طلبه علوم مذهبی
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسلاید شو

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عمل حج قران(15)


(روایت سرشکستن حضرت زینب(س)دروغ بزرگی است)

یاالکبیر.زبان مجازیعنی سخن گفتن باالفاظ غیرحقیقی که اصل واقعیت رامنکر

نشود!فرضاجلاالدین رومی می گوید:شعله تاسرگرم کارخویش شد.هرنی شمع

مزارخویش شد.اوواقعیت مرگ ونابودی نیستان راباالفاظ حقیقی چون شمع مزار

و...به تصویرکشیده است.غالب مردم می دانندزبان مجازبیشتربه کارشاعران

می آید.اماروشنفکران نیزنه به مفهوم غربی وانتلکتوئل آن بلکه درتفسیرشرقی

یعنی کسانی که به خودآگاهی واشراف درمسائل می رسندهم مجازین سخن

می گویند!روشنفکری دراین چهارچوب جزء لاینفک رسولان الهی ووارثان

ایشان نیزهست.فرضارسول خدا(ص)درایام آخرعمرموقع نمازطوری روبه

قبله می ایستادکه خانه فاطمه(س)هم روبرویش باشد.ایشان بااین کاربه سمت

خانه علی(ع)ودخترش هم سجده ورکوع می کردمنتهاازنوع مجازنه حقیقی که

تنهامختص کعبه معلی می باشد.چنین کاری بلاشک باآگاهی نبوی وی ازماجرای

احراق بیت زهراء(س)صورت می گرفت تالکه ننگی بردامان سران سقیفه بنی-

ساعده باشد.برهمین منوال وقتی زینب(س)به دربارپسرمرجانه حاکم کوفه فرمود

:چیزی جززیبایی ندیدم.کلامی مجازی است برای آزردن دشمن والادرکربلا

زشت ترین جنایتهاحتی درحق طفل شیرخوارصورت گرفت.

دردوران معاصرماهم فرضااگرزنده یادسیدجوادذاکر(ره)به زبان می آورد:

من حسین پرستم و..اینهاعین مجازاست ونمی توان حکم به شرک طرف داد.

(جالب اینکه خرده گیران به سیدذاکرماجرای اناالحق گفتن مراددلشان منصور-

حلاج یاکفریات مسلم ابن عربی راخیلی زیرسبیلی ورندانه توجیه می کنند!؟)

منتهااگرمی بینیدآخوندی که لینک سخنانش فوق این متن است به این شدت

منکرسرکوبیدن زینب(س)به محمل می شوددلیل اصلی دراینجانهفته که اوو

همفکران بدسلیقه اش علارقم نفی وتردعرفان غیراشراقی وفلسفه غیرابزاری

درکلام اهل بیت(علیهم السلام)به این وادی های خطرناک افتاده اند ودیگر

یارای تمیزمجازازحقیقت راندارند.برکلام چهارده نورمقدس(علیهم السلام)

ازهمان زاویه دیدمی نگردکه برسخن شاه نعمت الله ولی وشیخ محمودشبستری!؟

خوب طبیعی است درمخیله چنین افرادی سرشکستن زینب(س)دردنیای حقیقی

یک امرغریب وشازباشدوباپیراهن روشن وریش سه تیغ درروزعاشورا

پیرامون نهضت امام حسین(ع)سخن بگویند.....!؟

بقول معروف:آب که ازسرگذشت چه یک وجب چه صدوجب.


 
  


برچسب ها: سیدجوادذاکر، حسین پرست، اناالحق، کفریات ابن عربی، چراافکارحسین الهی قمشه ای راقبول ندارم!؟، عرفان زدگی وفلسفه افتادگی، ذیل سایه مجاز،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:یکشنبه 14 آبان 1396    تاریخ : 11:25 ب.ظ

نظرات