طلبه علوم مذهبی
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسلاید شو

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

طبیعت آدربایجانشرقی شهرستان مرند


یاهو.مقابل هرعکس شماره ای هست اگرروی همان نمره درذیل
کلیک کنیدمتناسب باسرورانتخابی تلگرام یااینستگرام و...تصویر
را دراندازه بزرگ مشاهده خواهیدکرد.عکاس سعیدحریری اصل
(این تصاویرازطبیعت زیبای شهرستان مرنددربهار1396گرفته شده)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4) (5)


  


برچسب ها: طبیعت آذربایجانشرقی، مرند، بهارآذربایجان، اطراف تبریز، عکس طبیعت، عکس های سعیدحریری اصل، زیبایی طبیعت،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:چهارشنبه 29 شهریور 1396    تاریخ : 12:39 ب.ظ

نظرات