مسجدمقدس جمکران1


یاالمنتقم.غروب جمعه ای بودکه به جمکران رسیدم زمین وزمان
به عادت همیشگی آن دم دلتنگ بود...!؟
بااین همه چراغهای مسجدشعله امیدی هم می افروخت!؟
اوخواهدآمد...الهم العجل لولیک الفرج
(قم المقدسه.مسجدمقدس جمکران بهار1395شمسی)
عکاس سعیدحریری اصل

تاریخ ارسال : دوشنبه 11 دی 1396 04:26 ب.ظ | نویسنده : سعید حریری اصل