برچسب ها: دارالسلام، قبرستان خاک فرج قم، دارالسلام خاک فرج، خاک فرج قم، بلوارامام موسی صدرقم، قبرستان قدیمی، تابلوقدیمی نام حضرت زهراء(س)،

تاریخ : دوشنبه 16 مرداد 1396 | 09:14 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By Slide Skin:.